Ledningsstöd

Mina centrala uppdrag är:

  • Rektorssekreterare
  • Administrativt stöd till universitetsledningen

Medarbetare inom ledningsstöd

Organisation