Fotografi av Mary Catherine Osman

Mary Catherine Osman

Doktorand

Slänger vi grönare transport i soporna?

Godstransport på våra vägar är en av de störste bidragsgivarna till utsläppen av växthusgaser. Genom åren har olika fossila bränslealternativ visat sig lönsamma. Nu är uppgiften för att nå utsläppsmålen 2030 att framgångsrikt implementera dessa bränslealternativ.

Jag började mina doktorandstudier i februari 2021 som industridoktorand och delade min tid mellan Linköpings universitet och VTI.

Att förstå dynamiken i logistiknätverk, relationer mellan aktörer och drivmedelsalternativets drivkrafter och barriärer tror jag kommer att tillåta att övergången från fossila bränslen till deras alternativ går smidigt. Att identifiera speditören som en stor påverkare för att styra leveranskedjan mot att bli mer hållbar, därför fokuserar de flesta av min forskning kring speditörens perspektiv.

Medan jag siktar på att producera resultat som kan överföras till flera fossilfria bränslen, använder forskningen biometan som ett fokalt fossilfritt bränsle. Biometan är en bränslekälla som framställs från anerobisk nedbrytning av organiskt material som efter uppgradering och omvandling till vätska är ett hållbart dieselalternativ för långdistanslastbilar. Justeringar av processen gör att det organiska materialet kan bli värme och el. Genom att använda organiskt material som samlats in från hushåll och jordbruk, gör det möjligt för ett samhälle att komma ett steg närmare att bli självförsörjande, cirkulärt och fossilfritt. Linköpings kommun har länge arbetat med biometanproduktion och skapat ett bra forum där man kan studera processen, aktörers relationer och nätverksutmaningar upplysande för fortsatt användning av biometan i både Sverige och Europa.

Detta doktorandprojekt är finaserat av Triple F. Utöver min forskning så undervisar jag i logistik på LiU och samarbetar i olika regeringsuppdrag på VTI. 

Publikationer

2023

Mary Catherine Osman (2023) Green Logistics Networks: Roles & Symbiotic Relationships
Mary Catherine Osman, Maria Huge-Brodin, Jonas Ammenberg, Jenny Karlsson (2023) Exploring green logistics practices in freight transport and logistics: a study of biomethane use in Sweden International Journal of Logistics, Vol. 26, s. 548-567 Vidare till DOI

2022

Mary Catherine Osman, Maria Huge-Brodin, Linea Kjellsdotter Ivert (2022) Business Practices for Transition to Fossil-Free Fuel for Freight Logistics Research Network Conference: Supply Chain Innovation: People, Process, Technology
Mary Catherine Osman, Maria Huge-Brodin, Linea Kjellsdotter Ivert (2022) Actor's Drivers and Barriers switching to Fossil-Free Fuels: A Multiple-case Study The 34th ANNUAL NOFOMA CONFERENCE

2021

Mary Catherine Osman, Maria Huge-Brodin, Jonas Ammenberg, Jenny Karlsson (2021) Fossil-Free Fuels for Freight and Logistics: A Literature-Based Study

Forskning

Nyheter

Organisation