Studenter skapar väggtidning om migration, integration och covid-19

Hur påverkar coronapandemin frågor som rör integration och migration? Hur förändras livet för invandrare och flyktingar i Norrköping och världen i stort? Det har studenterna på masterprogrammet i etnicitet och migration undersökt. Resultatet visas i en väggtidning.

Utställning om covid-19 och migration. Av studenterna på masterprogrammet i etnicitet och migration. Tidning och utställning av studenterna på masterprogrammet Ethnic and Migration Studies. Erik Berggren

I LOBBY, utställningsytan i Kåkenhus, Campus Norrköping, hänger nu inte konst utan en väggtidning. Det är studenterna på det internationella masterprogrammet Ethnic and Migration Studies som har skrivit en rapport som de nu sprider genom en utställning.

Uppdraget studenterna haft är att på olika sätt belysa frågor om etnicitet och migration i Norrköping med omnejd och att sedan producera en rapport. Arbetet inkluderar intervjuer, texter, analyser, foto, layout och slutproduktion. I år valde studenterna att reflektera kring vad covid-19 innebär för deras kunskapsområde etnicitet och migration.

Några av rapportens artiklar talar direkt till diskussionen om den svenska strategin, eller stigmatiserandet av människor från Kina. Andra lyfter fram den ångest en del internationella studenter upplevt i den märkliga och ovissa situation som rådde under våren. 

Studenten Asia Della Rosa valde att närmare undersöka och skriva om hur restriktionerna i Italien påverkar redan sårbara grupper.

– Restriktionerna i Italien är inte anpassade för de som inte ses som fullvärdiga medborgare. För sårbara grupper som migranter, de som sitter i fängelse eller för hemlösa harUtställning om covid-19 och migration. Av studenterna på masterprogrammet i etnicitet och migration.Tidning och utställning av studenterna på masterprogrammet Ethnic and Migration Studies. det varit omöjligt att följa de restriktioner regeringen beslutat om.

Att få kombinera det vetenskapliga skrivandet med journalistik har varit utvecklande, menar Asia Della Rosa.

– Det har varit en väldigt bra övning att få skriva i en annan genre. Men framförallt har jag lärt mig att min åsikt räknas och kan uttryckas på det här sättet i en publicerad tidning. Det var en väldigt intressant erfarenhet och jag är väldigt stolt över hur tidningen blev.

Seminarium byttes mot utställning

Årets rapport blev också till en utställning i entrén till Kåkenhus på Campus Norrköping.

– Normalt brukar vi avsluta kursen genom att presentera rapporten i rådhuset i samarbete med kommunen. Men coronapandemin gör det svårt, så vi valde att tillgängliggöra rapporten som en väggtidningsutställning, berättar Erik Berggren, ansvarig för kursen Critical Cases in Ethnic and Migration Studies.

En utställning har dock sina fördelar, menar Kenna Sim, student.

– I och med att rapporten får synas i Lobby som en utställning kan besökare komma när de vill och läsa våra artiklar, säger hon. 

Masterprogrammet i etnicitet och migration

Kontakt

Senaste nytt från LiU