Fotografi av Tu Co

Tu Co

Samordnare

Presentation

Jag ansvarar huvudsakligen för:

• Ekonomirapportering, uppföljning för WASP-projekt (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program)

• Forskarutbildningsadministration

• Ekonomiuppföljning för avdelningen Datorseende (CVL)

Organisation

Kollegor