Fotografi av Felicia Boehme-Stock

Felicia Boehme-Stock

Doktorand

Hur görs historieundervisning i förskolan?  

Hur arbetar förskolepersonal och barn med historia? Hur kan ett abstrakt ämne som historia konkretiseras för yngre barn? Hur tillvaratar förskolepersonalen de yngre barnens historieintresse?

Mitt intresse och engagemang har följt med mig in avhandlingsprojektet där jag undersöker hur förskolepersonalen på tre olika förskolor tillsammans med barnen arbetar med historia utifrån det som förskolepersonalen uppfattat som barnens intresse.

Avhandlingsprojektet har en etnografisk ansats. Den etnografiska ansatsen anses ge värdefulla kunskaper genom att studera undervisningen live direkt på förskolan. I avhandlingen lyfts kunskaper om hur små barns historiska intresse bemöts, tillvaratas och utvecklas av förskolepersonalen (främst förskollärare).

CV och uppdrag

CV

  • Doktorand i pedagogiskt arbete, 2020 -
  • Verksam som grundlärare F-3, 2017-2020
  • Grundlärarutbildning F-3 (LiU), 2013-2017

Formella uppdrag

  • Ordförande IBL:s doktorandråd, 2022-
  • Suppleant för doktorandrepresentanten i institutionsstyrelsen för IBL, 2022-

Forskning

Undervisning

Organisation