Presentation

 

Om mig

CV

  • Leg sjukgymnast 2010
  • Magisterexamen i sjukgymnastik 2013

Undervisning

  • Undervisar i ämnena idrottsmedicin, neurologi och fysioterapi. 
  • Basgruppshandledare i termin 1, 4
  • Handleder kandidatuppsatser och rapporter

Publikationer

2022

2021

2020

2019

Forskning

Medarbetare

Organisation