Visualisering och styrning

Bilder blir allt mer framträdande som ett sätt att informera och kommunicera i samhället såväl som i företag. Visualisering har visats ha flera positiva effekter såsom bättre minne, engagemang och problemlösningsförmåga, aspekter som kan förbättra verksamheters prestationer. Samtidigt förändrar visualisering hur information uppfattas och används. I min forskning undersöks hur företag visualiseras med bilder, och hur bilder används i företags styrning och rapportering.

ForskningVisa/dölj innehåll

Mål och bidrag

Forskningen handlar om hur olika visualiseringar används för att representera företag internt och externt. Målet är att förstå hur och när visualisering och styrning samspelar i företag, och vilka utmaningar som kan uppstå när en ”visuell logik” blir en del av den traditionella sifferstyrningen.

Målet uppfylls genom två huvudteman och -frågor: 

  • Vad användare gör med bilder? Hur används visualisering?
  • Vad bilder gör med organisationen? Vad betyder olika visualiseringar?

Studiens praktiska bidrag är att visa hur visualisering påverkar individer och verksamheter där de används, och vilka effekter olika visualiseringar kan ge, och öka den visuella läskunnigheten hos forskare och praktiker.

Resultat

Forskningen har bland annat kommit fram till att företag använder allt mer bilder i sina årsredovisningar, speciellt mer abstrakta bilder såsom diagram. Jag har också sett att företags affärsmodeller ofta illustreras med hjälp av diagram, och att dessa diagram följer fyra olika grundlogiker om vad affärsmodellen är: en konfiguration av komponenter, en oändlig cykel, en process eller ett nätverk.

 


 

 

 

 

Korta faktaVisa/dölj innehåll

CV

  • Ekonomie magister i företagsekonomi, Linköpings universitet 2010
  • Ekonomie licentiat i ekonomiska informationssystem, Linköpings universitet 2017
 

Undervisning

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi: Handleder exjobb och deltar på TDEI19 Ekonomisk styrning

Forskarskolan MIT

Jag ingår i Forskarskolan MIT  under tiden som doktorand. Forskarskolan management och IT (MIT) är en samverkan mellan tolv lärosäten och omfattar ett flertal discipliner inom området management och IT.

PublikationerVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll