03 maj 2021

– Det känns väldigt kul att det var jag som vann första pris för bästa examensarbete inom ”kollektivtrafik på väg”, säger Filip Tammergård. Masteruppsatsen handlar om trafiksignalstyrningens påverkan på fördröjningstider och utsläpp i trafiken.

Filip Tammergård Filip Tammergård vann första pris för bästa examenarbete inom ”kollektivtrafik på väg”.

Pris för 2020 års bästa examensarbeten inom ”kollektivtrafik på väg” delas ut av K2, som är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Bakom priset står även Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik.

Första pris, ett arvode på 40.000 kr, fick Filip Tammergård, Linköpings universitet, för sin masteruppsats Intelligent styrning av trafiksignaler – Trafiksignalstyrningens påverkan på tidsfördröjningar och utsläpp i trafiken. 

Motivering:

”För att ha lyft fram ett ämne som fått alldeles för lite uppmärksamhet, men där potentialen för att utveckla kollektivtrafiken är enorm. Digitaliseringens möjligheter för kollektivtrafiken synliggörs genom att arbetet visar hur smart styrning av trafiksignaler kan leda till minskade körtider som leder till minskade koldioxidutsläpp, lägre produktionskostnader, kortare restider och därigenom ökat kollektivtrafikresande. Arbetet visar hur en förhållandevis billig investering kan ge snabb och stor utväxling och enkelt implanteras i många kommuner, liksom av staten. God vetenskaplig kvalitet och ett systematiskt tillvägagångssätt genomsyrar arbetet.”

TrafikljusSmartare styrning av trafiksignaler kan reducera fördröjningstider och utsläpp, menar Filip Tammergård.

Filip Tammergård har läst programmet Civilingenjör i maskinteknik med masterinriktningen energi- och miljöteknik, vid Linköpings universitet.

Kan du kortfattat beskriva vad ditt examensarbete handlar om?
– Examensarbetet handlar om vad smartare styrning av trafiksignaler kan ha för effekter på fördröjningstider och utsläpp. Några olika sätt att prioritera kollektivtrafik, cyklister och fotgängare i en korsning analyserades för att se hur miljövänliga transportalternativ kan gynnas i trafiken med så liten negativ påverkan på övrig trafik som möjligt. Det visade sig att det finns stor potential att reducera fördröjningstider (inte minst för kollektivtrafik) och utsläpp genom smartare styrning av trafiksignaler.

Hur kommer det sig att du valde att skriva en uppsats inom området kollektivtrafik?
– Jag sökte mig specifikt till företaget Sweco. Jag fick grönt ljus att göra examensarbete hos dem och fick planera arbetet tillsammans med dem. I teamet som jag tillhörde fanns det ett fokus på intelligenta transportsystem och även på kollektivtrafik. Det visade sig att Uppsala kommun, en kund till Sweco, hade behov av att göra en analys av trafiksignalerna vid en korsning i Uppsala. Det lät skoj så jag tog mig an det projektet.

Fick du fram några resultat som du inte hade förväntat dig?
– När jag såg ändringen av fördröjningstider med smartare styrning av trafiksignalerna blev jag rätt paff och var övertygad om att det var något som inte stämde. Det visade sig att alla transporttyper kunde få rejält minskade fördröjningstider – bussarnas och cyklisternas fördröjningstider kunde mer än halveras. När jag gick igenom alla siffror noggrant och jämförde med liknande studier förstod jag att det faktiskt är ett rimligt resultat. Det var fascinerande!

Har det funnits utmaningar?
– En stor utmaning var att lära sig att använda mjukvaran som används för att göra trafiksimuleringar på så kort tid. Några av mina kollegor hade jobbat mängder av år med programmen men hade fortfarande inte svar på allt för att programmen var oändligt konfigurerbara. Det var tur att jag hade stöttning nära till hands!

Faktaruta

Om priset

Priset delas ut till examensarbeten, på kandidat- eller mastersnivå, som har skrivits vid ett svenskt universitet eller högskola och som handlar om någon aspekt av kollektivtrafik på väg. För att vinna priset ska examensarbetet vara relevant och intressant för branschen samt håller den högsta vetenskapliga kvaliteten. Under cirka 15 års tid har priset delats ut.

Juryn består av representanter från Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2.

Priset sponsras av:

  • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  • Arriva
  • Nobina
  • Transdev
  • Keolis
  • Vy

Första pris

Första pris, ett arvode på 40.000 kr, gick till Filip Tammergård, Linköpings universitet, för examensarbetet Intelligent styrning av trafiksignaler – Trafiksignalstyrningens påverkan på tidsfördröjningar och utsläpp i trafiken.

Examensarbetet är en masteruppsats, 30 hp, inom området är energi- och miljöteknik.

Handledare:

  • Magnus Hjälmdahl, Sweco
  • Maria Andersson, Linköpings universitet

Examinator:

  • Patrik Thollander, Linköpings universitet

Andra pris

Andra pris, ett arvode på 20.000 kr, gick till Oskar Fransén, Lunds universitet för examensarbetet Busskörfält - Potential för regional busstrafik.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.