Intersektionella perspektiv på skolan som institution

Mina forskningsintressen handlar övergripande om betydelsen av kategorier som genus, sexualitet, etnicitet, klass, ålder och funktionalitet i undervisning och läromedel. I huvudsak har jag fokuserat på sex- och samlevnadsundervisning och dess formella och informella läromedel. Jag disputerade 2009 på avhandlingen Risk och bejakande: sexualitet och genus i sexualupplysning och sexualundervisning i TV och därefter har jag studerat sex- och samlevnadsundervisning i mångkulturella gymnasieskolor och i lärarfortbildning. Därtill relaterade intresseområden är undervisning om potentiellt känsliga ämnen och värdegrund samt olika pedagogiska förhållningssätt som normkritisk pedagogik och kritisk interkulturell pedagogik.

Lika villkor

Jag är ett av institutionens två ombud för Lika villkor, vilket innebär att jag arbetar aktivt med frågor om diskriminering och likabehandling. Ht18 och vt19 genomför vi en undersökning om universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av funktionsnedsättning och funktionsvariation hos studenter, i relation till undervisning och lärande. 
 
Jag är lektör för VENUE.

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Undervisning Visa/dölj innehåll

Lika villkor Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll