Fotografi av Tove Kvarnström

Tove Kvarnström

Koordinator

Jag sprider information om extern forskningsfinansiering till LiU:s forskare och arbetar med koordination inom det strategiska forskningsområdet inom it och mobil kommunikation, ELLIIT.

Kommunikation kring möjligheter för forskningsfinansiering

Forskningsstödsavdelningen (FOSA) erbjuder stöd i forskningsfinansieringsprocesser och genomförande av större forskningssatsningar samt analys och omvärldsbevakning av forskning och forskningsfinansieringsfrågor. Avdelningen består av tre enheter som jobbar i nära samarbete: Forskningsfinansieringsenheten (Grants Office), Forskningsprogramsenheten (Program Office) och Forskningsanalysenheten.

Som koordinator på Forskningsfinansieringsenheten (Grants Office) har jag ett brett uppdrag, och arbetar bland annat med att tillgängliggöra information om nationella och internationella möjligheter till extern forskningsfinansiering för universitetets medarbetare. Det gör jag dels via universitetets gemensamma intranät, nyheter och sociala medier. Jag erbjuder även stöd rörande finansieringsdatabasen Research Professional som innehåller utlysningar av forskningsmedel från över 10 000 finansiärer från hela världen. Jag ansvarar också för Linköpings universitets organisationskonto i det nationella ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma.

Jag har även uppdrag inom det strategiska forskningsområdet ELLIIT (Excellence Center at Linköping-Lund in Information Technology) där jag koordinerar fokusperioderna, ett ambitiöst gäst- och utbytesprogram för internationella toppforskare. Läs mer om ELLIIT.

Internt:

  • Organisationskontoansvarig Prisma
  • Kontaktperson för  Research Professional
  • Ansvarig för Grants Office Twitterkonto, @LiUGrantsOffice
  • Sidansvarig för avdelningens information på LiU:s intranät
  • Styrgruppsmedlem för SWARMA (Swedish Association of Research Managers and Administrators) 

Jag har arbetat på Grants Office sedan 2014. Dessförinnan har jag bland annat varit koordinator inom fundraisingverksamhet på Linköpings universitet, samt arbetat som produktionsassistent på Östgötateaterns scen för barn och unga, ung scen/öst. Jag är LiU-alumn med en kandidatexamen från Kultur, samhälle och mediegestaltning (KSM) och har även läst fristående kurser i turism, historia och marknadsföring här vid universitetet.

Medarbetare Forskningsfinansieringsenheten

Organisation

Publikationer