Controllern - en outforskad aktör i omställningen mot hållbara energisystem

Trädstockar
Andrea Fried

Controllern har en nyckelroll för att svensk industri ska uppnå hållbara energisystem. Till exempel ansvarar controllern för att analysera företagens energikostnader och hen kan därmed påverka investeringsbeslut som rör energieffektiv teknik eller förnybar energi.

Controllern förväntas idag göra mer än att ansvara för ekonomifrågor inom företagen. Engagemang och kunskap när det gäller processer för reflexiva analyser påverkar företagens strategiska beslut. Det finns lite kunskap om hur aktörer inom olika ledningsfunktioner idag hanterar hållbarhetsfrågor och hur ansvaret för dessa frågor förändras över tid. Det saknas också kunskap om vilken roll controllern har inom hållbarhetsarbetet.

Tillsammans med CONSENSYS undersöker vi förhållandet mellan strategiska hållbarhetsfrågor och företagspraxis. CONSENSYS studerar vilka hållbarhetsfrågor controllers hanterar inom energiföretag.

Studien kommer att genomföras med hjälp av kvalitativa fallstudier inom svensk energikrävande industri. Baserat på den tvärvetenskapliga kompetensen hos forskargruppen, vill vi öka kunskapen om controllerns roll inom företag och hur rollen kan utvecklas för att bidra till svenska klimatmål 2030.

Statens energimyndighet beviljar projektstöd motsvarande 4,6 miljoner kronor (projektnummer 48458-1). Stödet lämnas för genomförande av projektet under tiden 1/1 2020 till 31/12 2022. Projektet genomförs inom ramen för forskningsprogrammet ”Människa, Energisystem och SAMhälle (MESAM)”.

NyhetVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

Henrik Nehler

2021

2019

2018

Mikael Ottosson

2021

Josefine Rasmussen

2021

2020

KontaktVisa/dölj innehåll

ForskareVisa/dölj innehåll

ReferensgruppVisa/dölj innehåll

Medlemmar/organisationer/roller

Energidirektör på Skogsindustrierna

Rådgivare i energi- och klimatfrågor

Professor i industriell ledning med fokus på strategi, styrning och digitalisering

OrganisationVisa/dölj innehåll