Kommunikation kring möjligheter för forskningsfinansiering

Som koordinator på Forskningsfinansieringsenheten (Grants Office) har jag ett brett uppdrag, och arbetar med att tillgängliggöra information om nationella och internationella möjligheter till forskningsfinansiering för universitetets medarbetare. Det gör jag dels via enhetens interna sida, nyhetsbrev och sociala medier. Jag håller även introduktioner i finansieringsdatabasen Research Professional som innehåller utlysningar av forskningsmedel från över 10 000 finansiärer från hela världen.

Jag ansvarar för Linköpings universitets organisationskonto i det nationella ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma.

Internt:

  • Organisationskontoansvarig Prisma
  • Kontaktperson för Research Professional
  • Ansvarig för Grants Office Twitterkonto, @LiUGrantsOffice
  • Sidansvarig för enhetens interna sidor.

Detta är min andra vända som anställd vid Linköpings universitet, då jag under 2011 vikarierade som koordinator inom fundraisingverksamheten. Därefter arbetade jag som produktionsassistent på Östgötateaterns scen för barn och unga, ung scen/öst. Jag har nu varit på Grants Office sedan våren 2014. Jag är LiU-alumn med en kandidatexamen från Kultur, samhälle och mediegestaltning (KSM) och har även läst fristående kurser i turism, historia och marknadsföring här vid universitetet.

Medarbetare ForskningsfinansieringsenhetenVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll