Grön energi för hela jordens befolkning – hur gör vi?

Att säkerställa tillgång till hållbar och trygg energi för hela jordens befolkning är en av de största utmaningarna vi står inför i dagens samhälle. För att uppnå detta mål behöver vi samarbeta över gränser och se till att alla har tillgång till teknik, resurser och utbildning för att kunna dra nytta av hållbar energi.

energi - vindkraft, solel iStock

Maria Andersson och Louise Ödlund från Linköpings universitet tillsammans med Sustainable Innovation och Power Circle står bakom ett nytt initiativ - Sweden Flex. Det övergripande syftet med Sweden Flex är att främja en hållbar omställning av energisystemet genom samarbeten mellan olika aktörer inom näringslivet, akademin, branschen och offentlig sektor, både nationellt och internationellt. Genom att erbjuda en plattform för delning av kunskap, processer, lagstiftning, forskning och innovation, blir det lättare att samarbeta och skapa nya lösningar för en hållbar framtid.

— Programmet är en viktig pusselbit för att bidra till transformationen och systemförändringen på både nationell och internationell nivå, säger Maria Andersson, universitetslektor i energisystem vid Linköpings universitet.

Under våren bjuds in alla som är intresserade av grönt, hållbart och flexibelt energisystem till en workshop. Det kommer diskuteras vad som krävs för att gå från vision till verklighet.

Vilka utmaningar står vi inför? Vilka lösningar finns redan? Vad gör vi där det inte finns lösningar ännu? Vilka ledstjärnor kan vi samlas kring och sträva mot?

 — Välkommen att diskutera med oss, säger Louise Ödlund professor i energisystem vid Linköpings universitet,  tillsammans fortsätter vi viktiga dialoger för att skapa hållbar och trygg energiförsörjning.

 

Datum och plats för workshop

16 maj / Fysisk workshop

Tid: 9.00 – 11.30
Plats: Centrala Stockholm

23 maj / Digital workshop

Tid: 10.00 – 11.30
Plats: Online
 

Kontakt

Relaterat innehåll

Organisation

Senaste nytt från LiU