Fotografi av Karl-Olof Bergman

Karl-Olof Bergman

Universitetslektor, Docent

I min forskning drivs jag av intresset av att förstå arters krav på sin miljö och att kunna bidra med kunskap för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Presentation

Den globala förlusten av biologisk mångfald riskerar att påverka ekosystemens funktion och det hotar i förlängningen till exempel födotillgång, vattentillgång och skydd mot stormar och översvämningar.

Vidare innebär förlusten av unika arter en förlust för kommande generationer av upplevelser och alla möjligheter att utnyttja den eventuella potentialen hos dessa arter. 

I en del av min forskning har jag arbetat med detaljerade studier av enskilda arters habitatkrav för att kunna genomföra åtgärder för deras bevarande. Jag har också intresserat mig för hur den biologiska mångfalden påverkas av förändringar på landskapsnivå.

Speciellt har vår forskargrupp uppskattat tröskelvärden för hur mycket habitat som behövs för långsiktig överlevnad av arter. Naturbetesmarker och ekmiljöer är två av de habitat som har en enastående biologisk mångfald och som vår forskargrupp arbetat med, och vi har särskilt studerat dagfjärilar, humlor, skalbaggar och lavar.

Online-profiler

 

Publikationer

2024

Victor Johansson, Demieka Seabrook Sawenfalk, Karl-Olof Bergman, Oskar Kindvall, John Askling, Markus Franzén (2024) Oviposition preferences and larval survival of the marsh fritillary butterfly: The adverse impact of grazing Insect Conservation and Diversity Vidare till DOI

2021

Per Milberg, Victor Eriksson, Karl-Olof Bergman (2021) Assemblages of flower-visiting insects in clear-cuts are rich and dynamic
Per Milberg, Victor Eriksson, Karl-Olof Bergman (2021) Assemblages of flower-visiting insects in clear-cuts are rich and dynamic European Journal of Entomology, Assemblages of flower-visiting insects in clear-cuts are rich and dynamic, Vol. 118, s. 182-191 Vidare till DOI

2020

Per Milberg, Karl-Olof Bergman, Anders Glimskar, Sigrid Nilsson, Malin Tälle (2020) Site factors are more important than management for indicator species in semi-natural grasslands in southern Sweden Plant Ecology, Vol. 221, s. 577-594 Vidare till DOI
Karl-Olof Bergman, Joseph Burman, Dennis Jonason, Mattias C. Larsson, Nils Ryrholm, Lars Westerberg, Per Milberg (2020) Clear-cuts are temporary habitats, not matrix, for endangered grassland burnet moths (Zygaena spp.) Journal of Insect Conservation, Vol. 24, s. 269-277 Vidare till DOI

Nyheter

En person står och pekar ute i skogen med en lyssnande publik.

Skogen – en ögonöppnare för hållbarhet hos blivande civilingenjörer

Intresset för inriktningen biologiska resurser och hållbart nyttjande ökar på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. I en kurs jobbar studenterna för ett fiktivt möbelföretag som vill satsa på ett mer hållbart skogsbruk.

En grupp människor går över en bro i regnskogen

Biologer på fältstudier i Amazonas

Under två veckor åkte en grupp masterstudenter från Linköpings universitet på fältstudier i Amazonas regnskog. Det blev en överväldigande och inspirerande upplevelse.

Blomsteräng bidrar till biologisk mångfald

Artrika naturlandskap blir allt mer sällsynt. Som ett litet bidrag till den biologiska mångfalden och för att gynna vilda pollinatörer beslöt sig ett gäng LiU-biologer för att anlägga en blomsteräng på en av de sterila innergårdarna i B-huset.

Forskargrupp