18 juni 2019

Fyra kullar med kortklippt gräs. Innergården i B-huset är rätt tråkig, både för människor och vilda pollinatörer. Ett gäng LiU-biologer beslöt sig för att istället anlägga en blomsteräng och plantera lockande odlade växter.

Blomsteräng på innergården i B-huset, Campus Valla

Ett gäng biologer på avdelningen för Biologi satte sig och funderade på hur de skulle kunna göra den ganska tråkiga innegården vid ingång 21 i B-huset roligare, med mer variation och samtidigt gynna den biologiska mångfalden.
- Vi enades om att försöka gynna våra hotade vilda pollinatörer med en blandning av vilda och odlade växter, säger universitetslektor Karl-Olof Bergman.

Akademiska Hus nappade direkt, Peab gjorde grovjobbet på några dagar och nu vajar blåklint, vallmo, klätt och annat på innergården. Listan över ängens olika växter är lång. Men det finns en tanke.
- Våra planteringar är planerade för att ge pollen och nektar hela säsongen, från tidig vår med sälg, krokus, backsippa och gullviva till exempel, till sen höst med bland annat kärleksört och buddleja, säger Karl-Olof Bergman. Ängsdelen ska med tiden hysa en rad vilda ängsblommor när de etablerat sig ordentligt. Första året har vi sått in en blandning av ettåriga växter för att den ska ge lite blomrikedom redan från början.

Bin och humlor hotade

På innergården ska det finnas något för alla smaker. Fjärilar gillar speciellt buddleja och rudbeckia medan humlor gillar sälg, lavendel, salvia och timjan. Vilda solitärbin och blomflugor gillar alla dessa plus en rad av de övriga växterna också.

Både humlor och bin minskar nu kraftigt i Sverige och världen. Men de är livsviktiga för vår matproduktion. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem eller någon annan pollinatör.
- Det finns totalt 299 vilda arter av bin i Sverige, dit även humlor räknas in. En tredjedel av dem är hotade och 13 av dem är redan utrotade, säger Karl-Olof Bergman.

Om man själv skulle vilja anlägga något liknande – hur ska man då tänka?
- Enkelt är att plantera några nektargivande blommor såsom till exempel salvia, oregano, buddleja i sina rabatter hemma. Vill man gå lite längre är det enklaste att låta delar av gräsmattan växa upp och blomma. Sedan kan man köpa fröblandningar och så in vilda blommor.

 

Foto: Henrik Perälä

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.