Kommunikation kring möjligheter för forskningsfinansering

Kommunikatör på Forskningsfinansieringsenheten (Grants Office) med uppgift att tillgängliggöra information om nationella och internationella forskningsfinansieringsmöjligheter. 

Som kommunikatör på Forskningsfinansieringsenheten arbetar jag främst med att tillgängliggöra information om nationella och internationella möjligheter till forskningsfinansiering för universitetets medarbetare. Det gör jag dels via enhetens interna sida, nyhetsbrev och diverse tryckt material, dels håller jag i introduktioner kring finansieringsdatabasen Research Professional som innehåller öppna utlysningar från över 8000 finansiärer från hela världen.

Jag ansvarar för Linköpings universitets organisationskonto i det nationella ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma.

Internt:

  • Organisationskontoansvarig Prisma
  • Kontaktperson för Research Professional
  • Ansvarig för Grants Office Twitterkonto, @LiUGrantsOffice
  • Sidansvarig för enhetens interna sidor.

Detta är min andra vända som anställd vid Linköpings universitet, då jag under 2011 vikarierade som koordinator inom fundraisingverksamheten. Därefter arbetade jag som produktionsassistent på Östgötateaterns scen för barn och unga, ung scen/öst. Jag har nu varit på Forskningsfinansieringsenheten sedan våren 2014. Jag är LiU-alumn med en kandidatexamen från Kultur, samhälle och mediegestaltning och har även läst fristående kurser i turism och historia här vid universitetet. 

Medarbetare vid Forskningsfinansieringsenheten
Visa/dölj innehåll

Min avdelning
Visa/dölj innehåll