Fotografi av Liselotte Boström

Liselotte Boström

Ekonom

I mitt arbete som ekonom stöttar jag avdelningar och institutionen i frågor gällande ekonomi. 

Ekonom vid ISV

Jag arbetar som ekonom vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) med fokus på avdelningsekonomi.

Jag arbetar som avdelningsekonom vid Avdelning Socialt arbete (SOCARB).

I arbetsuppgifterna ingår budget, bokslut, uppföljning, prognos och rapportering till interna och externa intressenter.

Jag är också inköpshandläggare vid ISV.

Avdelningsekonom vid Socialt arbete

Ekonomigruppen vid ISV

Relaterat innehåll