Fotografi av Jessica Vollertsen

Jessica Vollertsen

VFU är ett viktigt inslag i arbetsterapeututbildningen. Den möjliggör en utveckling av den professionella kompetensen i det blivande yrket som arbetsterapeut. Som klinisk adjunkt är jag bryggan mellan Arbetsterapeutprogrammet och Region Östergötland.

Undervisar blivande arbetsterapeuter

Jag är legitimerad arbetsterapeut med examen från Linköpings universitet.

Jag har sedan min examen 2002 arbetat med Neurologisk rehabilitering inom både sluten- och öppenvård.

Sedan höstterminen 2013 undervisar jag 50% på Arbetsterapeutprogrammet.

Jag arbetar även 50% inom Region Östergötland med frågor kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och handledning för alla medellånga vårdutbildningar vid Medicinska fakulteten.

UtbildningsprogramVisa/dölj innehåll

Min utbildningVisa/dölj innehåll

Magisterexamen i arbetsterapi

Jag har en magisterexamen i Arbetsterapi som utmynnade i ett examensarbete genomfört i min kliniska verksamhet ”Effekter av tidig och återkommande strokerehabilitering inom öppenvården”.


   • Leg. Arbetsterapeut 2002
  • Magisterexamen i Arbetsterapi

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll