28 november 2022

Det var en varm stämning när HELIX arrangerade sin konferens. Med en historia som sträcker sig 16 år tillbaka i tiden blev det här ett sätt att summera den forskning som bedrivits genom åren men också blicka framåt.

HELIX konferens
Teiksma Buseva

HELIX föreståndare, Mattias Elg, professor vid Avdelningen för logistik och kvalitetsutveckling  på Linköpings universitet (LiU) berättade under sitt välkomstanförande att den här konferensen känns extra mycket i hjärtat då den markerar avslutningen på HELIX Competence Centre i dess nuvarande form.

Sedan starten 2006, med ett frö redan från mitten av 1990-talet, har verksamheten kretsat kring frågor om arbetslivets utmaningar. Några nycklar till framgången har varit den interaktiva ansatsen och den flervetenskapliga forskningen. Genom att verksamheten har knutit ihop parter från olika sektorer i olika forsknings- och utvecklingsaktiviteter har HELIX lyckats adressera aktuella samhällsutmaningar.

Sammanlagt kom 200 deltagare till Konsert & Kongress i Linköping, från Luleå i norr till Karlskrona i söder, för att lyssna till den forskning som bedrivits och lärdomar inom konferensens tema "Förändringskraft för hållbar utveckling".

— Förändringskraft har följt HELIX som tema genom åren men har aldrig varit mer aktuell än nu. Under många år befann vi oss i ett samhälle som rullade på utan yttre hot och där vi kanske inte ställde viktiga utvecklingsfrågor tillräckligt ofta. Ledarskap i distansläge, förändrade kompetensbehov, miljömässig hållbarhet, att utbilda soldater - det är idag helt avgörande arbetslivsfrågor som behöver lyftas, säger Karin Axelsson, prorektor, LiU. 

Ledarskap, grön omställning och arbetslivsforskning

Magdalena Smeds.Magdalena Smeds föreläser om överstyrning. Foto Teiksma Buseva Under konferensen fick vi även lyssna till föreläsningar och paneldiskussioner kring bland annat ledarskap, grön omställning och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Magdalena Smeds, biträdande universitetslektor vid Avdelningen för logistik- och kvalitetsutveckling på LiU, berättade om vikten av att inte över- eller understyra på arbetsplatsen. Belys i stället problemet och låt medarbetarna som arbetar närmast problemet eller sakfrågan själva komma fram till lämplig lösning. Hon berättade även att vi ofta lyfter goda exempel med varandra - men det är lika viktigt att våga lyfta och belysa när det inte har gått bra.

- Idag har vi mer avancerade arbetsuppgifter och det är viktigt att vi lägger tiden på att förändra det som ger bra resultat och har ett förhållningssätt till det, säger Magdalena Smeds.

Det hölls även en paneldiskussion under första dagen kopplat till chefs- och ledarskapsutmaningar. Under den medverkade chefer och ledare från HELIX partnerorganisationer.

Behov av kompetensförsörjning

Efter två dagar med föreläsningar och aktiva diskussioner var det dags för konferensens avslutande paneldiskussion på temat ”Kompetensförsörjning vid allt snabbare omställningar och förändringstakt”. Panelen bestående av Lasse Stjernkvist (Regeringskansliet – Kansliet för hållbart arbetsliv), Henrik Bergqvist (AstraZeneca), Eva Besterman (Norrköpings kommun), Elin Hultman (Skill AB), Malin Johansson (Omställningslyftet, RISE), Sabina Bajraktarevic (SKR), Erik Hallsenius (OFR), Helena Hedlund (PTK) diskuterade den brist i kompetensförsörjning som finns och där arbetsgivare behöver arbetskraft - men rätt kompetens saknas.
Panelen bestående av Lasse Stjernkvist (Regeringskansliet – Kansliet för hållbart arbetsliv), Henrik Bergqvist (AstraZeneca), Eva Besterman (Norrköpings kommun), Elin Hultman (Skill AB), Malin Johansson (Omställningslyftet, RISE), Sabina Bajraktarevic (SKR), Erik Hallsenius (OFR), Helena Hedlund (PTK).Panelen bestående av Lasse Stjernkvist (Regeringskansliet – Kansliet för hållbart arbetsliv), Henrik Bergqvist (AstraZeneca), Eva Besterman (Norrköpings kommun), Elin Hultman (Skill AB), Malin Johansson (Omställningslyftet, RISE), Sabina Bajraktarevic (SKR), Erik Hallsenius (OFR), Helena Hedlund (PTK). Foto Teiksma Buseva Här lyftes vikten av det nya studieomställningsstödet som gör det enklare för redan etablerade på arbetsmarknaden att kompetensförstärka sig mitt i arbetslivet. Panelen lyfte även vikten av att blicka inåt och skapa förutsättningar för sin egen personal att kompetensförstärkas även där.

Lasse Stjernkvist (Regeringskansliet – Kansliet för hållbart arbetsliv).Lasse Stjernkvist, Regeringskansliet – Kansliet för hållbart arbetsliv. Foto Teiksma Buseva — Det finns en bred enighet kring att jobba längre, personer som står utanför arbetsmarknaden kommer in och unga människor likaså. Baksidan är att alla inte förstår den utmaning vi står inför, säger Lars Stjernqvist.

Moderatorn för paneldiskussionen Göran Johnsson ställer frågan – kommer vi ha löst kompetensutvecklingen bättre 2026? Svara med ett ja eller nej. Det knarrar lite från podiet medan micken går runt bland panelen medan ett ”på väg” hörs från majoriteten av dem.

Om panelen har rätt eller inte om framtiden återstår att se. Men den innovativa modellen med partnerskap, interaktiv forskning och flervetenskaplig samverkan kommer med all sannolikhet vara en grund i receptet för framgång – även om det blir under en annan skepnad än HELIX.

Om HELIX konferens 2022

Lyssna vad deltagare har att säga

Den 15–16 november anordnade Helix Competence Centre en tvådagars konferens som bjöd på en mängd spännande och intressanta aktiviteter. Under temat ”Förändringskraft för hållbar utveckling” arrangerades sex olika konferensstrimmor med varierande teman och aktiviteter, exempelvis, ledarskap, innovationsförmåga och arbetsplatslärande, grön omställning, förebygga psykisk ohälsa och mycket mer.

HELIX konferens på en minut

Här får du inblick i HELIX konferensen som genomfördes 15 - 16 november, 2022 i Linköping. Följ med!

Ett axplock ur programmet

Olika strimmor

Konferensen varvades med resultat från både pågående och genomförda forskningsprojekt och utvecklingsaktiviteter tillsammans med de praktiska erfarenheter och den kunskap som utvecklats hos HELIX-partners. Här kan du läsa om några av de strimmor som genomfördes under dagarna. Mer information och fullständiga presentationer finns på konferenssidan.
Glada människor runt mötesbord

Helix konferens 2022

Konferensen ägde rum den 15–16 november i Linköping och temat var ”Förändringskraft för hållbar utveckling”! Besök sidan för att ta del av presentationer.

Visste du det här?

2,8 miljarder

Så mycket kostar bristen på yrkesutbildade i näringslivet per vecka

180 000

Under början av 2022 har nästan 180 000 svenskar varit arbetslösa längre än ett år.

250 000

Enligt SCB tillkommer 250 000 personer i arbetsför ålder fram till 2031.

Omställningsstudiestöd

Det ger dig som har jobbat minst åtta år chansen att studera med inkomstbaserad ersättning. Du kan fördjupa dig i ditt yrke, skaffa behörighet du saknar, studera till ett närliggande yrke – eller kanske byta bransch helt och hållet.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.