Fotografi av Kirstin Kahl

Kirstin Kahl

Ekonom

Ekonom

Stöd vid budgetprocesser och ekonomisk rapportering samt revision av forskningsprojekt finansierade av EU och amerikanska staten.

Medarbetare Forskningsfinansieringsenheten

Min avdelning