Forum för genusvetenskap och jämställdhet

En närbild på ett ansikte till hälften målad i regnbågens färger.

Forum för genusvetenskap och jämställdhet har i uppdrag att tillgängliggöra forskning och att skapa mötesplatser mellan forskning och praktik inom genus- och jämställdhetsområdet. Forum är en centrumbildning vid Linköpings universitet som både fungerar som en intern strategisk resurs för alla fakulteter och delar av organisationen, och bedriver ett omfattande externt samverkansarbete.

Forum för genusvetenskap och jämställdhet har funnits vid LiU sedan 1985 och har lång erfarenhet av att arbeta med arrangemang som riktar sig både inåt mot LiUs verksamhet och ut till allmänheten. Vi samarbetar med flera genusmiljöer och aktörer inom och utanför vid LiU.

 • Vill du veta mer om vilken genusforskning som finns vid LiU?
 • Vill du öka genusmedvetenheten i din verksamhet?
 • Hur kan genusforskning bidra till jämställdhet?
 • Vill du samarbeta kring arrangemang som syftar till att utveckla genusmedvetenheten?
 • Är du intresserad av uppdragsutbildning inom genus- och jämställdhetsområdet?
 • Har du idéer och tankar kring genus- och jämställdhetsområdet?

  Kontakta oss!

Kalender

1 juni 2023

Friktion i arbete med transinkludering

kl. 18.00 – 20.00 Pride House/Stadsbiblioteket i Linköping

Kommande föreläsningar

23 maj: Bomullsänglar och Londonflickor

Lunchföreläsning med Susanna Alakoski utifrån hennes två senaste romaner Bomullsängeln och Londonflickan

Del ett och två i en kommande kvartett om brukssamhällets framväxt med textilindustrin i fokus. Alakoski utgår i sina verk från arbetarkvinnornas vardag. Berättelsen tar sin början i tidigt 1900-tal i Finland. Samhället växer fram allt medan världspolitiken pågår. Industrihistoria, migration, vänskap, krig och fred utgör trådar i samma väv.

Tid och plats: 23/5, kl. 12.15-13 i Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Alakoski är socionom och utsågs 2021 till den första innehavaren av gästprofessuren i Moa Martinssons namn.

Susanna Alakoski.Lunchföreläsning med Susanna Alakoski utifrån hennes två senaste romaner Bomullsängeln och Londonflickan. Foto Sara Mac Key

31 maj Minoritetsglädje: Visst finns det fördelar med att vara hbtqi! 

Linköping Pride 2023

Porträttbild på Anna Malmqvist i utomhusmiljö.Anna Malmqvist föreläser om minoritetsglädje på Linköping Pride 2023. Den 31 maj kl 17:00 på Pride House/Huvudbiblioteket i Linköping.

På senare år har det pratats alltmer om minoritetsstress, alltså den ökade stress som utsatta minoriteter upplever till följd av bland annat diskriminering och dåligt bemötande. Det är dock mer sällan man pratar om de positiva aspekterna av att tillhöra en minoritetsgrupp, något som vi kallar minoritetsglädje. Inte heller pratar vi särskilt ofta om det lugn som man kan uppleva i frånvaro av minortietsstress, vilket vi kallar minoritetsro. I den här föreläsningen pratar Anna Malmquist, Linköpings universitet, om minoritetsglädje och minoritetsro utifrån en intervjustudie med transpersoner. Du som deltar kommer också att få reflektera kring vilken glädje eller positiva aspekter du upplever av någon minoritet som du identifierar dig med. 

Anna Malmquist är docent och universitetslektor vid avdelningen för psykologi vid Linköpings universitet. Hennes forskning handlar om hbtqi-frågor där minoritetsstress och minoritetsglädje är centrala ämnen.

 

1 juni: Friktion i arbete med transinkludering

Linköping Pride 2023

Den 1 juni kl. 18 på Pride House/Huvudbiblioteket i Linköping

Toby Odland (han/hen) är doktorand på Tema Genus vid Linköpings universitet och skriver sin avhandling om den friktion som formar institutionellt förändrings- och inkluderingsarbete. Han närmar sig erfarenheter från praktiskt arbete för institutionell förändring med inkluderingsambitioner utifrån fallet med transinkludering i jämställdhetsarbete. I sin föreläsning kommer Toby presentera sitt forskningsprojekt i stort och ge några inblickar i pågående analysarbete.

 

Nätverk

Nätverk för forskning om våld och övergrepp

Våld och övergrepp är vanligt förekommande och har allvarliga konsekvenser för människors livsvillkor och hälsa, men också för samhället i stort.

Forskning om våld och övergrepp bedrivs vid LiU med många olika utgångspunkter inom flera olika institutioner och avdelningar, något som gör forskningen på fältet svår att överblicka. Nätverket erbjuder ett sammanhang för information och diskussion. Vidare är ambitionen att synliggöra forskning om olika typer av våld och övergrepp, och att därigenom uppmärksamma den mångfald av både empiriska och teoretiska ansatser som används.

Nätverket samlar i dagsläget ett tjugotal forskare från flera fakulteter och om du är intresserad av att vara med kan du anmäla dig via vårt formulär.

Artiklar om Forum

Kontakt

Uppdrag

Forums uppdrag är att:

 • utgöra en arena och mötesplats för att skapa relevanta möten mellan forskning och praktik inom genus- och jämställdhetsområdet
 • samverka aktivt med övriga aktörer och miljöer inom genus- och lika villkorsområdet vid LiU
 • rikta sig till samtliga fakulteter inom LiU och är dessutom en strategisk resurs i utbildningen på olika nivåer
 • bedriva en öppen seminarie- och föreläsningsverksamhet för att främja kunskapsutveckling och kommunikation inom genus- och jämställdhetsområdet
 • bidra till att utveckla kunskap och stimulera debatten inom genus- och jämställdhetsområdet genom kurser och konferenser
 • bedriva en aktiv omvärldsbevakning inom vårt ansvarsområde
 • initiera och driva projekt och uppdrag, såväl interna som externa, inom vårt ansvarsområde

Styrelse

Forums styrelse 2022-2024

Ordinarie ledarmöter

 • Hanna Alleman, universitetsadjunkt, Institutionen för hälsa, medicin och vård
 • Stina Backman, universitetslektor, Institutionen för Tema
 • Eva Blomqvist, biträdande professor, Institutionen för datavetenskap
 • Camilla Forsberg, universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Marie Jansson, fakultetsråd, Medicinska fakulteten
 • Mathias Martinsson, universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Birgitta Plymoth, universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Jan Eric Stehr, universitetslektor, Institutionen för fysik, kemi och biologi
 • Karin Baardsen, administratör, ST
 • Freja Larsson, Studentombud - arbetsmiljö & lika villkor, StuFF

Suppleanter

 • Claes Algström, universitetsadjunkt, Institutionen för teknik och naturvetenskap
 • Eva Bolander, universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Katarina Isotalo, studievägledare, Filosofiska fakulteten
 • Ulf Janfalk, universitetslektor, Matematiska institutionen
 • Ann-Charlotte Nedlund, universitetslektor, Institutionen för hälsa, medicin och vård
 • Colm Nestor, universitetslektor, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
 • Björn Sjögren, postdoktor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Gary Svensson, biträdande professor, Institutionen för kultur och samhälle

Relaterat innehåll