Undervisar blivande arbetsterapeuter

Jag är legitimerad arbetsterapeut med examen från Linköpings universitet.

Jag har sedan min examen 2002 arbetat med Neurologisk rehabilitering inom både sluten- och öppenvård.

Sedan höstterminen 2013 undervisar jag 50% på Arbetsterapeutprogrammet.

Jag arbetar även 50% inom Region Östergötland med frågor kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och handledning för alla medellånga vårdutbildningar vid Medicinska fakulteten.

Utbildningsprogram
Visa/dölj innehåll

Min utbildning
Visa/dölj innehåll

Magisterexamen i arbetsterapi

Jag har en magisterexamen i Arbetsterapi som utmynnade i ett examensarbete genomfört i min kliniska verksamhet ”Effekter av tidig och återkommande strokerehabilitering inom öppenvården”.


   • Leg. Arbetsterapeut 2002
  • Magisterexamen i Arbetsterapi

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll