Som avdelningschef för Verksamhetsstöd stöttar jag ledning, medarbetare och studenter, direkt och indirekt.

I arbetet ingår att utveckla det administrativa och tekniska stödet vid institutionen. Att följa och ha kunskap om regler, lagar och rutiner inom mitt arbetsområde, men även stötta medarbetare som har specialistkunskap inom institutionen.

Som institutionens inköpshandläggare följer jag utvecklingen inom Lagen om offentlig upphandling och hjälper till med olika former av inköp och upphandlingar på ett korrekt sätt.

Jag deltar även aktivt i LiUs administrativa chefsnätverk och nätverket för inköpshandläggare.

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Om avdelningen Visa/dölj innehåll

Om institutionen Visa/dölj innehåll