Presentation

Som samordnare ansvarar jag för löpande bokföring och fakturahantering.

  • leverantörsfakturor och kundfakturor
  • kund- och leverantörsreskontra
  • bokföringsorder
  • kontrollrutiner, avstämningar och bokslut i samarbete med controller
  • uppföljningar och ekonomiska utredningar på uppdrag