Controllern - en outforskad aktör i omställningen mot hållbara energisystem (CONSENSYS)

Trädstockar
Andrea Fried

Controllern har en nyckelroll för att svensk industri ska uppnå hållbara energisystem. Till exempel ansvarar controllern för att analysera företagens energikostnader och hen kan därmed påverka investeringsbeslut som rör energieffektiv teknik eller förnybar energi.

Controllern förväntas idag göra mer än att ansvara för ekonomifrågor inom företagen. Engagemang och kunskap när det gäller processer för reflexiva analyser påverkar företagens strategiska beslut. Det finns lite kunskap om hur aktörer inom olika ledningsfunktioner idag hanterar hållbarhetsfrågor och hur ansvaret för dessa frågor förändras över tid. Det saknas också kunskap om vilken roll controllern har inom hållbarhetsarbetet samt om relationerna mellan controllern och andra professionella aktörer involverade i energi- och hållbarhetsrelaterat styrningsarbete.

I CONSENSYS undersöker vi förhållandet mellan strategiska energi – och hållbarhetsfrågor och företagspraxis. CONSENSYS studerar i detalj vilka energi- och hållbarhetsfrågor controllers hanterar inom energiintensiva företag.

Studien genomförs med hjälp av kvalitativa fallstudier inom svensk energiintensiv industri. Baserat på den tvärvetenskapliga kompetensen hos forskargruppen, vill vi öka kunskapen om controllerns roll inom företag och hur rollen kan utvecklas för att bidra till svenska klimatmål 2030.

 Statens energimyndighet beviljar projektstöd motsvarande 4,6 miljoner kronor (projektnummer 48458-1). Stödet lämnas för genomförande av projektet under tiden 1/1 2020 till 31/12 2022. Projektet genomförs inom ramen för forskningsprogrammet ”Människa, Energisystem och SAMhälle (MESAM)”. Läs mer om MESAM.

Nyhet

Publikationer

Andrea Fried

2024

Andrea Fried, Elif Härkönen (2024) Organising regulation - A discourse analysis of digital operational resilience in regulatory conversations
Josefine Rasmussen, Mikael Ottosson, Henrik Nehler, Andrea Fried (2024) CONSENSYS: Controllern - en outforskad aktör i omställningen mot hållbara energisystem: Resultat och praktiska implikationer

2023

Andrea Fried, Peter Walgenbach (2023) Organizing corporate governance - A process model of rule enactment in organizations. EURAS & SIIT conference proceedings 2023

Henrik Nehler

2024

Josefine Rasmussen, Mikael Ottosson, Henrik Nehler, Andrea Fried (2024) CONSENSYS: Controllern - en outforskad aktör i omställningen mot hållbara energisystem: Resultat och praktiska implikationer

2022

Amal Kanzari, Josefine Rasmussen, Henrik Nehler, Fredrik Ingelsson (2022) How financial performance is addressed in light of the transition to circular business models - A systematic literature review Journal of Cleaner Production, Vol. 376, Artikel 134134 Vidare till DOI
Josefine Rasmussen, Andrea Fried, Mikael Ottosson, Henrik Nehler (2022) Reconciling profit and environmental impact - Responses of management accountants to paradoxical tensions of sustainability

Mikael Ottosson

2024

Josefine Rasmussen, Mikael Ottosson, Henrik Nehler, Andrea Fried (2024) CONSENSYS: Controllern - en outforskad aktör i omställningen mot hållbara energisystem: Resultat och praktiska implikationer

2023

Hugo Guyader, Mikael Ottosson, Anders Parment (2023) Greenwashing: Teaching from Marketing & Sustainability

2022

Josefine Rasmussen, Andrea Fried, Mikael Ottosson, Henrik Nehler (2022) Reconciling profit and environmental impact - Responses of management accountants to paradoxical tensions of sustainability

Josefine Rasmussen

2024

Josefine Rasmussen, Mikael Ottosson, Henrik Nehler, Andrea Fried (2024) CONSENSYS: Controllern - en outforskad aktör i omställningen mot hållbara energisystem: Resultat och praktiska implikationer

2022

Amal Kanzari, Josefine Rasmussen, Henrik Nehler, Fredrik Ingelsson (2022) How financial performance is addressed in light of the transition to circular business models - A systematic literature review Journal of Cleaner Production, Vol. 376, Artikel 134134 Vidare till DOI
Josefine Rasmussen, Andrea Fried, Mikael Ottosson, Henrik Nehler (2022) Reconciling profit and environmental impact - Responses of management accountants to paradoxical tensions of sustainability

Kontakt

Forskare

Referensgrupp

Medlemmar/organisationer/roller

Organisation