Fotografi av Josefin Fernius

Josefin Fernius

Enhetschef, Forskningskoordinator

I mitt arbete som enhetschef och forskningskoordinator vid Forskningsfinansieringsenheten (Grants Office) arbetar jag både strategiskt och operativt i frågor gällande extern forskningsfinansiering.

Presentation

Jag är enhetschef för Forskningsfinansieringsenheten (Grants Office) vid LiU.

Enheten har som uppdrag att ge stöd vid forskningsfinansieringsprocesser samt vid genomförande av större forskningssatsningar. Stöd vid forskningsfinansieringsprocesser har huvudfokus mot EU:s ramprogram samt till prioriterade utlysningar från svenska finansiärer. Enheten arbetar i nära samarbete med forskningsprogramenheten (Program Office) som erbjuder koordineringsstöd till LiU:s forskare med syfte att bidra till genomförandet av omfattande forskningssatsningar, både nationella satsningar och projekt inom EU:s ramprogram. 

I min roll som forskningskoordinator/ science writer assisterar jag forskare att finna och informera om aktuella utlysningar, samt bistå vid ansökningsprocessen från projektidé till komplett ansökan. Vid LiU Grants Office har jag huvudansvaret för ansökningar till Europeiska Forskningsrådet (ERC), vilket omfattar ERC Starting-, Consolidator- och Advanced Grant, Proof-of-Concept Grant och Synergy Grant. För dessa ansökningar bistår vi forskare i varje steg av ansökningsprocessen, från workshops, konceptformulering, ansökningsskrivande, till mock-intervjuer och bidragsadministration. 

Vidare är jag LiU:s kontaktperson för Wallenbergstiftelserna och Göran Gustafssons Stiftelser, vilket innebär att jag arbetar med uppgifter som sträcker sig från samordning av interna nomineringsförfaranden till att bistå de nominerade forskarna under ansökningsprocessen, samt hålla i LiU:s kontakt med Stiftelserna.

Jag har tidigare forskningserfarenhet (se Google Scholar) inom molekylärbiologi och neurovetenskap. Jag tog min doktorsexamen 2007 vid University of Edinburgh och fortsatte min forskning där fram tills 2012. Då flyttade jag till Sverige och började på LiU och Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), där jag fokuserad min forskning på molekylära aspekter vid neurodegenerativa sjukdomar. 

Jag har arbetat på Grants Office sedan 2018.

Medarbetare Forskningsfinansieringsenheten

Organisation