04 april 2023

Att säkerställa tillgång till hållbar och trygg energi för hela jordens befolkning är en av de största utmaningarna vi står inför i dagens samhälle. För att uppnå detta mål behöver vi samarbeta över gränser och se till att alla har tillgång till teknik, resurser och utbildning för att kunna dra nytta av hållbar energi.

energi - vindkraft, solel
iStock

Maria Andersson och Louise Ödlund från Linköpings universitet tillsammans med Sustainable Innovation och Power Circle står bakom ett nytt initiativ - Sweden Flex. Det övergripande syftet med Sweden Flex är att främja en hållbar omställning av energisystemet genom samarbeten mellan olika aktörer inom näringslivet, akademin, branschen och offentlig sektor, både nationellt och internationellt. Genom att erbjuda en plattform för delning av kunskap, processer, lagstiftning, forskning och innovation, blir det lättare att samarbeta och skapa nya lösningar för en hållbar framtid.

— Programmet är en viktig pusselbit för att bidra till transformationen och systemförändringen på både nationell och internationell nivå, säger Maria Andersson, universitetslektor i energisystem vid Linköpings universitet.

Vilka utmaningar står vi inför? Vilka lösningar finns redan? Vad gör vi där det inte finns lösningar ännu? Vilka ledstjärnor kan vi samlas kring och sträva mot?

 — Välkommen att diskutera med oss, säger Louise Ödlund professor i energisystem vid Linköpings universitet,  tillsammans fortsätter vi viktiga dialoger för att skapa hållbar och trygg energiförsörjning.

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Organisation

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.