Presentation

Jag disputerade i januari 2018 på en avhandling om behov och behovsprinciper inom hälso- och sjukvården. Har sedan dess forskat och undervisat i etik och tillämpad etik med särskilt fokus på medicinsk etik. Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör medicinsk etik, särskilt etiska frågor som aktualiseras vid prioriteringar av hälso- och sjukvårdens resurser.

Senaste publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

Forskningsverksamhet
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll