Fotografi av Jörg Schilcher

Jörg Schilcher

Professor

Brutna ben läker nästan alltid och ledproteser växer nästan alltid fast. Men vad händer om de inte gör det och varför? I min forskning försöker jag att förstå mekanismerna bakom läkningsstörningar för att kunna undvika dem i framtiden.

Presentation

Just nu ligger fokus på följande områden:

Atypiska femurfrakturer

Bisfosfonater är läkemedel som använts framgångsrikt i behandlingen av benskörhet i decennier. För inte så länge sedan upptäckte man att bisfosfonater kan orsaka ovanliga utmattningsbrott i lårbenet. Under ledning av vår förra professor Per Aspenberg var vi i Linköping först med att bevisa sambandet mellan behandling och de ovanliga frakturer (atypiska femurfrakturer). Doktoranderna Hans Peter Bögl och Georg Zdolsek jobbar nu vidare med att belysa särdragen av frakturerna och man bäst behandlar de för att undvika komplikationer.

Ledproteser i höft- och knäled

Protesersättning i höftleden är enligt Världshälsoorganisationen det mest framgångsrika kirurgiska ingreppet för att ge patienter med artros en ökad livskvalitet. Men vissa patienter patienter reopereras ibland. Implantatval och läkemedel kan påverka hur långa protesen håller. Doktorand Håkan Ledin och blivande doktorand Jonathan Brandt studerar hur läkemedelsbehandlingar påverkar implantatöverlevnad. Doktorand Rico Perlbach undersöker hur reoperationer i höftleden genomförs på bästa sätt och valet av protesdesign påverkar protesöverlevnad.

Kompartmentsyndrom

Omkring 550 östgötar bryter skenbenet varje år och av dessa utvecklar 2—8 procent ett akut kompartmentsyndrom (AKS). AKS orsakas av ökat tryck i muskelvävnaden och är vanligast i underbenet på grund av strama oeftergivliga fascior som omsluter musklerna. Tryckökningen i muskelkompartment/muskellogen, dvs. det begränsade rum där musklerna med omgivande fascia finns, kan leda till muskelnekros. Snabb och korrekt diagnos för att möjliggöra behandling är därför av stor vikt. Doktorand Abraham Nilsson tar fram nya metoder för tryckmätning i muskellogen och blodprover som kan göra diagnosen AKS säkrare och därmed hjälpa kirurgen att våga avstå från kirurgi när den inte absolut behövs. 

Publikationer

2024

Jörg Schilcher, Alva Nilsson, Oliver Andlid, Anders Eklund (2024) Fusion of electronic health records and radiographic images for a multimodal deep learning prediction model of atypical femur fractures Computers in Biology and Medicine, Vol. 168, Artikel 107704 Vidare till DOI

2023

Mischa Woisetschläger, Ronald Booij, Erik Tesselaar, Edwin H. G. Oei, Jörg Schilcher (2023) Improved visualization of the bone-implant interface and osseointegration in ex vivo acetabular cup implants using photon-counting detector CT EUROPEAN RADIOLOGY EXPERIMENTAL, Vol. 7, Artikel 19 Vidare till DOI
Mattias Rönnerfalk, Lotta Velin, Lars Palm, Andreas Meunier, Jörg Schilcher (2023) Autologous Bone Graft From the Ipsilateral Distal Femur in Tibial Condyle Fractures Journal of Orthopaedic Trauma, Vol. 37, s. E377-E381 Vidare till DOI

2022

Abraham Nilsson, Anna Maria Nerhall, Ivan Vechetti, Lotta Fornander, Simon Wiklund, Björn Alkner, Jörg Schilcher, Ferdinand von Walden (2022) A prophylactic subcutaneous dose of the anticoagulant tinzaparin does not influence qPCR-based assessment of circulating levels of miRNA in humans PLOS ONE, Vol. 17, Artikel e0277008 Vidare till DOI
Cornelia Bratengeier, Astrid D. Bakker, Aneta Liszka, Jörg Schilcher, Anna Fahlgren (2022) The release of osteoclast-stimulating factors on supraphysiological loading by osteoprogenitors coincides with expression of genes associated with inflammation and cytoskeletal arrangement Scientific Reports, Vol. 12, Artikel 21578 Vidare till DOI

Min forskargrupp

Relaterad forskning

Nyheter

Tre manliga forskare i laboratorium.

Konsten att skriva ut ett höftben

Att 3D-skriva ut olika produkter kan förändra processerna inom allt från tillverkningsindustri till sjukvård. En del kanske tänker på astronauten som har glömt skiftnyckeln hemma. Är det bara att skriva ut en ny?

Forskare i labb.

Forskning inom medicin och hälsa får 67 miljoner från VR

Vetenskapsrådet, VR, har beslutat om bidrag inom flera utlysningar inom medicin och hälsa. Forskning vid LiU har beviljats 67 miljoner kronor. Forskningen handlar bland annat om digitala tvillingar, beroende och kronisk smärta.

Människor som äter lunch tillsammans med kungaparet.

Jörgs jubileumslunch med kungaparet

LiU-forskaren Jörg Schilcher placerades bredvid drottning Silvia under jubileumslunchen där samtal om vård, olympiska spel och lokalproducerad Kombucha avhandlades. Men drottningens anmärkning om servetten glömmer han eller hans barn nog aldrig.

Organisation