Fotografi av Ola J Hedin

Ola J Hedin

Controller

God ekonomi handlar för mig om att det är ordning på ISAK:s ekonomiska rutiner. När ekonomihanteringen blir ett verktyg för att skapa fler och större möjligheter för forskning och utbildning har jag lyckats med mitt jobb. 

Presentation

Budgetering, projektplanering och redovisning är hörnstenarna i mitt jobb som ekonom. Du kan också kontakta mig i följande ämnen:

Ekonomi

 • Budgetering, ekonomisk planering, projektplanering
 • Rapportering
 • Leverantörsfakturor
 • Attestordning, delegationsordning, rätt att teckna avtal
 • Avtal, avtalsformuleringar

Forskningsbidrag

 • Budgetering och fullkostnadskalkyl vid ansökan
 • Ekonomiska underlag, återredovisning
 • Rekvisitioner
 • Avtal med finansiärer och medsökande, avtalsformuleringar

Inköp & upphandling

 • Inköpshandläggare
 • Stöd vid inköp/upphandling
 • Systemstöd för Raindance

Arbetsgrupper och nätverk

 • ISAK:s ledningsgrupp
 • ISAK:s institutionsledning
 • LiU:s ekonomiprocessgrupp
 • LiU ekonomiprocesser, budget & uppföljning
 • LiU inköpshandläggarnas nätverk
 

Om ISAK