Fotografi av Kristina Arkad

Kristina Arkad

Proprefekt, Teknisk chef, Avdelningschef

I min roll som chef och ansvarig för verksamhetsstöd arbetar jag för ett väl fungerande stöd, direkt och indirekt, till ledning, medarbetare och studenter så att de kan arbeta ändamålsenligt och effektivt med bibehållen arbetsglädje.

Som avdelningschef för Verksamhetsstöd stöttar jag ledning, medarbetare och studenter, direkt och indirekt.

I arbetet ingår att utveckla det administrativa och tekniska stödet vid institutionen. Att följa och ha kunskap om regler, lagar och rutiner inom mitt arbetsområde, men även stötta medarbetare som har specialistkunskap inom institutionen.

Som institutionens inköpshandläggare följer jag utvecklingen inom Lagen om offentlig upphandling och hjälper till med olika former av inköp och upphandlingar på ett korrekt sätt.

Jag deltar även aktivt i LiUs administrativa chefsnätverk och nätverket för inköpshandläggare.

Medarbetare

Om avdelningen

Om institutionen