Forskningskoordinator och science writer

Jag hjälper forskare vid LiU i frågor som berör extern forskningsfinansiering. Det handlar om allt från att identifiera lämpliga finansieringsmöjligheter till att ge stöd under ansökningsprocessen.

Ett av mina huvudområden i mitt arbete på Grants Office är att ge support till forskare som ska söka bidrag från det Europeiska Forskningsrådet (ERC). Dessa bidrag omfattar ERC Starting-, Consolidator- och Advanced Grant, Proof-of-Concept Grant och Synergy Grant. Jag kan bistå forskare med hjälp i varje steg i ansökningsprocessen från konceptformulering, ansökningsskrivande, till mock-intervjuer och bidragsadministration.

Jag är också LiU:s kontaktperson för Wallenbergstiftelserna, vilket innebär att jag arbetar med uppgifter som sträcker sig från samordning av interna nomineringsförfaranden till att bistå de nominerade forskarna under ansökningsprocessen.

Jag har omfattande forskningserfarenhet inom molekylärbiologi och neurovetenskap. Jag fick min doktorsexamen 2007 vid University of Edinburgh. 2012 flyttade jag till Sverige för att bedriva forskning vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) vid LiU, där mitt forskningsfokus var på sub-neuronala mekanismer för neurodegeneration.

Jag har jobbat på Grants Office sedan början av 2018.

Europeiska Forskningsrådet (ERC)

Publikationer Visa/dölj innehåll

2020

2017

2014

Medarbetare Forskningsfinansieringsenheten Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll