Forum för genusvetenskap och jämställdhet

En närbild på ett ansikte till hälften målad i regnbågens färger.

Forum för genusvetenskap och jämställdhet har i uppdrag att tillgängliggöra forskning och att skapa mötesplatser mellan forskning och praktik inom genus- och jämställdhetsområdet. Forum är en centrumbildning vid Linköpings universitet som både fungerar som en intern strategisk resurs för alla fakulteter och delar av organisationen, och bedriver ett omfattande externt samverkansarbete.

Forum för genusvetenskap och jämställdhet har funnits vid LiU sedan 1985 och har lång erfarenhet av att arbeta med arrangemang som riktar sig både inåt mot LiUs verksamhet och ut till allmänheten. Vi samarbetar med flera genusmiljöer och aktörer inom och utanför vid LiU.

 • Vill du veta mer om vilken genusforskning som finns vid LiU?
 • Vill du öka genusmedvetenheten i din verksamhet?
 • Hur kan genusforskning bidra till jämställdhet?
 • Vill du samarbeta kring arrangemang som syftar till att utveckla genusmedvetenheten?
 • Är du intresserad av uppdragsutbildning inom genus- och jämställdhetsområdet?
 • Har du idéer och tankar kring genus- och jämställdhetsområdet?

  Kontakta oss!

Internationella kvinnodagen 8 mars 

”Andligt eller politiskt? – kvinnor och det offentliga” 

Välkommen till ett panelsamtal om kvinnor i offentlighetens tjänst, historiskt och idag. Panelen diskuterar också kopplingarna mellan kvinnor och det offentliga, och det fördolda och ockulta.

Nelly Türing var en av de fem första kvinnorna som valdes in i Sveriges riksdag 1921. Hon lämnade dock politiken efter bara två mandatperioder till förmån för den teosofiska rörelsen. Kvinnodagens panelsamtal uppmärksammar kvinnors röst i det offentliga, historiskt och idag.

Onsdag 8 mars, kl. 17:30-19

Linköpings huvudbibliotek, Scenen
Ingen föranmälan, och utan kostnad!

Charlotte Fridolfsson, docent i statsvetenskap och föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid LiU, leder samtalet. Arrangemanget är ett samarbete med Stadsbiblioteket i Linköping.

Medverkande

Porträttbild Marika Markovits.Marika Markovits, Linköpings stift.

Marika Markovits  började i januari 2023 – som första kvinna – uppdraget som ny biskop för Linköpings stift. Närmast kommer hon från tjänst som domprost i Stockholms domkyrkoförsamling, men har dessförinnan varit direktor för Stockholms Stadsmission under många år. Hennes valspråk som biskop är "Fatta mod, ge världen liv".

 

 

Porträttbild Per Faxneld.Per Faxneld, docent i religionshistoria, Södertörns högskola.

Per Faxneld är docent i religionshistoria vid Södertörns högskola. Han har bland annat forskat om satanism som feministisk strategi under 1800-talet och om ockulta och esoteriska inslag i västerländsk kultur, exempelvis hos kvinnliga konstnärer som Hilma af Klint, Lucie Lagerbielke och Tyra Kleen. 

Porträttbild på Malin Arvidsson.Malin Arvidsson lektor i historia, Linköpings universitet.

Malin Arvidsson är historiker och lektor vid Tema Barn, Linköpings universitet, där hon även arbetar med likabehandlingsfrågor [alt: som likavillkorslektor]. Biografin Nelly Thüring: teosof, feminist, socialist utkommer under hösten 2023 på Makadam förlag.

 

Nätverk

Nätverk för forskning om våld och övergrepp

Våld och övergrepp är vanligt förekommande och har allvarliga konsekvenser för människors livsvillkor och hälsa, men också för samhället i stort.

Forskning om våld och övergrepp bedrivs vid LiU med många olika utgångspunkter inom flera olika institutioner och avdelningar, något som gör forskningen på fältet svår att överblicka. Nätverket erbjuder ett sammanhang för information och diskussion. Vidare är ambitionen att synliggöra forskning om olika typer av våld och övergrepp, och att därigenom uppmärksamma den mångfald av både empiriska och teoretiska ansatser som används.

Nätverket samlar i dagsläget ett tjugotal forskare från flera fakulteter och om du är intresserad av att vara med kan du anmäla dig via vårt formulär.

Artiklar om Forum

Kontakt

Uppdrag

Forums uppdrag är att:

 • utgöra en arena och mötesplats för att skapa relevanta möten mellan forskning och praktik inom genus- och jämställdhetsområdet
 • samverka aktivt med övriga aktörer och miljöer inom genus- och lika villkorsområdet vid LiU
 • rikta sig till samtliga fakulteter inom LiU och är dessutom en strategisk resurs i utbildningen på olika nivåer
 • bedriva en öppen seminarie- och föreläsningsverksamhet för att främja kunskapsutveckling och kommunikation inom genus- och jämställdhetsområdet
 • bidra till att utveckla kunskap och stimulera debatten inom genus- och jämställdhetsområdet genom kurser och konferenser
 • bedriva en aktiv omvärldsbevakning inom vårt ansvarsområde
 • initiera och driva projekt och uppdrag, såväl interna som externa, inom vårt ansvarsområde

Styrelse

Forums styrelse 2022-2024

Ordinarie ledarmöter

 • Hanna Alleman, universitetsadjunkt, Institutionen för hälsa, medicin och vård
 • Stina Backman, universitetslektor, Institutionen för Tema
 • Eva Blomqvist, biträdande professor, Institutionen för datavetenskap
 • Camilla Forsberg, universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Marie Jansson, fakultetsråd, Medicinska fakulteten
 • Mathias Martinsson, universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Birgitta Plymoth, universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Jan Eric Stehr, universitetslektor, Institutionen för fysik, kemi och biologi
 • Karin Baardsen, administratör, ST
 • Freja Larsson, Studentombud - arbetsmiljö & lika villkor, StuFF

Suppleanter

 • Claes Algström, universitetsadjunkt, Institutionen för teknik och naturvetenskap
 • Eva Bolander, universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Katarina Isotalo, studievägledare, Filosofiska fakulteten
 • Ulf Janfalk, universitetslektor, Matematiska institutionen
 • Ann-Charlotte Nedlund, universitetslektor, Institutionen för hälsa, medicin och vård
 • Colm Nestor, universitetslektor, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
 • Björn Sjögren, postdoktor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Gary Svensson, biträdande professor, Institutionen för kultur och samhälle

Relaterat innehåll