Fotografi av Mimmi Gustafsson

Mimmi Gustafsson

Universitetsadjunkt

Jag är doktorand i nationalekonomi med fokus på genusekonomi och diskriminering.

Genusekonomi och diskriminering

Jag forskar och undervisar inom genusekonomi och diskriminering med ett särskilt intresse för hur sociala normer och stereotyper påverkar ekonomiska utfall på bland annat arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och inom entreprenörskap.

Jag har undervisat i grundläggande mikro- och makroekonomi på Politices Kandidatprogrammet, Civilekonomprogrammet, fristående kurs och Ämneslärarprogrammet med inriktning mot samhällskunskap.

Utbildning

Nyheter

Organisation