Min forskning

Mekaniska hjärtpumpar är en av de stora bidragande faktorerna till det senaste decenniets ökning av mekaniskt cirkulationsstöd vilket, vid sidan av hjärttransplantation, är det sista behandlingssteget vid avancerad hjärtsvikt. Trots att pumparna har gjort en stor teknisk utveckling under de senaste åren kvarstår dock allvarliga komplikationer såsom bildning av blodproppar, klaffläckage eller försämrad högerkammarfunktion.

I klinisk uppföljningsrutin har hittills ultraljud använts som primär avbildningsmetod men det finns begränsat med forskning huruvida mer avancerade medicinska bildmetoder kan bidra till ökad förståelse för hjärtats beteende och påverkan under behandlingen.

Datortomografi (DT) kan ta fram högkvalitativa och tidsupplösta bilder av hjärtat som möjliggör analyser av både geometri, väggrörelse och blodflöde. Fram tills nyligen hade dock strålnivåer, kontrastbehov samt metallartefakter gjort DT till en utmanande modalitet för att undersöka patienter med mekaniska hjärtpumpar. Lanseringen av fotonräknande datortomografi på CMIV möjliggör dock nu undersökningar med lägre kontrastnivåer och strålningsbehov som ändock generar bilder med högre upplösning och minskade metallartefakter.

Det övergripande syftet med min forskning är därför att undersöka hur mekaniska hjärtpumpar påverkar hjärtat. Detta genom att använda att fotonräknande datortomografi för att beskriva hjärtats geometri, rörelsemönster och hemodynamiska aspekter under behandlingen samt hjärtats postoperativa adaptation.

Om mig

CV

  • 2022- : Doktorand, Institutionen för Hälsa, Medicin och Vård (HMV), Linköpings Universitet.
  • 2020- : Amanuens inom anatomi, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), Linköpings Universitet
  • 2022: Forskningsassistent, Institutionen för Hälsa, Medicin och Vård (HMV), Linköpings Universitet.
  • 2021–2022: Kårordförande, Consensus - Medicinska Fakultetens studentkår, Linköpings Universitet. 
  • 2021–2022: Ordförande, Medicinska Föreningen, Linköpings Universitet

Nuvarande förtroendeuppdrag

Studeranderepresentant – Institutionen för Hälsa, Medicin och Vård (HMV), Linköpings Universitet.

Studeranderepresentant
 – Universitets och Sjukvårdskommittén (USK), Region Östergötland och Linköpings Universitet. 

Studeranderepresentant – Rådet för hälso- och sjukvårdsutveckling, Sydöstra Sjukvårdsregionen (SÖSR). 

Nätverk

Publikationer

Organisation