Pragmatisk forskning inom ortopedi - PRIO

Thor Balkhed

PRIO fokuserar på biologiska, mekaniska och farmakologiska aspekter av frakturläkning och implantat osseointegration. Vårt translationella tillvägagångssätt syftar till att förstå och förklara komplexa kliniska problem för att förbättra beslutsfattandet och därmed patientvården.

Läs mer om vårt arbete och vår forskning via den engelska språkversionen.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Senaste publikationer i LiU DiVA

2022

Forskargruppen Visa/dölj innehåll

Gruppmedlemmar Visa/dölj innehåll

Porträttfoto av Hans Peter Bögl.

Hans Peter Bögl

Studerar läkningsaspekter av atypiska lårbensfrakturer och effekten av frakturtyp och frakturfixering av lårbensfrakturer. Se Hans Peters author insight video här.

Bild på Håkan Ledin.

Håkan Ledin

Studerar effekterna av användning av tourniquet och benspecifika läkemedel på implantatfixering vid primär total knä- och höftprotes.

Bild på Abraham Nilsson.

Abraham Nilsson

Ett akut kompartmentsyndrom (ACS) är ett tillstånd av ökat muskeltryck som ofta orsakas av en fraktur. Det ökade trycket leder till försämrad cirkulation som, om den inte behandlas, orsakar förödande konsekvenser. Tyvärr är diagnosen svår eftersom det dominerande symtomet på ACS är smärta som kan vara mycket svår att skilja från smärta orsakad av en fraktur. Ett behov av ett objektivt verktyg är därför mycket välkommet. Syftet med vår forskning är att undersöka om biomarkörer kan vara detta hjälpmedel.
Det finns också en ansträngningsform av kompartmentsyndrom. Här undersöker vi om det finns skillnad i vävnadssammansättning bland drabbade patienter och om ultraljud kan användas som ett verktyg för kompartmenttrycksmätningar.

Bild på Rico Perlbach.

Rico Perlbach

Ricos forskning är fokuserad på specifika kirurgiska tekniker, läkemedel och implantatdesigner för att förbättra resultatet efter acetabulärrevision och primär total höftprotes.

Bild på Jonathan Brandt.

Jonathan Brandt

 

 

Bild på Lars Palm.

Lars Palm

Bild på Georg Zdolsek.

Georg Zdolsek

Undersöker patomekanismer som leder till utveckling av atypiska lårbensfrakturer, hur man optimalt behandlar och om AI förbättrar den primära diagnosen av dessa frakturer.

Bild på Andreas Meunier.

Andreas Meunier

 

 

Bild på Daphne Wezenberg.

Daphne Wezenberg

Fler medlemmar Visa/dölj innehåll

Våra stora forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

BioFACTS logotyp - ett forskningsprojekt inom forskargruppen PRIO.

BioFACTS

För att testa kliniskt relevanta och tillgängliga biomarkörer för att upptäcka Acute Compartment Syndrome associerat med tibiafrakturer. Läs mer.

ABOGRAFT logotyp, ett forskningsprojekt inom forskargruppen PRIO.

ABOGRAFT

Antibiotika blandas in i bentransplantat som används vid höftrevisionskirurgi för att förhindra postoperativ infektion. En randomiserad kontrollerad studie. Läs mer här.

Våra samarbetspartners forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

TrAFFiC-studien

TrAFFiC-studien undersöker riskfaktorer och identifierar orsaker till atypiska lårbensfrakturer för att hitta sätt att förhindra det.

Till hemsidan

DUALITY

DUALITY-studiens syfte är att ta reda på om dubbel-cupar minskar risken för luxation efter collumfraktur.

Till hemsidan

HipSTHeR

HipSTHeR – Hip Screws or (Total) Hip Replacement. HipSTHeR-studien är den första registerrandomiserade studien inom ortopedin i världen.

Till hemsidan

FFT

Fragility Fracture Trial. Zoledronate till patienter med fraktur - en randomiserad dubbel-blind studie.

Till hemsidan

Samarbetspartners Visa/dölj innehåll

Karta över världen där länderna Sverige, Danmark, USA, Australien och Tyskland är markerade. I dessa länder har forskargruppen PRIO samarbetspartners.

Karta över samarbeten

De markerade länderna på världskartan illustrerar forskargruppens samarbetspartners (tidigare och framtida projekt).

Nyheter Visa/dölj innehåll

BioFACTS logotyp - ett forskningsprojekt inom forskargruppen PRIO.

BioFACTS

BioFACTS-studien är en prospektiv multinationell, multicenterstudie som involverar patienter med skenbensfrakturer. Projektet designades av Bitr. Prof. Jörg Shilcher vid Linköpings universitetssjukhus och började rekrytera 2019. Efter att ha expanderat till flera sjukhus i Sverige anlände den till Finland i början av 2020 med den första patienten som rekryterades i januari 2021.

Organisation Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Jörg Schilcher

Biträdande professor

Nedre extremitetssektionen
Ortopediska kliniken US och institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Universitetssjukhuset Linköping och Linköpings universitet
58185 Linköping
Telefon: 0046101034291
E-post: jorg.schilcher@liu.se