Fotografi av Lukas Eveborn

Lukas Eveborn

Doktorand

Jag forskar om ruttplanering av tunga elektriska fordon. Mycket av arbetet handlar om hur optimeringsmetoder inom kolumngenerering och ruttplanering kan förbättras för att lösa de nya utmaningar som kommer kopplat till elektrifieringen.

Min doktorandtjänst började våren 2023 under projektet Condore. Finansieringen kommer från Energimyndigheten inom ramen för programmet FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. Jag är också en del av forskargruppen Matematik och algoritmer för intelligent beslutsfattande som leds av Elina Rönnberg.

Forskningsprojekt

Handledare

Organisation