04 april 2023

Att säkerställa tillgång till hållbar och trygg energi för hela jordens befolkning är en av de största utmaningarna vi står inför i dagens samhälle. För att uppnå detta mål behöver vi samarbeta över gränser och se till att alla har tillgång till teknik, resurser och utbildning för att kunna dra nytta av hållbar energi.

energi - vindkraft, solel iStock

Maria Andersson och Louise Ödlund från Linköpings universitet tillsammans med Sustainable Innovation och Power Circle står bakom ett nytt initiativ - Sweden Flex. Det övergripande syftet med Sweden Flex är att främja en hållbar omställning av energisystemet genom samarbeten mellan olika aktörer inom näringslivet, akademin, branschen och offentlig sektor, både nationellt och internationellt. Genom att erbjuda en plattform för delning av kunskap, processer, lagstiftning, forskning och innovation, blir det lättare att samarbeta och skapa nya lösningar för en hållbar framtid.

— Programmet är en viktig pusselbit för att bidra till transformationen och systemförändringen på både nationell och internationell nivå, säger Maria Andersson, universitetslektor i energisystem vid Linköpings universitet.

Vilka utmaningar står vi inför? Vilka lösningar finns redan? Vad gör vi där det inte finns lösningar ännu? Vilka ledstjärnor kan vi samlas kring och sträva mot?

 — Välkommen att diskutera med oss, säger Louise Ödlund professor i energisystem vid Linköpings universitet,  tillsammans fortsätter vi viktiga dialoger för att skapa hållbar och trygg energiförsörjning.

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Organisation

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.

Olga Tokarczuk tar emot nobelpriset i litteratur.

Nobelprisets väg till att bli ett världspris i litteratur

I december varje år delas Nobelpriset ut – bland annat i litteratur. Forskaren Jacob Habinek vid LiU har analyserat hur Nobelpriset blev ett världspris.

Unga vuxna arbetar med färgglada papper runt ett stort bord.

Användarna är med och designar appen

Unga med olika funktionsnedsättningar är medforskare i att designa ett digitalt verktyg som ska hjälpa dem att må bättre. För forskaren Ulrika Müssener är det självklart att fråga användarna vad de behöver och vill ha.