Fotografi av Josefine Rasmussen

Josefine Rasmussen

Biträdande universitetslektor

I min forskning studerar jag styrningsfrågor för hållbarhet och hur styrning kan utformas och användas för att bidra till en hållbar industri.

Styrning, hållbarhet och cirkulära affärsmodeller

Forskning

I min forskning studerar jag styrningsfrågor för hållbarhet inom industrin, i synnerhet för energieffektivisering och energiledning i en industriell kontext, särskilt inom tillverknings- och processindustrin då dessa industrier har en viktig roll för att möta de klimatutmaningar vi idag står inför. Jag är särskilt intresserad av hur styrning utformas och används i relation till energieffektivisering, energiledning, och andra hållbarhetsrelaterade frågor, samt olika aktörers roller i styrsystemet. Även mervärden av energieffektivisering har varit en viktig del i min forskning. Jag studerar även cirkulära affärsmodeller och dess finansiella implikationer för tillverkningsindustrin. 

 

Undervisning

Jag är lärare, kursansvarig och examinator för kursen Strategi & Styrning (722G96) som ges för civilekonomprogrammet, termin 4. Jag handleder uppsatser på magister/masternivå, främst inom styrning och hållbarhet.

Publikationer

Forskningsprojekt

Jag handleder

Nyheter

Organisation