Presentation

Arbetsuppgifter

  • Kontering, uppföljning av vissa leverantörsfakturor i Palette och Agresso
  • Fakturering, uppföljning och kontroll till kunder
  • Framtagning av OH-kompensationsunderlag för forskningsprojekt
  • Medverkan i bokslutsarbete, framtagning av underlag för viss statistik, bl. a. budgetdialog
  • Medverkan i transferering av olika slags likvida medel
  • Framtagning av underlag/omföring av kostnader för IT-abonnemang för icke anställda vid LiU, bokade lokaler (Loke-salar), kursdifferens vid utlandsbetalning samt hantering av telefonikostnader via LiU:s växel.

MedarbetareVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll