20 april 2023

Vad är akademisk frihet och hur motsvarar den yttrandefrihet? När blir yttrandefriheten till hatretorik? Hur kan Linköpings universitet hjälpa och skydda utsatta internationella forskare som är i fara?

Professor Claudia Tazreiter.
Anna Nilsen

Dessa komplexa frågor, och många fler, kommer Claudia Tazreiter, professor vid Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO) fokusera på i sin nya roll vid European Advocacy Committee (EAC) som är en del av det internationella nätverket Scholars at Risk (SAR) Europe.

Claudia Tazreiter, som tidigare har arbetat vid University of New South Wales, Sydney Australien, är nu anställd vid LiU. Hennes forskarbakgrund inriktar sig på migrationsfrågor och migranters erfarenheter och perspektiv, en yrkeserfarenhet som gör att hon är perfekt för denna uppgift. Det kan bara vara till hennes fördel att hon har haft liknande roller i Asien-Stillahavsregionen när hon påbörjar detta arbete och dess utmanande uppdrag. Rollen kommer pågå i två års tid och hon har mycket att göra.

Hur kändes det att bli nominerad och att bli uttagen till ambassadörsrollen för European Advocacy Committee (EAC)?

- Jag blev väldigt glad över att bli utvald till rollen och fick i slutet av förra året veta att jag hade blivit utvald som svensk representant för SAR-nätverket, och jag är nu även svensk representant för EAC vid SAR. Jag har redan haft en rad möten med både den svenska kommittén och de europeiska kommittémedlemmarna. Jag har fått en förståelse för de flertalet uppgifter som SAR-nätverket åtar sig och jag börjar fokusera på vad den svenska delen av nätverket bäst skulle kunna fokusera på under nästa period, både i Sverige och även på LiU. LiU har nu en ledande roll även i detta mycket viktiga arbete.

Berätta om din nya roll. Vad innehåller den?

- EAC har under flera års tid utfört en rad arbeten. Ett viktigt arbete som nu pågår, och som kommer att vara viktigt för svenska universitet att ta hänsyn till, är en ny uppsättning riktlinjer om akademisk frihet. New York-sekretariatet arbetade med detta utkast i nästan två års tid i samråd med intressenter från olika sektorer, inklusive statliga parter, FN-systemen, akademiker och andra specialister. Den är fortfarande i utkastform, men när den väl är publicerad och lanserad planerar jag en offentlig föreläsning på LiU, och kommer även att erbjuda föreläsningen till andra universitet i Sverige som ingår i SAR-nätverket för att främja riktlinjerna. Detta är viktigt för att också bredda perspektivet och att lyfta fram ämnet akademisk frihet och vad det innebär. Det är inte alltid tydligt att frågor om akademisk frihet är något som vi möter regelbundet, även på LiU. Det är viktigt att definiera och diskutera gränserna för akademisk frihet och att detta begrepp också sträcker sig till studenter, inte bara forskare.

Vad tror du att du kan ge till rollen, kommittén, och till SAR Sverige?

- Just nu fördjupar jag mig i nätverket, samarbetar och diskuterar med andra kommittémedlemmar och lyssnar in vilka prioriteringarna är, både i Sverige och i hela Europa. Jag tror att jag kan ha en aktiv roll och vara en brygga mellan EAC, det europeiska sekretariatet, Europeiska kommissionen, EU-parlamentet och SAR Sverige. Det finns många övergripande frågor som EAC arbetar med, och vi har inte resurser att arbeta med alla. Jag tror att jag kan ge ledarskap för att navigera i den komplexiteten där vi sedan kan bestämma i vilka samarbeten SAR Sverige ska fokusera på, och givetvis vilken roll LiU spelar.


Hur kan denna roll i kommittén gynna dig, LiU, och SAR?

- Den här rollen kompletterar det arbete jag tidigare har gjort för att stödja forskare i exil och uppmärksamma deras arbete. Det ger mig möjlighet att utveckla detta arbete särskilt inom det europeiska området. Min avsikt är att föra in det svenska och det nordiska perspektivet på akademisk frihet till EAC, och även att främja principerna om akademisk frihet inom Sverige och den svenska högskolesektionen. För LiU är denna roll en intressant möjlighet till vad som kan göras under de kommande två åren. Den här rollen passar väldigt bra in i LiU:s internationella arbete och LiU lägger redan mycket energi och resurser på internationalisering. SAR-rollen har potential att uppmärksamma LiU:s arbete och vad som är utmärkande för LiU inom forsknings- och undervisningsmiljöer. Det är en stor möjlighet men också en utmaning, med mycket arbete som väntar.

Korta fakta

Vad är SAR?

Scholars at Risk är ett internationellt nätverk för hotade forskare med över 500 medlemsuniversitet i 42 länder som stödjer och försvarar principerna om akademisk frihet och försvarar mänskliga rättigheter för forskare runt om i världen. Nätverket stödjer utsatta forskare genom att ordna fristäder vid medlemsuniversiteten.

Vad är EAC?

European Advocacy Committee diskuterar och prioriterar vad SAR kan göra i linje med Europeiska kommissionen för att identifiera nya frågor hos forskare i riskzoner, för att öka medvetenheten och för att prioritera och stödja finansiering så forskare ska kunna erhålla stipendier för att fortsätta forska i säkra länder.

SAR vid LiU

LiU har varit medlem i SAR-nätverket sedan 2021 och har nyligen välkomnat sin första forskare genom nätverket. Ytterligare några hotade forskare är på väg till LiU inom kort.

Kontakt

Relaterade nyheter

Senaste nytt från LiU

En person sitter och ler.

LiU-alumner hjälper industrin att spara pengar och energi

Han lämnade ett högavlönat jobb i gas- och oljeindustrin i Indien för en masterutbildning i hållbarhet och energiteknik på LiU. Sajid Athikkay ångrar inte u-svängen. Nu driver han ett företag som hjälper industrier att spåra och spara energi.

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.