22 juni 2021

Digitaliseringen förändrar hur människor lever sina liv, i hemmet och i samhället. Förändringarna handlar inte bara om ny teknik, utan också om nya sätt att lösa uppgifter, hur vi organiserar vårt samhälle och vilka institutioner som krävs för att tillsammans skapa ett gott liv.

En hand som håller en glaskula
Alexander Shapovalov

För att bygga ett hållbart digitalt folkhem krävs att vi tar tillvara delningstjänsternas möjligheter för att på innovativa sätt hushålla med, dela och samordna våra resurser. Det kallar vi hållbara digitala delningstjänster i folkhemmet. Just nu pågår en digitalisering av så gott som all verksamhet i Sverige. Med koppling till regeringens mål att bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter forskar vi om hur återvinning, skolskjutsar och vård i hemmet kan digitaliseras för att människor i sin vardag ska kunna samordna och dela resurser.

Projektet är finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, som delar intresset för innovativa sätt att använda digitala lösningar inom offentlig sektor.Forskningsprojektet genomförs tillsammans med två mycket olika svenska kommuner, Ydre och Linköping. Ydre med ca 3.800 invånare är en liten glesbygdskommun utan gymnasieskola med mindre arbetsgivare och känt för sitt starka föreningsliv. Linköping med ca 163.000 invånare är ett regionalt nav, med stort universitet och en stark industri.

Hybridresa, intervjuer och workshop

Under projektets resa hittills har tre större aktiviteter genomförts. Pandemin har bidragit till att projektet fått en extra skjuts. Nu mer än någonsin finns ett behov av digitalisering.

 

  • 25 november, 2020 kick-off Hybridresa mot ett grönt digitalt folkhem, i Ydre, online
  • Under 2020-2021 har ett 15-tal intervjuer med tjänstemän och politiker i Ydre och några i Linköping genomförts
  • 6 april, 2021 workshop i Ydre, online, redovisning av SWOT-analys från intervjuer och identifiering av hur vi går vidare tillsammans

På hybridresan Mot ett grönt digitalt folkhem deltog Ydre kommun som representerar en liten kommun med få invånare som bor utspritt. Med hybridresa anspelade vi på omställningen till distansmöten. Hade det inte varit för pandemin, skulle vi ha varit på plats i Ydre och dessutom företagit en fysisk studieresa till en annan kommun för att se hur de organiserar arbetet med teknik och innovation. Under kick-offen som hölls via videomötesplattformen Zoom fick vi möjlighet att identifiera gemensamma intressen och vända och vrida på utmaningar med delningstjänster. Vid rodret för hybridresan stod Carina Nilsson, systemförvaltare och kvalitetsstrateg i Ydre kommun, som planerat resan med projektledare Karin Skill Linköpings universitet. Carina var tidigt med i att identifiera forskningsproblemet i samband med ansökan till Kampradstiftelsen, och bidrog på så sätt till att lägga grunden för samverkan.

Workshop på Zoom - Carinas engagemang har varit väldigt värdefullt och vi vill passa på att tacka för alla insatser nu när hon går vidare till nya uppdrag. Nu planerar vi för nästa steg i projektet och ser fram en spännande fortsättning i höst, berättar Karin Skill, universitetslektor och projektledare.

Fakta och projektansvariga

Forskningen finansieras av Familjen Kamprads stiftelse under 3 år. I Mot ett grönt digitalt folkhem arbetar Ann Jansson, doktorand, biträdande lektor Karin Skill, projektledare, Sara Gustafsson, biträdande professor i miljöteknik, Maria Björklund, professor i miljölogistik och Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap. De kommuner som deltar i projektet är Ydre och Linköping, som har ganska olika förutsättningar och förhållanden men delar ett intresse av hur digitalisering och delningstjänster kan tillvaratas i kommunal kärnverksamhet som skolskjuts, hemvård och avfallshantering.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.