Forskning 

Jag har särskilt fokuserat på läromedel och undervisning om sexualitet och disputerade 2009 på avhandlingen Risk och bejakande: sexualitet och genus i sexualupplysning och sexualundervisning i TV. Därefter har jag studerat undervisning om sexualitet och relationer i mångkulturella gymnasieskolor och i lärarfortbildning. Därtill relaterade forskningsintressen är undervisning om värdegrund och potentiellt känsliga och/eller kontroversiella ämnen – särskilt rörande sexualitet och etnicitet – samt olika pedagogiska förhållningssätt som normkritisk pedagogik och kritisk interkulturell pedagogik.

Jag är lektör för VENUE, en tidskrift från LiU för forskning och erfarenheter från förskola och skola. 

Forskningsprojekt

Sexualitet, samtycke och relationer som kunskapsområde på fritidshem

I projektet undersöks om och i sådana fall hur aktuella (2021/2022) förändringar i läroplan för grundskola och fritidshem samt examensordning för grundlärare inriktning fritidshem förändrar hur fritidshemmen arbetar med området sexualitet, samtycke och relationer. Studien avser att synliggöra och belysa hur frågor som ”alltid funnits” i skol/fritidsvardagen men knappt behandlats i lärarutbildning – åtminstone inte som ett kunskapsområde – hanteras i verksamheten. Därigenom avser studien att bidra till att konkretisera och sätta ord på en del av lärares yrkeskunskap kring hantering av potentiellt känsliga frågor. Följande frågeställningar är vägledande:

  • På vilka sätt beskriver sig lärare i fritidshem arbeta med området idag?
  • Hur beskrivs området i relation till närliggande/överlappande områden som exempelvis värdegrund och mobbning?
  • Vilka möjligheter eller hinder ser lärare med att utveckla och synliggöra området i fritidshemmets undervisning?

Att främja mångkulturell gemenskap genom transversala dialoger

Undervisning

Publikationer

Relaterat innehåll

Organisation