Fotografi av Maria Andersson

Maria Andersson

Universitetslektor

Jag forskar om energieffektivisering och lärande system med AI. Tillämpningarna handlar om att med AI hitta nya möjligheter till effektivisering i industriella energisystem samt förbättrad prognos för elproduktion i vattenkraftverk.

Energieffektivisering och energiflexibilitet

Mitt forskningsintresse handlar om energieffektivisering och energiflexibilitet i industriella energisystem, studerat ur olika perspektiv. En del av det handlar om matematiska modeller för energisystem, och hur dessa kan bidra till att identifiera potentialer för energieffektivisering och energiflexibilitet.

Jag arbetar med modeller för sekventiella data i form av maskininlärning/AI och simulering. Syftet är att identifiera mönster och trender i stora datamängder som har en betydelse för energisystemet, exempelvis indikerar potential för olika energisystemåtgärder.

Min doktorsavhandling handlade om hur man med hjälp av simulering och optimering kan beskriva lönsamheten, i form av total energisystemkostnad, för samverkan mellan aktörer på elmarknaden. En grund till kostnadseffektiv samverkan utgörs av marginalkostnader för el. Dessa kan erhållas via s.k. skuggpriser från optimering av elsystemet.

Jag blev docent i energisystem 2018.

Jag undervisar och handleder studenter, och jag är också bihandledare till en doktorand.

Ett urval av mina publikationer kan ses på länken till Publikationer och på mitt ORCID iD.

Publikationer

2024

Simon Johnsson, Maria Andersson (2024) En ljus framtid: Energieffektivisering inom industriell belysning ochdess mervärden, hinder och drivkrafter

2023

Vlatko Milic, Linus Kåge, Maria Andersson, Jim Enkel, Bahram Moshfegh (2023) AI-Assisted Characterization of Cooling Patterns in a Water-Cooled ICT Room 2023 29th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems (THERMINIC), s. 1-5 Vidare till DOI

2022

Kaleb Phipps, Sebastian Lerch, Maria Andersson, Ralf Mikut, Veit Hagenmeyer, Nicole Ludwig (2022) Evaluating ensemble post-processing for wind power forecasts Wind Energy, Vol. 25, s. 1379-1405 Vidare till DOI

2021

Fayas Malik Kanchiralla, Noor Jalo, Patrik Thollander, Maria Andersson, Simon Johnsson (2021) Energy use categorization with performance indicators for the food industry and a conceptual energy planning framework Applied Energy, Vol. 304, Artikel 117788 Vidare till DOI
Patrik Thollander, Magnus Wallén, Curt Björk, Simon Johnsson, Joakim Haraldsson, Elias Andersson, Maria Andersson, Maria Johansson, Fayas Malik Kanchiralla, Noor Jalo (2021) Energinyckeltal och växthusgasutsläpp baserade på industrins energianvändande processer

Forskning

Nyheter

Organisation