Fotografi av Petter Dyverfeldt

Petter Dyverfeldt

Professor, Enhetschef

Min forskning syftar till att utveckla och tillämpa nya metoder för att undersöka det komplexa samspelet mellan onormalt blodflöde och kardiovaskulär sjukdom.

Presentation

Samband mellan onormalt blodflöde och hjärt-och kärlsjukdom

Hjärt-kärlsjukdomar utgör den främsta dödsorsaken både i Sverige och globalt sett. Hjärt-kärlsystemets huvudfunktion är att pumpa och fördela blod till hela kroppen. Hos friska individer sker detta på ett effektivt och välorganiserat sätt, men ålders- och sjukdomsrelaterade förändringar rubbar grundförutsättningarna för detta system och kan resultera i avvikande blodflöde. Förutom att vara ett tecken på hjärt-kärlsjukdom kan avvikande blodflöde även leda till förvärrade tillstånd i flera hjärt-kärlsjukdomar. Detta gäller till exempel åderförkalkning, som varje år ligger bakom ett betydande antal hjärtinfarkter och stroke.
 
Min forskning fokuserar på att utforska det komplexa sambandet mellan avvikande blodflöde och hjärt-kärlsjukdomar. Genom att utveckla och tillämpa innovativa metoder för medicinsk bildtagning, särskilt med hjälp av magnetresonanstomografi, strävar jag mot att kunna kvantifiera och visualisera blodflödet, dess påverkan på blodkärlen och kärlväggens status. Genom att integrera teknik och medicin i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö bidrar min forskning till att öka förståelsen för hjärt-kärlsystemet i såväl normaltillstånd som vid sjukdom och öppnar dörrar för nya diagnostiska och behandlingsmetoder.

Om mig

CV

2024- : Professor, LiU
2022-2023: Biträdande professor, LiU
2015-2022: Universitetslektor, LiU
2014 Gästforskare, University of Washington
2012-2015 Junior Universitetslektor, LiU
2010-2012 Postdok, University of California San Fransisco
2010 PhD Biomedical Engineering/Applied Thermodynamics and Fluid Mechanics, LiU
2005 MSc Applied Physics and Electrical Engineering, LiU

Utbildningsuppdrag

Handledning av masteruppsatser vid läkarprogrammet
Masterprogrammet i medicinsk teknik
Doktorandhandledning

Nätverk

Styrkeområdet för cirkulation och metabola kardiovaskulära riskfaktorer (CircM)
Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering

Publikationer

2024

Filip Hammaréus, Chiara Trenti, Hanna M. Bjorck, Jan Engvall, Hanna Lekedal, Aleksandra Krzynska-Trzebiatowska, David Kylhammar, Marcus Lindenberger, Anna Lundberg, Fredrik Nilsson, Lennart Nilsson, Eva Swahn, Lena Jonasson, Petter Dyverfeldt (2024) Wall shear stress measured with 4D flow CMR correlates with biomarkers of inflammation and collagen synthesis in mild-to-moderate ascending aortic dilation and tricuspid aortic valves European Heart Journal Cardiovascular Imaging Vidare till DOI

2023

Elin Good, Linda Bilos, Petter Dyverfeldt (2023) Investigating the Association of Carotid Atherosclerotic Plaque MRI Features and Silent Stroke After Carotid Endarterectomy Journal of Magnetic Resonance Imaging Vidare till DOI
Joao Filipe Fernandes, Harminder Gill, Amanda Nio, Alessandro Faraci, Valeria Galli, David Marlevi, Malenka Bissell, Hojin Ha, Ronak Rajani, Peter Mortier, Saul G. Myerson, Petter Dyverfeldt, Tino Ebbers, David A. Nordsletten, Pablo Lamata (2023) Non-invasive cardiovascular magnetic resonance assessment of pressure recovery distance after aortic valve stenosis Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance, Vol. 25, Artikel 5 Vidare till DOI
Alessandra Riva, Jonatan Eriksson, Federica Viola, Francesco Sturla, Emiliano Votta, Tino Ebbers, Carljohan Carlhäll, Petter Dyverfeldt (2023) Impact of dobutamine stress on diastolic energetic efficiency of healthy left ventricle: an in vivo kinetic energy analysis Frontiers in Cardiovascular Medicine, Vol. 10, Artikel 1103751 Vidare till DOI
Petter Dyverfeldt, Chiara Trenti, Magnus Ziegler, Niclas Bjarnegård, Marcus Lindenberger (2023) Helical flow in tortuous aortas and its relationship to turbulence: A whole-aorta 4D flow MRI study Frontiers in Cardiovascular Medicine, Vol. 10, Artikel 1124604 Vidare till DOI

Nyheter

Forskargrupp

Medarbetare

Relaterad forskning

Organisation