Integrering av hållbar utveckling och digital inkludering

Brett medborgerligt deltagande har varit centralt för hållbar utveckling sedan länge. Med digitaliseringen av samhället blir det viktigt att granska hur digital inkludering kan bli avgörande för att uppnå de globala hållbarhetsmålen.

Hur hänger de globala målen och digitalisering ihop?I takt med att samhället digitaliseras blir det viktigt att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som uppstår för att människor ska kunna delta och vara aktiva i samhället, både som medborgare och som medarbetare. Ofta lyfts möjligheterna till ökad informationsinhämtning, effektivisering och smarta val fram i hållbarhetssammanhang.  Men om vi tar i beaktande att minst en halv miljon svenskar befinner sig i digitalt utanförskap framstår det att digital kompetens krävs för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, och förståelse för teknikens sociotekniska sammanhang. I den pågående forskningen vill vi Hur hänger de globala målen och digitalisering ihop?Illustrationerna syftar till att reflektera kring både hur digitalisering och de globala målen för hållbar utveckling (SDG) är länkade, samt hur de olika målen är länkade sinsemellan.undersöka hur kommuner och bibliotek organiserar insatser för att minska digitalt utanförskap, och hur det går att integrera arbete för digital delaktighet med implementeringen av hållbar utveckling, genom samverkan mellan olika politiska nivåer. Forskningen handlar därmed om sociala och miljömässiga aspekter på hållbarhetspolitiken som jämställdhet, och mer jämlik fördelning av kompetens, resurser och risker. 

Korta faktaVisa/dölj innehåll

Akademiska meriter

  • Filosofie doktorsexamen, Tema teknik och social förändring, LiU 2008
  • Filosofie licentiatexamen, Tema teknik och social förändring, LiU 2006
  • Magisterexamen, Stockholms universitet 2003
 

 

Verksam i

  • Följeforskningsprojektet DigidelCenter i Motala brygger över digitala klyftor
  • Planeringsprojektet Ett hållbart digitalt samhälle för alla. Planering av forskning och kommunalt utvecklingsarbete för ökad digital inkludering.
 

PublikationerVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll