Integration, utbildning och arbetsvillkor

Min forskning handlar om sociala rörelseaktörer vars engagemang riktar sig mot säkerställandet av medborgerliga rättigheter för papperslösa arbetare, diskriminerade arbetare och säsongsarbetare. Jag undervisar om sociala processer och rörelser ur ett skolperspektiv.

BlåbärsplockareFoto: Nedzad Mesic

Min akademiska bana började med en lärar- och filosofiemagisterexamen i samhälle och kultur. Jag är legitimerad grundskolelärare i samhällsorienterade ämnen och har efter utbildningen arbetat som klassföreståndare på en skola för nyanlända barn. Jag antogs ht 2010 som doktorand vid REMESO och avlade vt 2017 filosofie doktorsexamen i migration och etnicitet.

Idag arbetar jag som universitetslärare i samhälle och kultur i ett skolperspektiv och bedriver forskning om integration genom språkundervisning för nyanlända vuxna migranter, samt ungdomars fritidsaktiviteter i utsatta områden. Jag undervisar blivande och verksamma pedagoger från förskolan till gymnasiet, samhälls- och kulturanalytiker, samt masterstudenter i migrations- och etnicitetsstudier. Jag är även tillsammans med Gerd Röndahl lokalt arbetsmiljöombud vid ISV.

I min avhandling – Negotiating Solidarity: Collective Actions for Precarious Migrant Workers’ Rights in Sweden – undersöks kollektiva handlingar som syftar till att förbättra situationen för prekära migrantarbetare på den svenska arbetsmarknaden. Avhandlingen består av fyra artiklar, som undersöker de kollektiva handlingar som initieras med utgångspunkt i de osäkra arbetsvillkor som tre kategorier av migrantarbetare möter – diskriminerade, säsongsarbetare och papperslösa. Bland de kollektiva aktörer som undersöks ingår formella organisationer såsom frivilligorganisationer, etniska organisationer och fackliga organisationer, men även löst sammanhållna grupper och nätverk. I förgrunden står samtida samhälleliga, ekonomiska och rättsliga villkor för samarbetet mellan aktörerna samt de förhandlingar som de bedriver. Sammantaget visar avhandlingen att det finns en bred skara av kollektiva aktörer som är i stånd att förhandla om utsatta migrantarbetares arbetsmarknadsvillkor. Aktörernas engagemang står visserligen inför många och svåra utmaningar. Samtidigt visar avhandlingen att engagemanget har synliggjort prekära migranters arbete, legitimerat arbetarnas behov och berett vägar för att minska migrantarbetares utsatthet.

Jag har undervisat i följande kurser:

• Class, Labour Migration and Globalisation (742A23)
• Nya sociala rörelser (740G44)
• Normalitet och avvikelse (740G58)
• Fältarbete (740G62)
• Teori och metod (740G18)
• Utveckling och lärande (970G34)
• En förskola och skola för alla (9NAA04/5)
• Specialpedagogik – Utbildningsvetenskaplig kärna 6 (970G21)
• Sociala relationer och lärares ledarskap - Utbildningsvetenskaplig kärna 5 (972G22)
• Undervisningens sociala processer (9KPA05)
• Examensarbete – Allmänt utbildningsområde (9NAA02)
• Examensarbete – Fritidspedagogik (971G24)
• Examensarbete – SO F-3 (971G24 & 972G26)
• Examensarbete – Samhälls- och kulturanalys (740G23)
• Uppdragsutbildning: Motverka rasism och främlingsfientlighet i skola och förskola (Skolverket)

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

Nedžad Mešić, Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Sofia Nyström (2021) Mobilisering av resurser Utbildning i migrationens tid , s. 147-168

2020

2019

2018