Fotografi av Jessica Vollertsen

Jessica Vollertsen

Universitetsadjunkt

Min forskning berör personer som insjuknat i stroke med hjärntrötthet
som följd och vägen tillbaka till en hållbar arbets- och livssituation. Jag är även
VFU-samordnare på Arbetsterapeutprogrammet och klinisk adjunkt inom Region
Östergötland.

Forskarstuderande och klinisk adjunkt

Klinisk adjunkt - en brygga mellan Arbetsterapeutprogrammet och Region Östergötland

Som klinisk adjunkt är jag en brygga mellan Arbetsterapeutprogrammet och Region Östergötland. En stor del av mina arbetsuppgifter kretsar kring Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som VFU-samordnare på programmet och inom Region Östergötland som stöd för handledare vid planering och genomförande av VFU med fokus på kvalitet. Jag undervisar även på programmet, och har bland annat föreläsning om strokerehabilitering och arbetsterapi med tillhörande färdighetsträning på Clinicum, samt det interprofessionella momentet IPS-Stroke.

 

Om mig

CV

  • Leg. Arbetsterapeut 2002
  • Magisterexamen i Arbetsterapi

Publikationer

2023

Jessica Vollertsen, Mathilda Björk, Anna-Karin Norlin, Elin Ekbladh (2023) The impact of post-stroke fatigue on work and other everyday life activities for the working age population - a registry-based cohort study Annals of Medicine, Vol. 55, Artikel 2269961 Vidare till DOI

Forskning

Förutsättningar för en hållbar arbets- och livssituation efter stroke

Forskarstuderande med fokus på att förbättra rehabiliteringen för personer som insjuknat i stroke i yrkesverksam ålder.

Det är vanligt att drabbas av både fysisk och mental trötthet efter en stroke och för många människor påverkar tröttheten vardagen långt efter insjuknande. Hur trötthet och andra faktorer inverkar på personers förutsättningar att kunna återgå till arbete och upprätthålla en tillfredsställande livssituation efter stroke behöver studeras vidare för att förbättra rehabiliteringsinsatser. 

Undervisning

Organisation