Pragmatisk forskning inom ortopedi - PRIO

Thor Balkhed

PRIO fokuserar på biologiska, mekaniska och farmakologiska aspekter av frakturläkning och implantat osseointegration. Vårt translationella tillvägagångssätt syftar till att förstå och förklara komplexa kliniska problem för att förbättra beslutsfattandet och därmed patientvården.

Läs mer om vårt arbete och vår forskning via den engelska språkversionen.

Publikationer

Senaste publikationer i LiU DiVA

2024

Jörg Schilcher, Alva Nilsson, Oliver Andlid, Anders Eklund (2024) Fusion of electronic health records and radiographic images for a multimodal deep learning prediction model of atypical femur fractures Computers in Biology and Medicine, Vol. 168, Artikel 107704 Vidare till DOI

2023

Mischa Woisetschläger, Ronald Booij, Erik Tesselaar, Edwin H. G. Oei, Jörg Schilcher (2023) Improved visualization of the bone-implant interface and osseointegration in ex vivo acetabular cup implants using photon-counting detector CT EUROPEAN RADIOLOGY EXPERIMENTAL, Vol. 7, Artikel 19 Vidare till DOI
Mattias Rönnerfalk, Lotta Velin, Lars Palm, Andreas Meunier, Jörg Schilcher (2023) Autologous Bone Graft From the Ipsilateral Distal Femur in Tibial Condyle Fractures Journal of Orthopaedic Trauma, Vol. 37, s. E377-E381 Vidare till DOI

2022

Abraham Nilsson, Anna Maria Nerhall, Ivan Vechetti, Lotta Fornander, Simon Wiklund, Björn Alkner, Jörg Schilcher, Ferdinand von Walden (2022) A prophylactic subcutaneous dose of the anticoagulant tinzaparin does not influence qPCR-based assessment of circulating levels of miRNA in humans PLOS ONE, Vol. 17, Artikel e0277008 Vidare till DOI
Cornelia Bratengeier, Astrid D. Bakker, Aneta Liszka, Jörg Schilcher, Anna Fahlgren (2022) The release of osteoclast-stimulating factors on supraphysiological loading by osteoprogenitors coincides with expression of genes associated with inflammation and cytoskeletal arrangement Scientific Reports, Vol. 12, Artikel 21578 Vidare till DOI

Forskargruppen

Gruppmedlemmar

Porträttfoto av Hans Peter Bögl.

Hans Peter Bögl

Studerar läkningsaspekter av atypiska lårbensfrakturer och effekten av frakturtyp och frakturfixering av lårbensfrakturer. Se Hans Peters author insight video här.

Bild på Håkan Ledin.

Håkan Ledin

Studerar effekterna av användning av tourniquet och benspecifika läkemedel på implantatfixering vid primär total knä- och höftprotes.

Bild på Abraham Nilsson.

Abraham Nilsson

Ett akut kompartmentsyndrom (ACS) är ett tillstånd av ökat muskeltryck som ofta orsakas av en fraktur. Det ökade trycket leder till försämrad cirkulation som, om den inte behandlas, orsakar förödande konsekvenser. Tyvärr är diagnosen svår eftersom det dominerande symtomet på ACS är smärta som kan vara mycket svår att skilja från smärta orsakad av en fraktur. Ett behov av ett objektivt verktyg är därför mycket välkommet. Syftet med vår forskning är att undersöka om biomarkörer kan vara detta hjälpmedel.
Det finns också en ansträngningsform av kompartmentsyndrom. Här undersöker vi om det finns skillnad i vävnadssammansättning bland drabbade patienter och om ultraljud kan användas som ett verktyg för kompartmenttrycksmätningar.

Bild på Rico Perlbach.

Rico Perlbach

Ricos forskning är fokuserad på specifika kirurgiska tekniker, läkemedel och implantatdesigner för att förbättra resultatet efter acetabulärrevision och primär total höftprotes.

Bild på Jonathan Brandt.

Jonathan Brandt

 

 

Bild på Lars Palm.

Lars Palm

Bild på Georg Zdolsek.

Georg Zdolsek

Undersöker patomekanismer som leder till utveckling av atypiska lårbensfrakturer, hur man optimalt behandlar och om AI förbättrar den primära diagnosen av dessa frakturer.

Bild på Andreas Meunier.

Andreas Meunier

 

 

Bild på Daphne Wezenberg.

Daphne Wezenberg

Fler medlemmar

Våra stora forskningsprojekt

BioFACTS logotyp - ett forskningsprojekt inom forskargruppen PRIO.

BioFACTS

För att testa kliniskt relevanta och tillgängliga biomarkörer för att upptäcka Acute Compartment Syndrome associerat med tibiafrakturer. Läs mer.

Logotyp för forskningsprojektet abograft med en höftprotes som illustration.

 


ABOGRAFT

Antibiotika blandas in i bentransplantat som används vid höftrevisionskirurgi för att förhindra postoperativ infektion. En randomiserad kontrollerad studie. Läs mer här.

Våra samarbetspartners forskningsprojekt

TrAFFiC-studien

TrAFFiC-studien undersöker riskfaktorer och identifierar orsaker till atypiska lårbensfrakturer för att hitta sätt att förhindra det.

Till hemsidan

DUALITY

DUALITY-studiens syfte är att ta reda på om dubbel-cupar minskar risken för luxation efter collumfraktur.

Till hemsidan

HipSTHeR

HipSTHeR – Hip Screws or (Total) Hip Replacement. HipSTHeR-studien är den första registerrandomiserade studien inom ortopedin i världen.

Till hemsidan

FFT

Fragility Fracture Trial. Zoledronate till patienter med fraktur - en randomiserad dubbel-blind studie.

Till hemsidan

Samarbetspartners

Karta över världen där länderna Sverige, Danmark, USA, Australien och Tyskland är markerade. I dessa länder har forskargruppen PRIO samarbetspartners.

Karta över samarbeten

De markerade länderna på världskartan illustrerar forskargruppens samarbetspartners (tidigare och framtida projekt).

Nyheter

BioFACTS logotyp - ett forskningsprojekt inom forskargruppen PRIO.

BioFACTS

BioFACTS-studien är en prospektiv multinationell, multicenterstudie som involverar patienter med skenbensfrakturer. Projektet designades av Bitr. Prof. Jörg Shilcher vid Linköpings universitetssjukhus och började rekrytera 2019. Efter att ha expanderat till flera sjukhus i Sverige anlände den till Finland i början av 2020 med den första patienten som rekryterades i januari 2021.

Nyheter från LiU

Tre manliga forskare i laboratorium.

Konsten att skriva ut ett höftben

Att 3D-skriva ut olika produkter kan förändra processerna inom allt från tillverkningsindustri till sjukvård. En del kanske tänker på astronauten som har glömt skiftnyckeln hemma. Är det bara att skriva ut en ny?

Forskare i labb.

Forskning inom medicin och hälsa får 67 miljoner från VR

Vetenskapsrådet, VR, har beslutat om bidrag inom flera utlysningar inom medicin och hälsa. Forskning vid LiU har beviljats 67 miljoner kronor. Forskningen handlar bland annat om digitala tvillingar, beroende och kronisk smärta.

Människor som äter lunch tillsammans med kungaparet.

Jörgs jubileumslunch med kungaparet

LiU-forskaren Jörg Schilcher placerades bredvid drottning Silvia under jubileumslunchen där samtal om vård, olympiska spel och lokalproducerad Kombucha avhandlades. Men drottningens anmärkning om servetten glömmer han eller hans barn nog aldrig.

Organisation

Kontakt

Jörg Schilcher

Professor
Nedre extremitetssektionen
Ortopediska kliniken US och institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Universitetssjukhuset Linköping och Linköpings universitet
58185 Linköping
Telefon: 0046101034291
E-post: jorg.schilcher@liu.se