Centrum för systemneurobiologi

Neuroner

Centrum för systemneurobiologi är en strategisk satsning från Linköpings universitet (LiU) och Region Östergötland som syftar till att stärka forskningen inom det medicinska området.

LiU och Region Östergötland har beslutat att fortsätta tidigare strategiska satsningar som syftar till att stärka forskningen inom det medicinska området, genom att inrätta flera strategiska forskningscentra. Neurobiologi har valts ut som ett sådant centrum.

 

Centrum för systemneurobiologi har som målsättning att:

  • skapa och underhålla en interaktiv och kreativ vetenskaplig miljö inom neurovetenskap mellan grundläggande neurovetenskap (LiU) och klinisk medicin (Region Östergötland), och mellan de medicinska, tekniska och filosofiska fakulteterna vid LiU.
  • medverka till att bilda broar mellan grundforskning inom neurovetenskap och klinisk medicin.
  • stödja rekrytering av nya forskningsledare och post docs.
  • förbättra forskningsinfrastrukturen i form av både kvalificerad personal och utrustning.

KontaktVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Centrum för systemneurobiologi i media

ForskargrupperVisa/dölj innehåll

Organisation – styrgruppVisa/dölj innehåll

Vetenskaplig rådgivningsgruppVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll