Fotografi av Erik Gustavsson

Erik Gustavsson

Universitetslektor

Erik Gustavsson är universitetslektor i tillämpad etik.

Presentation

Jag disputerade 2018 på en avhandling om behov och behovsprinciper inom hälso- och sjukvården. Har sedan dess forskat och undervisat i etik och tillämpad etik med särskilt fokus på medicinsk etik. Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör medicinsk etik, särskilt etiska frågor som aktualiseras vid prioriteringar av hälso- och sjukvårdens resurser. 

Under de kommande åren (2021–2023) kommer jag framförallt arbeta med mitt postdoktorala projekt Från knapphet till extrem knapphet – väl genomtänkta prioriteringar i händelse av kris och krig finansierat av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). 

Projektet syftar till att relatera kunskapen om prioriteringar inom hälso- och sjukvården till en situation av kris och krig. Diskussionen inom prioriteringsetiken har tydliga beröringspunkter med diskussionen om prioriteringar av samhällets resurser i en situation av kris och krig. De båda diskussionerna har dock i stor utsträckning pågått oberoende av varandra. Det finns ett behov av att öka kunskapen om t ex relationen mellan prioriteringar och kontinuitetshantering. Det behovet har inte minskat under 2020 med tanke på pågående pandemi. 

Fokuset för det här projektet är kontexten i vilken principer för prioriteringar skall tillämpas. Normalt sett har man tänkt sig att kontexten som principer ska fungera i är ett hälso- och sjukvårdssystem i vilket det visserligen inte råder extrem knapphet på resurser men likväl knapphet. Men är de principer som förefaller rimliga i en sådan vardag lika rimliga i en situation av kris och krig – när samhällets resurser går från knappa till extremt knappa? Den frågan utgör mitt primära fokus de kommande åren.


Senaste publikationer

2023

Erik Gustavsson, Lars Lindblom (2023) Justification of principles for healthcare priority setting: the relevance and roles of empirical studies exploring public values Journal of Medical Ethics Vidare till DOI
Erik Gustavsson, Lars Lindblom (2023) It seems important to study public values regarding priority setting principles, but why exactly? The Journal of Medical Ethics Blog
Borgar Jolstad, Erik Gustavsson (2023) Against tiebreaking arguments in priority setting Journal of Medical Ethics Vidare till DOI
Erik Gustavsson, Niklas Juth, Gerd Larfars, Pauline Raaschou, Lars Sandman (2023) Should relational effects be considered in health care priority setting? Bioethics, Vol. 37, s. 668-673 Vidare till DOI

2022

Lars Lindblom, Erik Gustavsson (2022) From the Editors De Ethica, Vol. 7, s. 1-2 Vidare till DOI

Nyheter

Organisation