Fotografi av Van Anh Johansson

Van Anh Johansson

Ekonom

Jag arbetar som ekonom vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS).

Ekonom vid IKOS

Jag arbetar som ekonom vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS).

Jag arbetar som avdelningsekonom vid Institutet för forskning och migration, etnicitet och samhälle (REMESO), vid Avdelning Åldrande och social förändring (ASC) och vid Avdelningen för kultur, samhälle, form och medier (KSFM). 

I arbetsuppgifterna ingår budget, bokslut, uppföljning, prognos och rapportering till interna och externa intressenter.

Organisation

Ekonomigruppen vid IKOS