Fotografi av Felicia Boehme-Stock

Felicia Boehme-Stock

Doktorand

De yngsta barnen är vetgiriga och nyfikna på sin omvärld. Jag brinner för de yngsta barnen och att de ska få en meningsfull undervisning som rör kulturarv och historia som en del i förståelsen av både sig själv och sin omvärld. 

Hur gör personal och barn i förskolan tillsammans undervisning som berör kulturarv, historia och tid?  

Jag studerar hur förskolepersonal och barn tillsammans inom ramen för temaarbeten eller projektarbeten arbetar med kulturarv, historia och tid.

Avhandlingsprojektet har en etnografisk ansats. Den etnografiska ansatsen ger värdefulla kunskaper genom att studera undervisningen live direkt på förskolan. 

CV och uppdrag

CV

  • Doktorand i pedagogiskt arbete, 2020 -
  • Verksam som grundlärare F-3, 2017-2020
  • Grundlärarutbildning F-3 (LiU), 2013-2017

Formella uppdrag

  • Ordförande IBL:s doktorandråd, 2022 - 2023
  • Suppleant för doktorandrepresentanten i institutionsstyrelsen för IBL, 2022 - 2023

Forskning

Undervisning

Organisation