Ledningsstöd

Mina centrala uppdrag är:

  • Prorektors sekreterare
  • Föredragande i Disciplinnämnden
  • Administrativt stöd till universitetsledningen

Nätverk

  • Nätverk för disciplinfrågor inom högskolan

Medarbetare inom ledningsstöd

Organisation