Kunskapsspridning

Erik Berggren undervisar, driver seminarieserier och leder en utställningsverksamhet på Campus Norrköping. 

Erik Berggren är samhällsvetare som undervisar på några olika program, i statsvetenskap och om konst. Han driver en utställningsyta på Campus Norrköping, som reflekterar forskning genom konst och gestaltningar - Lobby. Han arbetar även med samverkan med omgivande samhället genom olika seminarieserier och samarbeten, som till exempel Migra Movies och Samtal Om. Erik är också ordförande för Norrköpingsstipendierna. 

Hans forskningsintressen rör bland annat konst och migration samt högerpopulism och fascism i dagens Europa. 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2019

2017

2015

2013

2009

Nyheter Visa/dölj innehåll

Erik Berggren är samhällsvetare, med en Fil kand från Uppsala universitet och en MA från New School for Social Research, New York. Han arbetar mycket med kunskapsspridande aktiviteter, som till exempel olika seminarie- och samtalsserier: Migra Movies, Öppet Campus, Ad Hoc, Boksamtal på Arbetets Museum, med mera. 

Under 2017 skall han arbeta med ett projekt finansierat av FORMAS - Forskningskommunikation genom utställning, i vilket ingår att bygga ett utställningsrum på Campus och där curera ett antal utställningar kring temat Flyktingsituationen idag.  Han undervisar även i politisk teori på programmet Samhälls- och kulturanalys, och på det internationella masterprogrammet i Ethnic and Migration Studies, på kursen "Race, Ethnicity and Migration in Culture and the Arts".

Erik har tidigare undersökt högerpopulismen i Danmark och om populismbegreppet generellt. Vidare har han en bakgrund som frilansskribent där ha kommenterat samhälle och kultur. Vid sidan om sitt arbete på LiU driver han tillsammans med Kosta Economou det nomadiserande konsprojektet Museet för glömska. Inom ramen för detta projekt har han sedan 2013 bland annat lett den curatoriska undersökningen och utställningsprojektet Is This the Time for Art? - Konst om migration och gränspolitik.

 

Relaterat Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

2019

2017

2015

2013

2009

2008

2007

2006