Kardiovaskulär bildtagning och modellering - CIM

Vårt tvärvetenskapliga forskningskluster för kardiovaskulär bildtagning och modellering (CIM) syftar till att öka förståelsen för det kardiovaskulära systemet i hälsa och sjukdom genom utveckling och tillämpning av nya bildbaserade metoder för bedömning av funktion, hemodynamik och vävnadens karaktär.

Vår forskning

Det kardiovaskulära systemet är ett komplext nätverk av organ, kärl och vävnader som samverkar för att utföra flera centrala funktioner i människokroppen, såsom att tillföra näringsämnen, syre och hormoner till kroppen samt avlägsna koldioxid och avfallsprodukter. Hjärtat genererar ett blodflöde i kroppen genom sammandragning av muskelfibrer som är orienterade i ett komplext spiralformat. Det gör detta utan avbrott och anpassar sig ständigt till nya fysiologiska och patologiska förhållanden. Men ibland kan små oregelbundenheter i blodflödet, som kan vara allt från medfött till en följd av förvärvade sjukdomar eller kirurgi, leda till en kaskad av allvarligare händelser, inklusive trombbildning, hemolys, ateroskleros, bildning av aneurysm och hjärtsvikt

Avancerad bild-, modellering-, simulering och artificiell intelligens har potentialen att ge tidigare och mer exakta upptäckter, förbättrad behandlingsplanering och uppföljning av olika kardiovaskulära störningar, vilket leder till förbättrad behandling för den enskilde patienten, bättre livskvalitet och minskade hälso- och sjukvårdskostnader. Under årtionden har vi utvecklat och tillämpat banbrytande metoder för kardiovaskulär bildbehandling och består idag av både internationell kompetens men med kvarvarande nära samarbeten med kringliggande avdelningar och sjukvård. Forskning baserad på faktiska kliniska problem och frågeställningar, en translationell ansats, är fortfarande en av våra grundstenar. Mycket av det dagliga arbetet utgår från Center för Medicinsk Bildvetenskap och Visualisering (CMIV), beläget i mitten av Linköpings Universitetssjukhus.

Idag arbetar vi med magnetresonanstomografi (MR), datortomografi (DT), modellerings- och simuleringsmetoder, samt artificiell intelligens (AI) inom flera delar av kroppen, såsom hjärtat, halspulsådern och stora kroppspulsådern. Vi är kontinuerligt öppna för nya samarbeten med andra forskare eller nya idéer till masterprojekt.

Bild CIM1Bild CIM1 Foto Emma Busk Winquist

Våra forskare

Organisation

Mer inom CIM