Systemneurobiologi - ett styrkeområde

Neuroner
Foto: Getty Images

Systemneurobiologi är en gemensam satsning på ett styrkeområde, från Linköpings universitet (LiU) och Region Östergötland som syftar till att stärka forskningen inom det medicinska området.

LiU och Region Östergötland har beslutat att fortsätta tidigare strategiska satsningar som syftar till att stärka forskningen inom det medicinska området, genom att inrätta flera strategiska forskningscentra. Neurobiologi har valts ut som ett sådant centrum.

 

Centrum för systemneurobiologi har som målsättning att:

  • skapa och underhålla en interaktiv och kreativ vetenskaplig miljö inom neurovetenskap mellan grundläggande neurovetenskap (LiU) och klinisk medicin (Region Östergötland), och mellan de medicinska, tekniska och filosofiska fakulteterna vid LiU.
  • medverka till att bilda broar mellan grundforskning inom neurovetenskap och klinisk medicin.
  • stödja rekrytering av nya forskningsledare och post docs.
  • förbättra forskningsinfrastrukturen i form av både kvalificerad personal och utrustning.

Forskargrupper

Nyheter

David Engblom.

Hjärnans immuncell - en länk mellan inflammation och depression

Var fjärde person i Sverige kommer någon gång att drabbas av en så allvarlig depression att den kräver behandling. Tänk om man genom att förstå hjärnans kretsar som styr om man mår bra eller dåligt skulle kunna hitta nya bättre behandlingsmetoder.

Martin Hallbeck och Per Hammarström

De bidrar med varsin pusselbit till forskningen om Alzheimers sjukdom

Den ena är proteinkemist, den andra är läkare. Båda forskar på Alzheimers sjukdom. De drar nytta av varandras kunskaper för att fortare göra framsteg. Målet: att göra skillnad för dem som drabbats av sjukdom.

Feng Gao och Håkan Olausson

Nya Wallenberg-pengar till LiU-forskare

Två LiU-forskare får 34,5 respektive 34 miljoner kronor under fem år från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Håkan Olausson för forskning kring snabb smärtsignalering och Feng Gao för utveckling av nya material för solceller och lysdioder.

Kontakt

Organisation – styrgrupp

Vetenskaplig rådgivningsgrupp

Relaterat innehåll

Andra styrkeområden vid LiU