Fotografi av Karin Skill

Karin Skill

Universitetslektor

Jag är nyfiken på politiska processer och kunskapande om miljöfrågor, hållbar utveckling, och demokratisk digitalisering.

Integrering av hållbar utveckling och digital inkludering

Brett medborgerligt deltagande har varit centralt för hållbar utveckling sedan länge. Med digitaliseringen av samhället blir det viktigt att granska hur digital inkludering kan bli avgörande för att uppnå de globala hållbarhetsmålen.

Hur hänger de globala målen och digitalisering ihop?I takt med att samhället digitaliseras blir det viktigt att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som uppstår för att människor ska kunna delta och vara aktiva i samhället, både som medborgare och som medarbetare. Ofta lyfts möjligheterna till ökad informationsinhämtning, effektivisering och smarta val fram i hållbarhetssammanhang.  Men om vi tar i beaktande att minst en halv miljon svenskar befinner sig i digitalt utanförskap framstår det att digital kompetens krävs för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, och förståelse för teknikens sociotekniska sammanhang. I den pågående forskningen vill vi Hur hänger de globala målen och digitalisering ihop?Illustrationerna syftar till att reflektera kring både hur digitalisering och de globala målen för hållbar utveckling (SDG) är länkade, samt hur de olika målen är länkade sinsemellan.undersöka hur kommuner och bibliotek organiserar insatser för att minska digitalt utanförskap, och hur det går att integrera arbete för digital delaktighet med implementeringen av hållbar utveckling, genom samverkan mellan olika politiska nivåer. Forskningen handlar därmed om sociala och miljömässiga aspekter på hållbarhetspolitiken som jämställdhet, och mer jämlik fördelning av kompetens, resurser och risker. 

Korta fakta

Akademiska meriter

  • Filosofie doktorsexamen, Tema teknik och social förändring, LiU 2008
  • Filosofie licentiatexamen, Tema teknik och social förändring, LiU 2006
  • Magisterexamen, Stockholms universitet 2003
 

 

Verksam i

  • Följeforskningsprojektet DigidelCenter i Motala brygger över digitala klyftor
  • Planeringsprojektet Ett hållbart digitalt samhälle för alla. Planering av forskning och kommunalt utvecklingsarbete för ökad digital inkludering.
 

Publikationer

Forskning

Föreläsningar

Karin Skill

Webbinarium om välfärdsteknik

Karin Skill, lektor vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet, berättar om sin forskning. Arrangerat av nätverket Välfärdsbiblioteket.se och modererat av Terese Raymond. Klicka på länken nedan för att se föreläsningen.

Från webbinarium om välfärdsbibliotek 3 maj 2023

Webbinarium om skolskjuts

Karin Skill, lektor vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet, tillsammans med Tove Sigfridsson, forskningsassistent på Tema Teknik och Social förändring, håller i ett webbinarium om skolskjuts i landsbygder. Inspelningsdatum 14 juli 2023.

  

Lunch-webbinarium om rapporten Förorten svarar

Karin Skill och Ahmed Kaharevic presenterade sin rapport om digital delaktighet med titeln ”Förorten svarar. En enkätmetod för att kartlägga digital delaktighet och hållbarhet i Skäggetorp” under ett lunch-webbinarium den 27 maj, 2021.

Webbinariet var en del av projektet Verifiering för nyttiggörande som är medel från LiU, där publicering av rapporten ingick, liksom översättning av den konsekutiva sammanfattningen till arabiska och somaliska. Själva enkätstudien genomfördes med finansiering från forskningsrådet Formas och projektet Ett digitalt hållbart samhälle för alla? I webbinariet deltog ett 70-tal personer med intresse för digital inkludering. Terese Raymond som är koordinator för det svenska Digidelnätverket agerade moderator. Rapporten har rönt uppmärksamhet genom ett stort antal besök och nedladdningar.

Under webbinariet presenterades rapportens resultat och metoden för att undersöka digital delaktighet och hållbar utveckling i en svensk förort med ansikte-mot-ansikte intervjuer. Studien motiverades av att invånare i förorter i lägre utsträckning deltar i enkätstudier. Till skillnad mot andra enkätstudier som genomförts i förorten så blev vår svarsfrekvens 65%. Svarsfrekvensen kan förklaras med att vi hade ett flerspråkigt intervjuarteam och att enkäterna fanns på flera olika språk, att vi hade ett incitament om 100 kr i en lokal matbutik och att vi tilltalade potentiella respondenter ansikte-mot-ansikte. Enkäten berörde tillgång till teknik och användning av den, och att be andra om hjälp; hur människorna kommunicerar, använder traditionella och nya sociala medier, tar del av nyheter och information; använder BankID, betaltjänster och hälsoappar, och hur de förhåller sig till digitala vårdkontakter; uppfattningar och erfarenheter av deltagande och kommunikation med myndigheter; biblioteksbesök och vad dessa besök syftar till; att dela personuppgifter, och oro för övervakning eller integritetskränkningar via internet; åsikter och erfarenheter av politisk kommunikation, yttrandefrihet, och att rösta via digital vallokal; förtroende för det offentliga som politiker på lokal och nationell nivå, och förtroende för myndigheter i närområdet samt nationellt; samt föräldrars relation till sina barns internetanvändning.

Undervisning

Nyheter

Organisation