Fotografi av Erik Berggren

Erik Berggren

Universitetsadjunkt

Lärare, Curator, Samverkanskoordinator

Kunskapsspridning

Erik Berggren undervisar, driver seminarieserier och leder en utställningsverksamhet på Campus Norrköping.

Erik Berggren är samhällsvetare, med en Fil kand från Uppsala universitet och en MA från New School for Social Research, New York. Hans forskningsintressen rör bland annat konst och migration samt högerpopulism och fascism i dagens Europa.  Han arbetar mycket med kunskapsspridande aktiviteter, som till exempel olika seminarie- och samtalsserier samt samarbeten: Migra Movies, Öppet Campus, Ad Hoc, Boksamtal på Arbetets Museum, med mera. Erik är också ordförande för Norrköpingsstipendierna. 

Under 2017 skall han arbeta med ett projekt finansierat av FORMAS - Forskningskommunikation genom utställning, i vilket ingår att bygga ett utställningsrum på Campus och där curera ett antal utställningar kring temat Flyktingsituationen idag.  Han undervisar även i politisk teori på programmet Samhälls- och kulturanalys, och på det internationella masterprogrammet i Ethnic and Migration Studies, på kursen "Race, Ethnicity and Migration in Culture and the Arts".

Erik har tidigare undersökt högerpopulismen i Danmark och om populismbegreppet generellt. Vidare har han en bakgrund som frilansskribent där ha kommenterat samhälle och kultur. Vid sidan om sitt arbete på LiU driver han tillsammans med Kosta Economou det nomadiserande konsprojektet Museet för glömska. Inom ramen för detta projekt har han sedan 2013 bland annat lett den curatoriska undersökningen och utställningsprojektet Is This the Time for Art? - Konst om migration och gränspolitik.

Publikationer

2023

Erik Berggren (Redaktörskap) (2023) Migration and democracy

2022

Erik Berggren (Redaktörskap) (2022) Master in Ethnic & Migration Studies: Migration from Ukraine

2021

Erik Berggren (Redaktörskap) (2021) The economy of inclusion, and exclusion

2020

Asia Della Rosa, Chloe Lawson, Kenna Sim, Natasha Smith, Katerina Spathia, Erik Berggren, Anna Bredström (Redaktörskap) (2020) Life During Covid-19: from Norrköping to the World

2019

Erik Berggren (2019) Representation, Victimization or Identification. Negotiating Power and Powerlessness in Art on Migration Journal of Mediterranean Knowledge, Vol. 4, s. 113-136 Vidare till DOI

Nyheter

Forskning

Utbildning

Organisation

Relaterat