Forum för genusvetenskap och jämställdhet

En närbild på ett ansikte till hälften målad i regnbågens färger.

Forum för genusvetenskap och jämställdhet har i uppdrag att tillgängliggöra forskning och att skapa mötesplatser mellan forskning och praktik inom genus- och jämställdhetsområdet. Forum är en centrumbildning vid Linköpings universitet som både fungerar som en intern strategisk resurs för alla fakulteter och delar av organisationen, och bedriver ett omfattande externt samverkansarbete.

Forum för genusvetenskap och jämställdhet har funnits vid LiU sedan 1985 och har lång erfarenhet av att arbeta med arrangemang som riktar sig både inåt mot LiUs verksamhet och ut till allmänheten. Vi samarbetar med flera genusmiljöer och aktörer inom och utanför vid LiU.

 • Vill du veta mer om vilken genusforskning som finns vid LiU?
 • Vill du öka genusmedvetenheten i din verksamhet?
 • Hur kan genusforskning bidra till jämställdhet?
 • Vill du samarbeta kring arrangemang som syftar till att utveckla genusmedvetenheten?
 • Är du intresserad av uppdragsutbildning inom genus- och jämställdhetsområdet?
 • Har du idéer och tankar kring genus- och jämställdhetsområdet?

  Kontakta oss!

Aktuellt Visa/dölj innehåll

Forskning om våld och övergrepp  

Våld och övergrepp är vanligt förekommande och har allvarliga konsekvenser för människors livsvillkor och hälsa, men också för samhället i stort. Forskning om våld och övergrepp bedrivs vid LiU med många olika utgångspunkter inom flera olika institutioner och avdelningar, något som gör forskningen på fältet svår att överblicka.

18 maj 2022, kl. 09.15-12.00

Forum för genusvetenskap och jämställdhet arrangerar därför en halvdag för att lyfta den breda forskning som bedrivs vid LiU om våld och övergrepp. Vi välkomnar forskare från alla discipliner och områden. Vi vill synliggöra forskning om olika typer av våld och övergrepp, men även uppmärksamma den mångfald av både empiriska och teoretiska ansatser som används.

Vi börjar träffen med att forskare/forskargrupper presenter sina arbeten/projekt/idéer för varandra. Tanken är att tillhandahålla tvärvetenskapliga kontaktytor, fördjupad kunskap och att synliggöra fler studier om våld och övergrepp. Tanken är vidare att skapa ett nätverk för forskare vid LiU, vilket i förlängningen kan leda till nya samarbeten med fokus på forskningen om våld och övergrepp.

Träffen kommer att äga rum på Campus Valla, onsdag den 18 maj 2022, kl. 09.15-12.00.
Sista anmälningsdag är den 30 april. Därefter meddelas lokal (alternativt digitalt rum) utifrån rådande restriktioner och antal anmälda.

Anmälan för deltagare görs via denna länk:
https://forms.office.com/r/2wbJ4ucp86

Kontaktpersoner: Eva Bolander och Charlotte Fridolfsson

Finns det plats? – transpersoner i arbetsliv och organisationer

Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid LiU organiserar en programpunkt på East Pride i Norrköping tillsammans med Arbetets museum.

https://www.eastpride.se/

24 maj 2022, kl. 16.30-18.00

Under rubriken Finns det plats? – transpersoner i arbetsliv och organisationer håller två forskare vid Linköpings universitet varsin föreläsning.

Att göra transinkludering i organisationer

Toby Odland (hen) är doktorand på Tema Genus vid Linköpings universitet och skriver sin avhandling om transinkludering i jämställdhetsarbete och organisationer. Hen är intresserad av vad som händer i/med organisationer i sambandet med görandet av inkludering, och av hur kunskap och levda erfarenheter positioneras och får ta plats. Toby kommer i sin föreläsning att fokusera på erfarenheter kring arbete med transinkludering, bland annat utifrån en analys av möjligheter, hinder och motstånd som anställda i offentlig verksamhet ställs inför i sitt arbete.

Diskriminering av transpersoner i rekryteringsprocessen

Foto Teiksma BusevaAli Ahmed är professor i nationalekonomi vid Linköpings universitet. Han forskar främst om diskriminering och exkludering av utsatta människor i olika situationer. Ali kommer under sin föreläsning presentera resultat från en undersökning där han studerat diskriminering av transpersoner i anställningssituationen genom ett fältexperiment. Han kommer att diskutera svårigheterna med att kartlägga diskriminering av transpersoner samt komplexiteten med de underliggande mekanismerna.

Utbildning Visa/dölj innehåll

Kostnadsfri digital utbildning om genus och arbetsliv

Forum för genusvetenskap och jämställdhet har tillsammans med LiU uppdragsutbildning skapat den digitala kursen Genus och arbetsliv. Den riktar sig till yrkesverksamma, men är också till gänglig för alla som är intresserade av de här frågorna.

Kursen är kostnadsfri, kan genomföras när man vill och är tillgänglig under hela 2022. Genus och arbetsliv består av tre modulföreläsningar som är 10-15 minuter vardera. Här är föreläsningarna som ingår i kursen.

 

Åsa-Karin Engstrand: ”Vad menar vi egentligen med jämställdhet?”Anna Fogelberg Eriksson: ”Genus och ledarskap”Anders Neergaard: ”Arbetsliv och ojämlikhet”

Mer information

För utförligare kursinformation och vidare läsning om innehåll och litteratur, se LiU uppdragsutbildnings startsida för den digitala satsningen.

Artiklar om Forum Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Uppdrag Visa/dölj innehåll

Forums uppdrag är att:

 • utgöra en arena och mötesplats för att skapa relevanta möten mellan forskning och praktik inom genus- och jämställdhetsområdet
 • samverka aktivt med övriga aktörer och miljöer inom genus- och lika villkorsområdet vid LiU
 • rikta sig till samtliga fakulteter inom LiU och är dessutom en strategisk resurs i utbildningen på olika nivåer
 • bedriva en öppen seminarie- och föreläsningsverksamhet för att främja kunskapsutveckling och kommunikation inom genus- och jämställdhetsområdet
 • bidra till att utveckla kunskap och stimulera debatten inom genus- och jämställdhetsområdet genom kurser och konferenser
 • bedriva en aktiv omvärldsbevakning inom vårt ansvarsområde
 • initiera och driva projekt och uppdrag, såväl interna som externa, inom vårt ansvarsområde

Styrelse Visa/dölj innehåll

Forums styrelse 2022-2024

Ordinarie ledarmöter

 • Hanna Alleman, universitetsadjunkt, Institutionen för hälsa, medicin och vård
 • Stina Backman, universitetslektor, Institutionen för Tema
 • Eva Blomqvist, biträdande professor, Institutionen för datavetenskap
 • Camilla Forsberg, universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Marie Jansson, fakultetsråd, Medicinska fakulteten
 • Mathias Martinsson, universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Birgitta Plymoth, universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Jan Eric Stehr, universitetslektor, Institutionen för fysik, kemi och biologi

Suppleanter

 • Claes Algström, universitetsadjunkt, Institutionen för teknik och naturvetenskap
 • Eva Bolander, universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Katarina Isotalo, studievägledare, Filosofiska fakulteten
 • Ulf Janfalk, universitetslektor, Matematiska institutionen
 • Ann-Charlotte Nedlund, universitetslektor, Institutionen för hälsa, medicin och vård
 • Colm Nestor, universitetslektor, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
 • Björn Sjögren, postdoktor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Gary Svensson, biträdande professor, Institutionen för kultur och samhälle

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll