Fotografi av Emily Hofstetter

Emily Hofstetter

Universitetslektor, Docent

Jag studerar vardagligt mänskligt samspel. I min forskning undersöker jag interaktion, utifrån inspelningar av sport och lek.

Mänskligt samspel och holistiskt språk

Jag forskar om social interaktion: de processer och regler som organiserar hur människor lever i en social värld. Vi tar ofta vardagliga samtal för givna, i och med att de är allmänt förekommande och nödvändiga för allt vi gör. Samtidigt är mänskligt samspel ett rikt och fascinerande system, och vi är bara i början av att förstå det.

Jag arbetar med professor Leelo Keevallik. Vi undersöker gränserna för vad som anses vara språk, de delar av tal-i-samtal som vi oftast tänker på som alltför oregelbundna för att vara betydelsefulla. Människor gör alla typer av klickljud och läten som inte tekniskt sett är ’ord’. Men dessa ljud är avgörande för att vi ska förstå varandra och genomföra aktiviteter tillsammans. Vi studerar hur de är organiserade i interaktion, och hur de hjälper oss att organisera språk och samtal. Dessa ljud är också sammanflätade med hur vi rör våra kroppar, därför undersöker jag också hur kroppen förhåller sig till det ljudande språket.

I mitt tidigare arbete har jag studerat flera olika samhälleliga institutioner, som lokala politikerkontor, neonatalkliniker, och hälso- och säkerhetsdiskussioner. Jag har också använt mina undersökningar i kommunikationsutbildning. Jag använder metoden ’CARM’ (Conversation Analytic Roleplay Method) för att presentera och diskutera mina och andras forskningsresultat.

I första hand använder jag konversationsanalys (Conversation Analysis, eller CA) som metod i min forskning. Jag spelar in människor i vardagsaktiviteter – dels när de spelar spel, dels när de klättrar tillsammans. Jag har valt dessa aktiviteter för att de bygger på hur deltagarna tillsammans använder ett komplext fysiskt utrymme, vilket hjälper till att avslöja hur kroppen och rösten fungerar tillsammans. Jag identifierar återkommande strukturer, och försöker beskriva de normativa regler som deltagarna orienterar sig emot när de producerar dessa.

Jag har gjort videor om hur CA fungerar som jag publicerat på Youtube. Du hittar filmerna, publikationer och mitt CV på länken nedan. 

emilyhofstetter.ca

 

Publikationer

2023

Julia Katila, Emily Hofstetter, Leelo Keevallik (2023) Cries of Pleasure and Pain: Vocalizations Communicating How Touch Feels in Romantic Relationships Research on Language and Social Interaction, Vol. 56, s. 330-349 Vidare till DOI
Leelo Keevallik, Emily Hofstetter, Ann Weatherall, Sally Wiggins (2023) Sounding others sensations in interaction Discourse processes, Vol. 60, s. 73-91 Vidare till DOI
Leelo Keevallik, Emily Hofstetter (2023) Sounding for others: Vocal resources for embodied togetherness Language & Communication, Vol. 90, s. 33-40 Vidare till DOI
Emily Hofstetter, Leelo Keevallik (2023) Prosody is used for real-time exercising of other bodies Language & Communication, Vol. 88, s. 52-72 Vidare till DOI
Emily Hofstetter (2023) A novice inquiry into unique adequacy Qualitative Research Vidare till DOI

Forskningsprojekt

Relaterade forskare

Organisation