03 december 2021

Ann Janssons och Karin Skills bidrag ”Uber for Public School Buses and Limits to Sharing?” nominerades till best poster vid den årliga internationella konferensen ICEGOV 2021 i Grekland.

Konferensen handlar om teori och praxis för elektronisk styrning som samordnas av FN: s verksamhetsenhet för området. Nomineringen grundades på originalitet och sitt tydliga budskap i linje med konferensen tema.

I postern presenteras forskning från projektet "Mot ett grönt digitalt folkhem", vilket finansieras av Kampradstiftelsen och som genomförs i bland annat Ydre kommun. Forskningen berör hur digitala delningsplattformar kan användas på innovativa sätt i kommunala verksamheter som skolskjuts, och vilka potentiella utmaningar som intressenter ställs inför vid införandet av denna typ av teknik.

Poster som beskriver styrkor, svagheter, möjligheter och risker med att använda delningstjänster som Uber för skolskjuts

Postern presenterar en SWOT-analys som gjorts med tjänstepersoner och politiker i Ydre kring styrkor, svagheter, möjligheter och risker med att använda delningstjänster som Uber för skolskjuts. Titeln anspelar på uppmaningen från miljörörelsen på 1970-talet om att begränsa tillväxten, i dessa tider när digitala plattformar presenteras som lösningar på hållbarhetsproblem och resursanvändning.

Kontakt

Läs mer om forskningen

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.