Forskningskoordinator och science writer

Jag hjälper forskare vid LiU med frågor som berör extern forskningsfinansiering. Det innebär att hitta rätt typ av finansiering och att fungera som stöd under hela ansökningsprocessen.

Vi på Grants Office erbjuder också hjälp med projektledning och koordinering av beviljade projekt (både nationella och EU-finansierade projekt).

Mitt fokusområde är forskningsanslag som Europeiska forskningsrådet (ERC) utlyser under ’Excellent Science’, inom ramen för Horisont2020. Dessa innefattar ERC Starting Grants, ERC Consolidator Grants och ERC Advanced Grants. Jag kan bistå med hjälp i varje steg av ansökningsprocessen, från konceptformulering, skrivande och utvärdering av ansökan, till intervjuförberedelser och administration av ansökan. 

Jag har forskarbakgrund inom grund- och biomedicinsk forskning, inom områdena life science, molekylärbiologi och neurovetenskap. Jag disputerade 2007 vid University of Edinburgh. Under min doktorandtid och min första post-doc, även den i Edinburgh, forskade jag på mekanismer vid kromosomsegregering (PLoS Genetics 2007, PLoS Genetics 2009, Current Biology 2013, Genes and Development 2014). 2012 flyttade jag till Sverige och Linköping, för att fortsätta forska vid Avdelningen för hematopoes och utvecklingsbiologi, i Stefan Thors labb. Här handlade min forskning om sub-neuronala mekanismer för neurodegeneration (DMM 2017, Biology Open 2017).

Utvalda publikationer
Visa/dölj innehåll

Josefin Fernius, Annika Starkenberg, Stefan Thor (2017)

Disease Models and Mechanisms , Vol.10 , s.1027-1038 Vidare till DOI

Josefin Fernius, Annika Starkenberg, Malgorzata Pokrzywa, Stefan Thor (2017)

, BIOLOGY OPEN , Vol.6 , s.1013-1023 Vidare till DOI

Olga O. Nerusheva, Stefan Galander, Josefin Fernius, David Kelly, Adele L. Marston (2014)

Genes & Development , Vol.28 , s.1291-1309 Vidare till DOI

Josefin Fernius, Olga O. Nerusheva, Stefan Galander, Flavia de Lima Alves, Juri Rappsilber, Adele L. Marston (2013)

Current Biology , Vol.23 , s.599-606 Vidare till DOI

Medarbetare Forskningsfinansieringsenheten
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll