Min masteruppsats handlade om personals och vårdnadshavares perspektiv på fritidshemmets inkluderande praktik.

Undervisning Visa/dölj innehåll

Jag undervisar på grundlärareprogrammen, främst förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Bland annat undervisar jag i kurser om fritidspedagogik, samverkan och specialpedagogik.

CV Visa/dölj innehåll

2021
Filosofie masterexamen med huvudområde pedagogiskt arbete
2009
Filosofie magisterexamen med huvudområde pedagogiskt arbete
1998
Barn- och ungdomspedagogisk examen med inriktning fritidspedagog

Organisation Visa/dölj innehåll