Presentation

Jag ansvarar huvudsakligen för:

• Ekonomi: Ekonomirapportering, uppföljning, deltagande i budgetarbete för WASP-projekt (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program)

• Forskarutbildningsadministration

Organisation

Kollegor