Forum för genusvetenskap och jämställdhet

En närbild på ett ansikte till hälften målad i regnbågens färger.

Forum för genusvetenskap och jämställdhet har i uppdrag att tillgängliggöra forskning och att skapa mötesplatser mellan forskning och praktik inom genus- och jämställdhetsområdet. Forum är en centrumbildning vid Linköpings universitet som både fungerar som en intern strategisk resurs för alla fakulteter och delar av organisationen, och bedriver ett omfattande externt samverkansarbete.

Forum för genusvetenskap och jämställdhet har funnits vid LiU sedan 1985 och har lång erfarenhet av att arbeta med arrangemang som riktar sig både inåt mot LiUs verksamhet och ut till allmänheten. Vi samarbetar med flera genusmiljöer och aktörer inom och utanför vid LiU.

 • Vill du veta mer om vilken genusforskning som finns vid LiU?
 • Vill du öka genusmedvetenheten i din verksamhet?
 • Hur kan genusforskning bidra till jämställdhet?
 • Vill du samarbeta kring arrangemang som syftar till att utveckla genusmedvetenheten?
 • Är du intresserad av uppdragsutbildning inom genus- och jämställdhetsområdet?
 • Har du idéer och tankar kring genus- och jämställdhetsområdet?

  Kontakta oss!

AktuelltVisa/dölj innehåll

Forum söker ny föreståndare

Forum för genusvetenskap och jämställdhet är en centrumbildning vid Linköpings universitet med ett fakultetsövergripande uppdrag med eget budget- och verksamhetsansvar.

Vi söker dig som vill leda verksamheten vid Forum. Du ska ha kunskap och erfarenhet inom genusvetenskap- och jämställdhetsområdet. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete i arbetsledande ställning, är van att arbeta i projekt, har god samarbetsförmåga samt intresse av att skapa nätverk och knyta kontakter. Doktorsexamen är ett krav och kunskap om universitetet som organisation förutsätts.

Föreståndaren ska ha sin anställning inom Linköpings universitet. Omfattningen av uppdraget som Forums föreståndare är förhandlingsbart mellan 25 - 40 %. Föreståndaren förordnas normalt i en period om 3 år (2022-2024) med möjlighet till förlängning.

Forums uppgifter är att:

 • utgöra en arena och mötesplats för att skapa relevanta möten mellan forskning och praktik inom genus- och jämställdhetsområdet
 • aktivt samverka med övriga aktörer och miljöer inom genus och lika villkorsområdet vid LiU
 • i sin verksamhet rikta sig till samtliga fakulteter inom LiU och dessutom vara en strategisk resurs i utbildningen på olika nivåer
 • bedriva en öppen seminarie- och föreläsningsverksamhet för att främja kunskapsutveckling och kommunikation inom genus- och jämställdhetsområdet
 • genom kurser och konferenser bidra till att utveckla kunskap och stimulera debatten inom genus- och jämställdhetsområdet
 • bedriva en aktiv omvärldsbevakning inom centrets ansvarsområden
 • initiera och driva projekt och uppdrag, såväl interna som externa, inom centrets ansvarsområden

Föreståndarens uppgifter:

Som föreståndare arbetar du i nära kontakt med styrelsen och är ansvarig för ledning och fördelning av arbetet i verksamheten och budget. Du ska företräda Forum inom och utanför LiU, initiera och bereda ärenden till styrelsen samt verkställa styrelsens beslut.

Tillträde: 220101 eller efter överenskommelse.

Skicka din intresseanmälan i form av en CV och ett kort personligt brev till Elisabeth Samuelsson, Forum för genusvetenskap och jämställdhet, senast den 15 oktober 2021. Upplysningar lämnas Forums föreståndare Silje Lundgren.

Instruktion och uppdrag för Forum för genusvetenskap och jämställdhet.

KalenderVisa/dölj innehåll

9 november 2021

Utbildningsinsats för länsstyrelsens MR-nätverk

kl. 13.00 – 14.30 Föreläsningen genomförs via zoom (länk skickas till anmälda)

FORUM arrangerar föreläsningen "Är en polarisering ett problem eller ett måste för demokratin? En diskussion kring harmoni, konflikt och faktaresistens i svensk politik  Johan Nordensvärd, docent i statsvetenskap vid LiU.Utbildningsinsatsen vänder sig till anställda och Länsstyrelsens MR-nätverk med anställda på statliga myndigheter i länet.

Kontakt

16 november 2021

Seminarie om jämställdhet med Andreas Norlén, Carl Fredrik Graf och Anne-Charlott Callerstig

kl. 13.15 – 15.30 Digitalt deltagande via länk

Öppet seminarium med fokus på jämställdhetsintegrering på lokal, nationell och EU-nivå. Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid LiU samverkar med tre deltagande forskare i konferensen. Med hjälp av talare som är experter på jämställdhetsfrågor kommer vi ges en inblick över aktuella utmaningar och framtida lösningar. Deltar gör bland andra riksdagens talman Andreas Norlén, landshövding Carl Fredrik Graf och Anne-Charlott Callerstig, senior forskare på Örebro universitet.

17 november 2021

Seminarie om jämställdhet med Kikki Liljeblad, Abir Al-Sahlani Emil Broberg och Aksel Sundström

kl. 09.00 – 12.00 Digitalt deltagande via länk

Öppet seminarium med fokus på jämställdhetsintegrering på lokal, nationell och EU-nivå. Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid LiU samverkar med tre deltagande forskare i konferensen. Med hjälp av talare som är experter på jämställdhetsfrågor kommer vi ges en inblick över aktuella utmaningar och framtida lösningar. Deltar gör bland andra Norrköpings kommunalråd Kikki Liljeblad, europaparlamentariker Abir Al-Sahlani, Emil Broberg, vice ordförande i CEMR-kommittén för jämställdhet och Aksel Sundström, lektor vid Göteborgs universitet.

18 november 2021

Utbildningsdag inför den internationella mansdagen

kl. 13.00 – 16.00 Digitalt (Länk till anmälan)

FORUM arrangerar en utbildningsdag inför den Internationella mansdagen med temat ”Utgör män ett hinder för att uppnå hållbarhetsmålen?” Föreläsare: 1) Martin Hultman, Docent vid Chalmers "Gröna gubbar? Om möjligheten att skifta manliga normer och praktiker för att nå bortom industrimoderna maskuliniteter" 2) Malin Henriksson, Senior forskare vid VTI. "Mannen och bilen i en socialt hållbar transportframtid" 3) Frida Fagerström, jämställdhetsstrateg vid  egionledningskontoret i Region Östergötland. "Är kvinnor klimatsmartare än män? Ett perspektiv på arbetspendlingen i Östergötland". Dagen vänder sig till strateger inom jämställdhet, klimat och miljö på kommun och region.

Kontakt

Gröna gubbar? En föreläsning om att skifta mansnormen för att rädda planeten

kl. 17.00 – 18.00 Linköpings stadsbibliotek och digitalt (länk till webbsändning)

Män, klimatet och med dem vår existens på planeten är allvarligt hotad. Män har högre klimatavtryck än kvinnor och forskning visar att manliga normer konserverar samhället och legitimerar mäns våld – mot kvinnor, planeten och männen själva. Och dessutom, hur passar Arnold Schwarzenegger, Elon Musk och Greta Thunberg in i allt detta? Efter föreläsningen genomför organisationen MÄN Linköping samtalsgrupper om män och klimat där alla kan delta för efterreflektion. Plats: Linköpings stadsbibliotek, Scenen, Östgötagatan 5 (fri entré) eller digitalt (länk nedan).

Kontakt

KontaktVisa/dölj innehåll

Artiklar om ForumVisa/dölj innehåll

Forums uppdrag är att:

 • utgöra en arena och mötesplats för att skapa relevanta möten mellan forskning och praktik inom genus- och jämställdhetsområdet
 • samverka aktivt med övriga aktörer och miljöer inom genus- och lika villkorsområdet vid LiU
 • rikta sig till samtliga fakulteter inom LiU och är dessutom en strategisk resurs i utbildningen på olika nivåer
 • bedriva en öppen seminarie- och föreläsningsverksamhet för att främja kunskapsutveckling och kommunikation inom genus- och jämställdhetsområdet
 • bidra till att utveckla kunskap och stimulera debatten inom genus- och jämställdhetsområdet genom kurser och konferenser
 • bedriva en aktiv omvärldsbevakning inom vårt ansvarsområde
 • initiera och driva projekt och uppdrag, såväl interna som externa, inom vårt ansvarsområde

Forums styrelse 2019-2021

Ordinarie ledarmöten

Tekniska fakulteten
Vivian Vimarlund, IDA och Ulf Janfalk, MAI

Filosofiska fakulteten
Stina Backman, Tema G och Bo Persson, IEI

Utbildningsvetenskap
Jonas Hallström, IBL och Camilla Forsberg, IBL

Medicinska fakulteten
Hanna Alleman, HMV och Marie Jansson, MEDFAK

Fackliga representanter
Karin Baardsen

Studentrepresentanter
Natalia Tomczyk, STUFF

Suppleanter

Tekniska fakulteten
Claes Algström, ITN + vakant

Filosofiska fakulteten
Gary Svensson, IKOS och Pernilla Mideskog, IEI

Utbildningsvetenskap
Eva Bolander, IBL + Vakant

Medicinska fakulteten
Vakant

Fackliga representanter
Vakant

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll