20 oktober 2023

Mary Catherine Osman, doktorand inom hållbar logistik, är en av mottagarna av ICHCA-stipendiet 2023.

Mary Catherine Osman.

– Det var otippat! En riktig chock för systemet. Jag hade glömt bort att jag hade ansökt till tävlingen så du kan ju bara föreställa chocken att få nyheterna, säger pristagaren Mary Catherine Osman.

Det är stiftelsen för godstransport – och logistikforskning (ICHCA), som främjar forskning inom godstransport och logistik bland annat genom att dela ut årets ICHCA-stipendium.

Mary Catherine Osman berättar att priset betyder jättemycket för henne.

Jag tror att många doktorander går runt och undrar vad de håller på med och vad syftet med det hela är. Att få priset känns som en boost och bekräftelse från forskningsvärlden att jag är på rätt spår och faktiskt bidrar med mitt arbete. Det känns som att jag har en plats vid bordet!

Mary Catherine Osman är industridoktorand och forskar vid avdelningen för logistik- och kvalitetsutveckling vid Linköpings universitet, samt vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Hon studerar dynamiken i logistiknätverk, relationer mellan aktörer, drivkraften bakom och hinder för användningen av alternativa bränslen. Projektet finansieras av Triple F, Trafikverkets forskning- och innovationsprogram med syfte att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet.

Våren 2023 försvarade hon sin licentiatavhandling med titeln "Green Logistics Networks: Roles & Symbiotic Relationships". Avhandlingen tar upp viktiga framgångsfaktorer för implementering av fossilfria drivmedel samt hur upplevt stöd spelar en avgörande roll i övergången till hållbar logistik.

Om ICHCA

Priset från ICHA är till för att erkänna de enastående insatser som görs av studenter och forskare och som har bidragit väsentligt till området godstransport och logistik. Sedan 2003 har stiftelsen årligen delat ut stipendier till studenter och forskare vid svenska högskolor och universitet. Sammanlagt har till studenter utdelats 80 stipendier för examensarbeten/uppsatser och till arbeten baserade på licentiat- och doktorsavhandlingar har 35 stipendier utdelats. Urvalsprocessen för stipendiemottagare utförs av stiftelsens styrelse.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.