Forum för genusvetenskap och jämställdhet

Målet för Forum för genusvetenskap och jämställdhet är att bidra till ett genusmedvetet förhållningssätt för att uppnå jämställdhet. Vår verksamhet ska bidra till att forskning och kunskap inom genusområdet når ut till en större krets.

Forum för genusvetenskap och jämställdhet är en centrumbildning som funnits vid LiU sedan 1985, här finns lång erfarenhet av att arbeta med arrangemang som riktar sig både inåt mot LiUs verksamhet, och ut till allmänheten. Vi samarbetar med flera genusmiljöer och aktörer inom och utanför vid LiU.

 • Vill du veta mer om vilken genusforskning som finns vid LiU?
 • Vill du öka genusmedvetenheten i din verksamhet?
 • Hur kan genusforskning bidra till jämställdhet?
 • Vill du samarbeta kring arrangemang som syftar till att utveckla genusmedvetenheten?
 • Är du intresserad av uppdragsutbildning inom genus- och jämställdhetsområdet?
 • Har du idéer och tankar kring genus- och jämställdhetsområdet?

  Kontakta oss!

KontaktVisa/dölj innehåll

Forums uppdrag är att:

 • utgöra en arena och mötesplats för att skapa relevanta möten mellan forskning och praktik inom genus- och jämställdhetsområdet
 • samverka aktivt med övriga aktörer och miljöer inom genus- och lika villkorsområdet vid LiU
 • rikta sig till samtliga fakulteter inom LiU och är dessutom en strategisk resurs i utbildningen på olika nivåer
 • bedriva en öppen seminarie- och föreläsningsverksamhet för att främja kunskapsutveckling och kommunikation inom genus- och jämställdhetsområdet
 • bidra till att utveckla kunskap och stimulera debatten inom genus- och jämställdhetsområdet genom kurser och konferenser
 • bedriva en aktiv omvärldsbevakning inom vårt ansvarsområde
 • initiera och driva projekt och uppdrag, såväl interna som externa, inom vårt ansvarsområde

Forums styrelse 2019-2021

Ordinarie ledarmöten

Tekniska fakulteten
Vivian Vimarlund, IDA och Ulf Janfalk, MAI

Filosofiska fakulteten
Stina Backman, Tema G och Bo Persson, IEI

Utbildningsvetenskap
Jonas Hallström, IBL och Camilla Forsberg, IBL

Medicinska fakulteten
Hanna Alleman, HMV och Marie Jansson, MEDFAK

Fackliga representanter
Karin Baardsen

Studentrepresentanter
Natalia Tomczyk, STUFF

Suppleanter

Tekniska fakulteten
Claes Algström, ITN + vakant

Filosofiska fakulteten
Gary Svensson, IKOS och Pernilla Mideskog, IEI

Utbildningsvetenskap
Eva Bolander, IBL + Vakant

Medicinska fakulteten
Vakant

Fackliga representanter
Vakant

Artiklar om ForumVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll