Fotografi av Linus Ohlsson

Linus Ohlsson

Jag är läkare samt doktorand. Min forskning utforskar datortomografi och visualiseringstekniker, bland annat för att bättre kunna förstå hjärtat under behandling med mekaniska assisterande hjärtpumpar.

Min forskning - hjärtat under behandling med mekaniska, assisterande hjärtpumpar

Hjärtsvikt är en av samhällets svåra folksjukdomar, där sjukdomsutveckling till avancerad hjärtsvikt ger en låg överlevnadsprognos och få behandlingsalternativ. Även om behandling i ett tidigt skede av hjärtsvikt är av stor vikt måste det finnas och utvecklas alternativ även för de svåraste sjuka patienterna. Mekaniska hjärtpumpar har under de senaste decennierna, vid sidan av hjärttransplantation, utvecklats till det sista behandlingssteget vid avancerad hjärtsvikt. Historiskt sett så har mekaniskt cirkulationsstöd varit en behandling i väntan på en hjärttransplantation, men de nyaste pumparna som används i klinisk rutin är nu godkända för behandling livet ut, vilket kan bli ett av svaren på organbristen inom hjärttransplantationsverksamheten.

Trots att pumparna har gjort stor teknisk utveckling under de senaste åren kvarstår dock allvarliga komplikationer såsom bildning av blodproppar, klaffläckage eller försämrad högerkammarfunktion under behandlingen. Det finns begränsat med tidigare forskning huruvida avancerade medicinska bildmetoder kan bidra till ökad förståelse för den påverkan som hjärtat utsätts för under behandlingen. Datortomografi (DT) kan ta fram högkvalitativa och tidsupplösta bilder av hjärtat som möjliggör analyser av både geometri, väggrörelse och beräknat blodflöde.

Fram tills nyligen har dock metallskuggor gjort DT till en utmanande modalitet för att undersöka patienter med mekaniska hjärtpumpar. Lanseringen av fotonräknande datortomografi möjliggör dock nu undersökningar med minskade metallartefakter, och det övergripande syftet med min forskning är således att använda denna nya DT-teknik för att undersöka hjärtats inre form, rörelse och blodflöde under behandling med mekanisk hjärtpump. En kartläggning som förväntas öka dagens förståelse av behandlingen samt bidra till framtida utveckling av klinisk rutin samt ett omhändertagande med förhöjd kvalitet.

Om mig

CV

  • 2024: Forskar AT, Linköpings Universitetssjukhus, Region Östergötland
  • 2023-2024: Underläkare, Sektionen för Thoraxkirurgi, Thorax-kärlkliniken, Region Östergötland
  • 2023-2024: Ordförande, CMIVs Forskarskola, Centrum för Medicinsk Bildvetenskap och Visualisering (CMIV), Linköpings universitet
  • 2023: Underläkare, Fysiologiska kliniken, Region Östergötland
  • 2022-: Doktorand, Thorax-kärlkliniken, Region Östergötland
  • 2020-2023: Amanuens inom anatomi, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet
  • 2021–2022: Kårordförande, Medicinska fakultetens studentkår, Linköpings universitet.
  • 2021–2022: Ordförande, Medicinska föreningen, Linköpings universitet


Nätverk

Publikationer

2024

Bente Konst, Linus Ohlsson, Lilian Henriksson, Mårten Sandstedt, Anders Persson, Tino Ebbers (2024) Optimization of photon counting CT for cardiac imaging in patients with left ventricular assist devices: An in-depth assessment of metal artifacts Journal of Applied Clinical Medical Physics Vidare till DOI
Linus Ohlsson, Joanna-Maria Papageorgiou, Tino Ebbers, Meriam Åström, Eva Tamas, Hans Granfeldt (2024) Echocardiographic haemodynamic monitoring in the context of HeartMate 3™ therapy: a systematic review ESC Heart Failure Vidare till DOI

2023

Linus Ohlsson, André Da Luz Moreira, Sophia Bäck, Jonas Lantz, Carljohan Carlhäll, Anders Persson, Kristofer Hedman, Michelle Chew, Nils Dahlström, Tino Ebbers (2023) Enhancing students understanding of cardiac physiology by using 4D visualization Clinical anatomy (New York, N.Y. Print), Vol. 36, s. 542-549 Vidare till DOI

Forskning

Undervisning

Amanuens inom anatomi.

Min undervisning har särskilt fokus på hjärta-, lung- och kärlanatomi.

Organisation