Forum för genusvetenskap och jämställdhet

Målet för Forum för genusvetenskap och jämställdhet är att bidra till ett genusmedvetet förhållningssätt för att uppnå jämställdhet. Vår verksamhet ska bidra till att forskning och kunskap inom genusområdet når ut till en större krets.

Forum för genusvetenskap och jämställdhet är en centrumbildning som funnits vid LiU sedan 1985, här finns lång erfarenhet av att arbeta med arrangemang som riktar sig både inåt mot LiUs verksamhet, och ut till allmänheten. Vi samarbetar med flera genusmiljöer och aktörer inom och utanför vid LiU.

 • Vill du veta mer om vilken genusforskning som finns vid LiU?
 • Vill du öka genusmedvetenheten i din verksamhet?
 • Hur kan genusforskning bidra till jämställdhet?
 • Vill du samarbeta kring arrangemang som syftar till att utveckla genusmedvetenheten?
 • Är du intresserad av uppdragsutbildning inom genus- och jämställdhetsområdet?
 • Har du idéer och tankar kring genus- och jämställdhetsområdet?

8 mars 2018

Kontakt

Forums uppdrag är att:

 • utgöra en arena och mötesplats för att skapa relevanta möten mellan forskning och praktik inom genus- och jämställdhetsområdet
 • samverka aktivt med övriga aktörer och miljöer inom genus- och lika villkorsområdet vid LiU
 • rikta sig till samtliga fakulteter inom LiU och är dessutom en strategisk resurs i utbildningen på olika nivåer
 • bedriva en öppen seminarie- och föreläsningsverksamhet för att främja kunskapsutveckling och kommunikation inom genus- och jämställdhetsområdet
 • bidra till att utveckla kunskap och stimulera debatten inom genus- och jämställdhetsområdet genom kurser och konferenser
 • bedriva en aktiv omvärldsbevakning inom vårt ansvarsområde
 • initiera och driva projekt och uppdrag, såväl interna som externa, inom vårt ansvarsområde

Artiklar om Forum

Forums styrelse 2016-2018

 Ordinare ledarmöten 

Tekniska fakulteten
Vivian Vimarlund, IDA och Dag Haugum, ITN,

Filosofiska fakulteten
Stina Backman, Tema G  

Utbildningsvetenskap
Lars Björklund, ISV

Medicinska fakulteten
Catrin Borneskog Sinclair, IMH och Staffan Pelling, IMH

Studentrepresentanter
My Lindgren,  STUFF

Fackliga representanter
Martin Eneling, KITVS

Suppleanter

Tekniska fakulteten
Milagros Izquierdo, MAI och Klas Nordberg, ISY 

Filosofiska fakulteten
Gary Svensson, IKK och Björn Ivarsson Lilieblad

Utbildningsvetenskap
Håkan Löfgren, IBL 

Medicinska fakulteten

Fackliga representanter
Karin Baardsen, suppleant

Visste du att…..

En film om jämställdhet och lika villkor

Relaterat innehåll