Helena Myllymäki Jonsson

Doktorand

Mina forskningsintressen är barns sociala relationer i fritidshem och specialpedagogik.

Med en bakgrund i barn- och ungdomsvetenskap (fritidspedagog) och specialpedagogik är jag särskilt intresserad av barns perspektiv och den inkluderande praktiken i fritidshemmet.

Undervisning

Jag undervisar på grundlärareprogrammen, främst grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och förskollärarprogrammet. Först och främst undervisar jag i UK 6, specialpedagogik.

Tidigare undervisning:

9U00003 Utbildningsvetenskaplig kärna, Utveckling och lärande, förskollärarprogrammet
970G16 Förskolepedagogik 4, Samverkansprocesser i förskolan
971G19 Fritidspedagogik 2, Kommunikation, lek och lärande i fritidshem
9U00019 Utbildningsvetenskaplig kärna, Specialpedagogik, förskollärarprogrammet
971G37 Fritidspedagogik 1, Fritidshemmets uppdrag
971G41 Fritidspedagogik, verksamhetsförlagd utbildning
971G34 Fritidspedagogik, verksamhetsförlagd utbildning
971G19 Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik, grundlärarprogrammet mot fritidshem

Uppdrag som examinator och kursansvarig:

9U0005 Förskolepedagogik, förskolans pedagogiska uppdrag i relation till barns livsvillkor, lek, utveckling och lärande

Tidigare erfarenhet:

Jag har arbetat 25 år med barn och ungdomar, både inom grundskolan och fritidshemmet som fritidspedagog, grundskollärare på lågstadiet och specialpedagog.

Utbildningsprogram

Forskning

CV

2022-
Doktorand i pedagogiskt arbete

2021
Filosofie masterexamen med huvudområde pedagogiskt arbete

2009
Filosofie magisterexamen med huvudområde pedagogiskt arbete

1998
Barn- och ungdomspedagogisk examen med inriktning fritidspedagog

Organisation