Ellinor Nilsson

Doktorand

Mitt doktorandprojekt handlar om att främja hälsosamma levnadsvanor hos personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Presentation

I vårt forskningsprojekt kommer vi genom CoDesign utveckla, utvärdera och implementera en digital intervention som kan främja goda levnadsvanor hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Genom workshops arbetar vi tillsammans med slutanvändare (personer med IF), stödpersoner, professionella, IT-utvecklare och forskare.

Forskning

Främja goda levnadsvanor bland unga med intellektuell funktionsnedsättning – Utveckling, utvärdering och implementering av en digital intervention

Unga personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) har en sämre hälsoprofil och högre dödlighet jämfört med unga vuxna i den allmänna befolkningen. Generellt sett har unga vuxna med IF en mer stillasittande livsstil, med ohälsosam kost och social exkludering. De löper därmed en ökad risk att utveckla livsstilssjukdomar, men får otillräckligt stöd kring hälsofrämjande åtgärder. Därför är det av viktigt att utveckla evidensbaserade interventioner för att främja hälsosamma levnadsvanor för unga vuxna med IF. I det här projektet utvecklar, och utvärderar vi en digital intervention för att främja hälsa hos unga vuxna med IF, samt att identifiera faktorer som hindrar och främjar möjligheten att implementera den digitala intervention inom socialtjänsten.

Figur 1 visar en översikt av de studier vi inkluderar.

Grafisk modell
Figur 2 visar de delar som inkluderas i workshops som vi genomför för att utveckla den digitala interventionen.
Grafisk modell

Figur 3 visar stegen den randomiserade kontrollerade studien. Utvecklingen och metodiken, inklusive co-design, finns presenterade i denna protokollartikel Promoting Healthy Behaviors Among Adolescents and Young Adults With Intellectual Disability: Protocol for Developing a Digital Intervention With Co-Design Workshops - PubMed (nih.gov)
Grafisk modell

Forskare

Ulrika Müssener
Ellinor Nilsson
Kristin Alfredsson Ågren
Pontus Henriksson
Per Nilsen

Om mig

CV

  • Sjukgymnastexamen 2007, Uppsala universitet
  • Master i Folkhälsa 2016 Uppsala universitet

Kollegor

Publikationer

2023

Ellinor Nilsson, Severine Hedberg Dubuc, Nazdar Ghafouri, Anne Söderlund Schaller (2023) Managing Fatigue: Experiences From a 6-week Course for Adults With Cerebral Palsy Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation, Vol. 5, Artikel 100300 Vidare till DOI

Organisation