Controllern - en outforskad aktör i omställningen mot hållbara energisystem (CONSENSYS)

Tr├Ądstockar
Andrea Fried

Controllern har en nyckelroll för att svensk industri ska uppnå hållbara energisystem. Till exempel ansvarar controllern för att analysera företagens energikostnader och hen kan därmed påverka investeringsbeslut som rör energieffektiv teknik eller förnybar energi.

Controllern förväntas idag göra mer än att ansvara för ekonomifrågor inom företagen. Engagemang och kunskap när det gäller processer för reflexiva analyser påverkar företagens strategiska beslut. Det finns lite kunskap om hur aktörer inom olika ledningsfunktioner idag hanterar hållbarhetsfrågor och hur ansvaret för dessa frågor förändras över tid. Det saknas också kunskap om vilken roll controllern har inom hållbarhetsarbetet samt om relationerna mellan controllern och andra professionella aktörer involverade i energi- och hållbarhetsrelaterat styrningsarbete.

I CONSENSYS undersöker vi förhållandet mellan strategiska energi – och hållbarhetsfrågor och företagspraxis. CONSENSYS studerar i detalj vilka energi- och hållbarhetsfrågor controllers hanterar inom energiintensiva företag.

Studien genomförs med hjälp av kvalitativa fallstudier inom svensk energiintensiv industri. Baserat på den tvärvetenskapliga kompetensen hos forskargruppen, vill vi öka kunskapen om controllerns roll inom företag och hur rollen kan utvecklas för att bidra till svenska klimatmål 2030.

 Statens energimyndighet beviljar projektstöd motsvarande 4,6 miljoner kronor (projektnummer 48458-1). Stödet lämnas för genomförande av projektet under tiden 1/1 2020 till 31/12 2022. Projektet genomförs inom ramen för forskningsprogrammet ”Människa, Energisystem och SAMhälle (MESAM)”. Läs mer om MESAM.

Nyhet

Publikationer

Andrea Fried

2022

Henrik Nehler

2022

Josefine Rasmussen

2022

Kontakt

Forskare

Referensgrupp

Medlemmar/organisationer/roller

Organisation