Presentation

Budgetering, projektplanering och redovisning är hörnstenarna i mitt jobb som ekonom. Du kan också kontakta mig i följande ämnen:

Ekonomi

 • Budgetering, ekonomisk planering, projektplanering
 • Rapportering
 • Leverantörsfakturor
 • Attestordning, delegationsordning, rätt att teckna avtal
 • Avtal, avtalsformuleringar

Forskningsbidrag

 • Budgetering och fullkostnadskalkyl vid ansökan
 • Ekonomiska underlag, återredovisning
 • Rekvisitioner
 • Avtal med finansiärer och medsökande, avtalsformuleringar

Inköp & upphandling

 • Inköpshandläggare
 • Stöd vid inköp/upphandling
 • Systemstöd för Raindance

Arbetsgrupper och nätverk

 • ISAK:s ledningsgrupp
 • ISAK:s institutionsledning
 • LiU:s ekonomiprocessgrupp
 • LiU ekonomiprocesser, budget & uppföljning
 • LiU inköpshandläggarnas nätverk
 

Om ISAK