Poster nominerades vid konferensen ICEGOV

Ann Janssons och Karin Skills bidrag ”Uber for Public School Buses and Limits to Sharing?” nominerades till best poster vid den årliga internationella konferensen ICEGOV 2021 i Grekland.

Konferensen handlar om teori och praxis för elektronisk styrning som samordnas av FN: s verksamhetsenhet för området. Nomineringen grundades på originalitet och sitt tydliga budskap i linje med konferensen tema.

I postern presenteras forskning från projektet "Mot ett grönt digitalt folkhem", vilket finansieras av Kampradstiftelsen och som genomförs i bland annat Ydre kommun. Forskningen berör hur digitala delningsplattformar kan användas på innovativa sätt i kommunala verksamheter som skolskjuts, och vilka potentiella utmaningar som intressenter ställs inför vid införandet av denna typ av teknik.

Poster som beskriver styrkor, svagheter, möjligheter och risker med att använda delningstjänster som Uber för skolskjuts

Postern presenterar en SWOT-analys som gjorts med tjänstepersoner och politiker i Ydre kring styrkor, svagheter, möjligheter och risker med att använda delningstjänster som Uber för skolskjuts. Titeln anspelar på uppmaningen från miljörörelsen på 1970-talet om att begränsa tillväxten, i dessa tider när digitala plattformar presenteras som lösningar på hållbarhetsproblem och resursanvändning.

Kontakt

Läs mer om forskningen

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU