Fotografi av Eva Bolander

Eva Bolander

Universitetslektor

MIna huvudsakliga forskningsintressen rör sexualitet, relationer och mångfald i läromedel och undervisning i skola och fritidshem

Forskning 

Jag har särskilt fokuserat på läromedel och undervisning om sexualitet och disputerade 2009 på avhandlingen Risk och bejakande: sexualitet och genus i sexualupplysning och sexualundervisning i TV. Därefter har jag studerat undervisning om sexualitet och relationer i mångkulturella gymnasieskolor och i lärarfortbildning. Därtill relaterade forskningsintressen är undervisning om värdegrund och potentiellt känsliga och/eller kontroversiella ämnen – särskilt rörande sexualitet och etnicitet – samt olika pedagogiska förhållningssätt som normkritisk pedagogik och kritisk interkulturell pedagogik.

Jag är lektör för VENUE, en tidskrift från LiU för forskning och erfarenheter från förskola och skola. 

Undervisning

Publikationer

Relaterat innehåll

Organisation