Fotografi av Josefine Rasmussen

Josefine Rasmussen

Biträdande universitetslektor

Min forskning rör styrningsfrågor för energieffektivisering och energiledning i industrin och då särskilt de styrningsaktiviteter som används för detta. Även mervärden vid energieffektivisering, non-energy benefits, är ett forskningsintresse.

Styrning, energieffektivisering och energiledning

Forskning

I min forskning studerar jag styrnings- och strategifrågor för energieffektivisering i en industriell kontext, särskilt stora företag inom tillverknings- och processindustrin. Jag är särskilt intresserad av de styrningsaktiviteter genom vilka företag styr, organiserar och hanterar energieffektivisering och energiledning och den komplexitet som finns mellan olika organisatoriska nivåer.

I min licentiatavhandling fokuserade jag särskilt på investeringsprocessen för energieffektiviseringar och hur och i vilken utsträckning som mervärden, s.k. non-energy benefits, beaktades.

Undervisning

Jag undervisar i styrning på grundnivå och är kursansvarig för kursen Strategi & Styrning (722G96) som ges för civilekonomprogrammet, termin 4. Jag handleder också kandidatuppsatser och har tidigare undervisat i organisation på grundnivå för civilekonomprogrammen.

PublikationerVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

Jag handlederVisa/dölj innehåll

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll