Praktiknära idrottsforskning

Den forskning jag bedriver är praktiknära med syftet att i samarbete med aktörer inom idrotten utforska och skapa modeller för hur idrottande kan bedrivas mer hållbart och hur hälsa kan uppnås hos dem som deltar.

I min forskning har jag bland annat studerat förekomst och mekanismer kring skador inom individuella idrotter, främst hos friidrottande barn & ungdomar samt vuxen elit.

Aktuella forskningsområden är bland annat epidemiologi, prevention av överbelastningsskador och strategier för kunskapsöverföring, det vill säga hur gör vi idrottsforskning tillgänglig för praktiken. 

Om mig

CV

 • Sjukgymnastexamen 1992, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Medicine doktorsexamen, Linköpings Universitet 2012
 • Postdoktor studier, Linköpings Universitet 2016-2019
 • Medlem i forskargruppen vid Athletics Research Center, Linköpings Universitet
 • Medlem i Internationella friidrottsförbundets forskargrupp i forskning kring friidrottares hälsa 
 • Bihandledare doktorander: Victor Bargoria (läkare), Ben Raysmith (fysioterapeut)

Uppdrag

Jag arbetar kliniskt i Stockholm och har specialistkompetenser inom idrottsmedicin och ortopedisk manuell terapi.

Sedan 1997 är jag involverad inom Svenska Friidrottsförbundet och har deltagit som förbundssjukgymnast vid flertalet internationella mästerskap inom friidrott samt OS.

Jag är medicinsk koordinator vid Svenska Friidrottsförbundet.   

Publikationer

Senaste publikationer

2023

2022

2021

Forskning

Pågående forskningsprojekt

 • Prevention av överbelastningsskador hos friidrottande ungdomar 12-15 år (i samarbete med Svensk Friidrott)
 • Youth elite athletes’ learning about health: development of health literacy using mobile-learning at sports high schools. Projekt RIG FRISK. (i samarbete med Svensk Friidrott och Riksidrottsförbundet).
 • The Kenyan and Swedish running injury prevention study (i samarbete med Moi University, Kenya).
 • Track & Field athletes health, injuries and illnesses (i samarbete med World Athletics).
 • A systems approach to evaluating factors that influence performance success or failure in individual sport (i samarbete med Australian Athletics and Australian Collaboration for Research into Injury in Sport and its Prevention (ACRISP) Federation University, Australia)

Kollegor

Organisation

Nyheter