Fotografi av Emily Hofstetter

Emily Hofstetter

Universitetslektor, Docent

Jag studerar vardagligt mänskligt samspel. I min forskning undersöker jag interaktion, utifrån inspelningar av sport och lek.

Mänskligt samspel och holistiskt språk

Jag forskar om social interaktion: de processer och regler som organiserar hur människor lever i en social värld. Vi tar ofta vardagliga samtal för givna, i och med att de är allmänt förekommande och nödvändiga för allt vi gör. Samtidigt är mänskligt samspel ett rikt och fascinerande system, och vi är bara i början av att förstå det.

För närvarande arbetar jag i två projekt. Det ena projektet handlar om hur kroppen och rosten används tillsammans i samspel (nonlexicalvocalizations.com), det andra projektet handlar om hur "megaspel" kan användas för att underlätta diskussion och pedagogi kring klimatförändring.

I mitt tidigare arbete har jag studerat flera olika samhälleliga institutioner exempelvis lokala politikerkontor, neonatalkliniker och hälso- och säkerhetsdiskussioner. Jag har också använt mina undersökningar i kommunikationsutbildning. Jag använder metoden ’CARM’ (Conversation Analytic Roleplay Method) för att presentera och diskutera mina och andras forskningsresultat.

Jag har gjort videor om hur analys fungerar i mitt ämne som jag publicerat på Youtube.

För mer information om mig (filmer, publikationer och CV), besök emilyhofstetter.ca

Forskningsprojekt

Publikationer

2024

Leelo Keevallik, Emily Hofstetter, Agnes Löfgren, Sally Wiggins Young (2024) Repetition for real-time coordination of action: Lexical and non-lexical vocalizations in collaborative time management Discourse Studies Vidare till DOI

2023

Leelo Keevallik, Emily Hofstetter (Redaktörskap) (2023) Sounding for Others
Emily Hofstetter, Jessica Robles (2023) Metagaming and Multiactivity: How Board Game Players Deal with Progressivity Complexity of Interaction: Studies in multimodal conversation analysis, s. 65-97 Vidare till DOI
Julia Katila, Emily Hofstetter, Leelo Keevallik (2023) Cries of Pleasure and Pain: Vocalizations Communicating How Touch Feels in Romantic Relationships Research on Language and Social Interaction, Vol. 56, s. 330-349 Vidare till DOI
Leelo Keevallik, Emily Hofstetter, Ann Weatherall, Sally Wiggins (2023) Sounding others sensations in interaction Discourse processes, Vol. 60, s. 73-91 Vidare till DOI

Relaterade forskare

Organisation