David Andersson

Forskningskoordinator

Forskningskoordinator med lång erfarenhet av forskningsansökningar.

Presentation

Jag arbetar som forskningskoordinator på Forskningsfinansieringsenheten (Grants Office) där vi hjälper forskare att förbättra sina forskningsansökningar pre-grant samt ger råd och stöd kring olika typer av utlysningar. Jag arbetar främst med ansökningar inom samhällsvetenskap, men arbetar även med enhetens utåtriktade verksamhet. 

Jag har tidigare forskningserfarenhet inom företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia (läs mer på Google Scholar). Jag har en bakgrund inom nationalekonomi och disputerade 2016 i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Mellan 2017–2021 arbetade jag som lektor i nationalekonomi på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid LiU och senast arbetade jag som forskare på Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.

Jag har lång erfarenhet av att söka forskningsmedel och skriva forskningsansökningar. Jag erhållit forskningsmedel både som huvudsökande och medsökande från: Torsten Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond, Lars-Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning, Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse, Vinnova och Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik. 

Jag har publicerat i tidskrifter som the Review of Economics and Statistics, the Journal of the European Economic Association, Industry and Innovation och Scandinavian Economic History Review..

Jag har arbetat på Grants Office sedan mars 2023.

Medarbetare Forskningsfinansieringsenheten

Publikationer

2023

David Andersson, Thor Berger, Erik Prawitz (2023) Making a Market: Infrastructure, Integration and the Rise of Innovation Review of Economics and Statistics, Vol. 105, s. 258-274 Vidare till DOI
David Andersson, Fredrik Tell, Anton Ekman, Anton Huila (2023) Industrial design rights and the market value of firms Technological forecasting & social change, Vol. 196, Artikel 122827 Vidare till DOI
David Andersson, Robert Heurlin, Marcus Holgersson, Fredrik Tell (2023) Att försvara ett patent: Den lilla aktörens utmaningar i patenttvister Management of Innovation and Technology, Vol. 1, s. 3-5

2022

David Andersson, Mounir Karadja, Erik Prawitz (2022) Mass Migration and Technological Change Journal of the European Economic Association, Vol. 20, s. 1859-1896 Vidare till DOI
David Andersson, Mounir Karadja, Erik Prawitz (2022) Mass Migration and Technological Change Journal of the European Economic Association, Vol. 20, s. 1859-1896 Vidare till DOI