Presentation

Jag är forskarstuderande och lärare vid Avdelningen för fysioterapi. Min forskning handlar om skadeförebyggande träning inom ungdomsidrott.

I mitt läraruppdrag är jag bland annat kursansvarig för kursen Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder.

Forskargrupp
Visa/dölj innehåll

Om mig
Visa/dölj innehåll

Undervisning

  • Undervisar i ämnena idrottsmedicin, neurologi och fysioterapi. 
  • Kursansvarig för termin 4, ” Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder”, 30 hp
  • Basgruppshandledare i termin 4
  • Tenterar i termin 1, 2, 3, och 4
  • Handleder kandidatuppsatser och rapporter

CV

  • Leg sjukgymnast 2010
  • Magisterexamen i sjukgymnastik 2013

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll