Systemneurobiologi - ett styrkeområde

Neuroner
Foto: Getty Images

Systemneurobiologi är en gemensam satsning på ett styrkeområde, från Linköpings universitet (LiU) och Region Östergötland som syftar till att stärka forskningen inom det medicinska området.

LiU och Region Östergötland har beslutat att fortsätta tidigare strategiska satsningar som syftar till att stärka forskningen inom det medicinska området, genom att inrätta flera strategiska forskningscentra. Neurobiologi har valts ut som ett sådant centrum.

 

Centrum för systemneurobiologi har som målsättning att:

  • skapa och underhålla en interaktiv och kreativ vetenskaplig miljö inom neurovetenskap mellan grundläggande neurovetenskap (LiU) och klinisk medicin (Region Östergötland), och mellan de medicinska, tekniska och filosofiska fakulteterna vid LiU.
  • medverka till att bilda broar mellan grundforskning inom neurovetenskap och klinisk medicin.
  • stödja rekrytering av nya forskningsledare och post docs.
  • förbättra forskningsinfrastrukturen i form av både kvalificerad personal och utrustning.

Postdoktorer sökes!

Kontakt

Nyheter

Centrum för systemneurobiologi i media

Forskargrupper

Organisation – styrgrupp

Vetenskaplig rådgivningsgrupp

Relaterat innehåll

Andra styrkeområden vid LiU