Forum för genusvetenskap och jämställdhet

En närbild på ett ansikte till hälften målad i regnbågens färger.

Forum för genusvetenskap och jämställdhet har i uppdrag att tillgängliggöra forskning och att skapa mötesplatser mellan forskning och praktik inom genus- och jämställdhetsområdet. Forum är en centrumbildning vid Linköpings universitet som både fungerar som en intern strategisk resurs för alla fakulteter och delar av organisationen, och bedriver ett omfattande externt samverkansarbete.

Forum för genusvetenskap och jämställdhet har funnits vid LiU sedan 1985 och har lång erfarenhet av att arbeta med arrangemang som riktar sig både inåt mot LiUs verksamhet och ut till allmänheten. Vi samarbetar med flera genusmiljöer och aktörer inom och utanför vid LiU.

 • Vill du veta mer om vilken genusforskning som finns vid LiU?
 • Vill du öka genusmedvetenheten i din verksamhet?
 • Hur kan genusforskning bidra till jämställdhet?
 • Vill du samarbeta kring arrangemang som syftar till att utveckla genusmedvetenheten?
 • Är du intresserad av uppdragsutbildning inom genus- och jämställdhetsområdet?
 • Har du idéer och tankar kring genus- och jämställdhetsområdet?

  Kontakta oss!

Kalender Pride 2024

Panelsamtal inför Pride 

13 maj, 2024, kl. 13.15–15.00

Fyra porträttfoton sammansatta till en bild

LiU deltar i EastPride och Linköping Pride genom föreläsningar som Forum för genusvetenskap och jämställdhet arrangerar om aktuell forskning. Att delta i Prideparaden är ytterligare ett sätt för LiU att synliggöra HBTQI-frågor. Hur kan universitetet arbeta med frågor som rör HBTQI-personers rättigheter under resten av året? Hur skapas en inkluderande arbetsplats för studenter och anställda?

Medverkande

 • Karin Axelsson, prorektor, ordförande i Lika Villkors- och jämställdhetsgruppen vid LiU
 • Sofia Elwe, centralt arbetsmiljöombud, StuFF
 • Andrea Eriksson, lektor och docent i ergonomi, KTH
 • Parasto Rosencrantz, jurist och likavillkorsspecialist, Stockholms universitet

Datum: 13 maj, 2024
Tid: 13.15–15.00 med fikapaus
Plats: Hörsal Planck, Fysikhuset

Arrangörer: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, StuFF 

Nätverk

Nätverk för forskning om våld och övergrepp

Våld och övergrepp är vanligt förekommande och har allvarliga konsekvenser för människors livsvillkor och hälsa, men också för samhället i stort.

Forskning om våld och övergrepp bedrivs vid LiU med många olika utgångspunkter inom flera olika institutioner och avdelningar, något som gör forskningen på fältet svår att överblicka. Nätverket erbjuder ett sammanhang för information och diskussion. Vidare är ambitionen att synliggöra forskning om olika typer av våld och övergrepp, och att därigenom uppmärksamma den mångfald av både empiriska och teoretiska ansatser som används.

Nätverket samlar i dagsläget ett tjugotal forskare från flera fakulteter och om du är intresserad av att vara med kan du kontakta oss på genusforum@liu.se.

Artiklar om Forum

Kontakt

Uppdrag

Forums uppdrag är att:

 • utgöra en arena och mötesplats för att skapa relevanta möten mellan forskning och praktik inom genus- och jämställdhetsområdet
 • samverka aktivt med övriga aktörer och miljöer inom genus- och lika villkorsområdet vid LiU
 • rikta sig till samtliga fakulteter inom LiU och är dessutom en strategisk resurs i utbildningen på olika nivåer
 • bedriva en öppen seminarie- och föreläsningsverksamhet för att främja kunskapsutveckling och kommunikation inom genus- och jämställdhetsområdet
 • bidra till att utveckla kunskap och stimulera debatten inom genus- och jämställdhetsområdet genom kurser och konferenser
 • bedriva en aktiv omvärldsbevakning inom vårt ansvarsområde
 • initiera och driva projekt och uppdrag, såväl interna som externa, inom vårt ansvarsområde

Styrelse

Forums styrelse (som längst till och med 31 december 2024)

Styrelseordförande

 • Ann-Charlotte Nedlund, biträdande professor, Institutionen för hälsa, medicin och vård

Ordinarie ledamöter

 • Promporn Wangwacharakul, biträdande universitetslektor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
 • Lisa Ferm, universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Eva Blomqvist, biträdande professor, Institutionen för datavetenskap
 • Mathias Martinsson, universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Emilia Åkesson, universitetsadjunkt, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Camilla Forsberg, universitetslektor, docent, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Marie Jansson, fakultetsråd, Medicinska fakulteten
 • Hanna Allemann, universitetsadjunkt, Institutionen för hälsa, medicin och vård

Suppleanter

 • Jan-Eric Stehr, universitetslektor, Institutionen för fysik, kemi och biologi
 • Claes Algström, universitetsadjunkt, Institutionen för teknik och naturvetenskap
 • Therese Asplund, universitetslektor, Institutionen för Tema
 • Katarina Isotalo, studievägledare, Filosofiska fakulteten
 • Björn Sjögren, universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Eva Bolander, universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Colm Nestor, biträdande professor, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
 • Mats Lintrup, universitetslektor, Institutionen för hälsa, medicin och vård

Relaterat innehåll