Fotografi av Lena Tasse

Lena Tasse

Forskningskoordinator

I mitt arbete som forskningskoordinator vid Grants Office stöder jag forskare vid LiU i att skapa konkurrenskraftiga forskningsfinansieringsansökningar. Jag arbetar även med rådgivning och projektledning för stora komplexa forskningsprojekt.

Presentation

Ett stöd för forskare vid LiU i att skapa konkurrenskraftiga forskningsfinansieringsansökningar.

Min roll är att hjälpa forskare vid LiU att identifiera och söka den typ av finansiering som lämpar sig bäst strategiskt för deras karriärmål och forskningsområde. Det innebär hjälp att hitta och identifiera lämpliga finansieringsmöjligheter samt ge stöd under själva ansökningsprocessen genom att arbeta med projekt-koncept, konsortium, skriva själva ansökan och hjälpa till med kontraktering. För större och komplexa projekt kan jag även bistå med professionell projektledning och kommunikationstjänster, för att uppnå ett bättre informationsflöde inom projektet och en skarpare profil utåt.

Mitt mål är ett framgångsrikt projekt, där finansieringsansökan är grunden och den strategiska projektledningen och kommunikationen en viktig komponent.

Efter min doktorsexamen i mikrobiologi från Lunds universitet har jag arbetat vid bland annat CNRS, INRA och INSERM i Frankrike inom Life Science, veterinärmedicin och biotech. 2016 flyttade jag till Sverige för och en anställning vid Regional Utveckling vid Region Östergötland, där jag arbetade med övergödningsproblematiken och Östersjöstrategin. Jag började på Forskningsfinansieringsenheten (Grants Office) i september 2020.


Medarbetare Forskningsfinansieringsenheten

Organisation