Fotografi av Petter Dyverfeldt

Petter Dyverfeldt

Professor, Enhetschef

Jag forskar om nya verktyg för att bedöma varför kärlsjukdomar t.ex. pulsåderbråck och åderförfettning, som har systemiska riskfaktorer såsom rökning, tenderar att uppkomma på specifika platser i våra blodkärl.

Samband mellan kärlsjukdom och onormalt blodflöde.

De klassiska riskfaktorerna för kärlsjukdomar såsom åderförfettning och pulsåderbråck, bland annat rökning och högt kolesterol, påverkar hela kroppen lika mycket. Trots detta uppstår dessa sjukdomar på specifika ställen i våra blodkärl. Detta ställen karaktäriseras av onormalt blodflöde. Min forskning syftar till att ta fram verktyg som kan svara på frågan om vilken roll blodflödet spelar i utvecklingen av kärlsjukdomar.

Huvudfunktionen för människans arteriella blodkärl är att distribuera blod till kroppens organ. Ibland kan kärl bli förträngda, vilket kan påverka blodflödet till efterföljande kärl. Det man idag gör för att bedöma hur stor risk det är att en förträngning påverkar flödet på ett tillräckligt negativt sätt är ofta bara att mäta förträngningens diameter. Borde man inte kunna bedöma detta genom att studera själva blodflödet? Och vätskor kan ju flöda på olika sätt, kan det vara så att själva blodflödet ibland påverkar kärlen på ett negativt sätt?
 
Faktum är att det länge har varit känt att förändringar i blodflödet indikerar att kärlen inte är friska, samt att onormala flödesmekaniska krafter kan skada kärlväggarna och förvärra sjukdomar. Tyvärr så har det inte funnits tillräckligt bra verktyg för att mäta de viktiga abnormiteterna i blodflöde i människan. Därför använder vi fortfarande mått såsom kärlens diametrar för att bedöma vad statusen på blodflödet är. Samtidigt fortsätter kärlsjukdom att vara en av våra vanligaste dödsorsaker.
 
Min forskning inriktar sig på att utveckla metoder för att mäta och visualisera aspekter av blodflöde som tidigare inte kunnat studeras. Detta kommer att leda till en ökad förståelse för sambandet mellan blodflöde och kärlsjukdom. Det kommer också att öppna upp för helt nya sätt att diagnosticera och risk-bedöma dödliga kärlsjukdomar. Detta kommer att leda till förbättrad vård för den stora population patienter med kärlsjukdom samt kostnadsfördelar för sjukvården.

Publikationer

2023

Joao Filipe Fernandes, Harminder Gill, Amanda Nio, Alessandro Faraci, Valeria Galli, David Marlevi, Malenka Bissell, Hojin Ha, Ronak Rajani, Peter Mortier, Saul G. Myerson, Petter Dyverfeldt, Tino Ebbers, David A. Nordsletten, Pablo Lamata (2023) Non-invasive cardiovascular magnetic resonance assessment of pressure recovery distance after aortic valve stenosis Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance, Vol. 25, Artikel 5 Vidare till DOI
Alessandra Riva, Jonatan Eriksson, Federica Viola, Francesco Sturla, Emiliano Votta, Tino Ebbers, Carljohan Carlhäll, Petter Dyverfeldt (2023) Impact of dobutamine stress on diastolic energetic efficiency of healthy left ventricle: an in vivo kinetic energy analysis Frontiers in Cardiovascular Medicine, Vol. 10, Artikel 1103751 Vidare till DOI
Petter Dyverfeldt, Chiara Trenti, Magnus Ziegler, Niclas Bjarnegård, Marcus Lindenberger (2023) Helical flow in tortuous aortas and its relationship to turbulence: A whole-aorta 4D flow MRI study Frontiers in Cardiovascular Medicine, Vol. 10, Artikel 1124604 Vidare till DOI
Kajsa Tunedal, Federica Viola, Belén Casas Garcia, Ann Bolger, Fredrik H Nyström, Carl Johan Östgren, Jan Engvall, Peter Lundberg, Petter Dyverfeldt, Carljohan Carlhäll, Gunnar Cedersund, Tino Ebbers (2023) Haemodynamic effects of hypertension and type 2 diabetes: Insights from a 4D flow MRI-based personalized cardiovascular mathematical model Journal of Physiology, Vol. 601, s. 3765-3787 Vidare till DOI
Malenka M. Bissell, Francesca Raimondi, Lamia Ait Ali, Bradley D. Allen, Alex J. Barker, Ann F Bolger, Nicholas Burris, Carljohan Carlhäll, Jeremy D. Collins, Tino Ebbers, Christopher J. Francois, Alex Frydrychowicz, Pankaj Garg, Julia Geiger, Hojin Ha, Anja Hennemuth, Michael D. Hope, Albert Hsiao, Kevin Johnson, Sebastian Kozerke, Liliana E. Ma, Michael Markl, Duarte Martins, Marci Messina, Thekla H. Oechtering, Pim van Ooij, Cynthia Rigsby, Jose Rodriguez-Palomares, Arno A. W. Roest, Alejandro Roldan-Alzate, Susanne Schnell, Julio Sotelo, Matthias Stuber, Ali B. Syed, Johannes Toeger, Rob van der Geest, Jos Westenberg, Liang Zhong, Yumin Zhong, Oliver Wieben, Petter Dyverfeldt (2023) 4D Flow cardiovascular magnetic resonance consensus statement: 2023 update Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance, Vol. 25, Artikel 40 Vidare till DOI

Forskargrupp

Publikationer

2023

Joao Filipe Fernandes, Harminder Gill, Amanda Nio, Alessandro Faraci, Valeria Galli, David Marlevi, Malenka Bissell, Hojin Ha, Ronak Rajani, Peter Mortier, Saul G. Myerson, Petter Dyverfeldt, Tino Ebbers, David A. Nordsletten, Pablo Lamata (2023) Non-invasive cardiovascular magnetic resonance assessment of pressure recovery distance after aortic valve stenosis Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance, Vol. 25, Artikel 5 Vidare till DOI
Alessandra Riva, Jonatan Eriksson, Federica Viola, Francesco Sturla, Emiliano Votta, Tino Ebbers, Carljohan Carlhäll, Petter Dyverfeldt (2023) Impact of dobutamine stress on diastolic energetic efficiency of healthy left ventricle: an in vivo kinetic energy analysis Frontiers in Cardiovascular Medicine, Vol. 10, Artikel 1103751 Vidare till DOI
Petter Dyverfeldt, Chiara Trenti, Magnus Ziegler, Niclas Bjarnegård, Marcus Lindenberger (2023) Helical flow in tortuous aortas and its relationship to turbulence: A whole-aorta 4D flow MRI study Frontiers in Cardiovascular Medicine, Vol. 10, Artikel 1124604 Vidare till DOI

Om mig

CV

2014 Gästforskare, University of Washington 
2012 Junior Universitetslektor, LiU
2011 Postdok, University of California San Fransisco
2010 PhD Biomedical Engineering/Applied Thermodynamics and Fluid Mechanics, LiU
2005 M.Sc Applied Physics and Electrical Engineering, LiU

 

Undervisning

  • Läkarprogrammet, basgruppshandledare, T3
  • Masterprogrammet i medicinsk teknik

Medarbetare

Relaterad forskning

Organisation