Fotografi av Niclas Svensson

Niclas Svensson

Universitetslektor, Enhetschef

Jag forskar och undervisar om miljösystemanalys och har utfört systemstudier på flera olika typer av system. Studerar resurseffektiva biogaslösningar samt hur resurser i ledningsburen infrastruktur och deponier hållbart kan förvaltas och cirkuleras.

Miljösystemanalys och livscykelanalys

Forskning

Jag har över 20 års erfarenhet inom forskning kring miljösystemanalys. Främst har jag utfört livscykelanalyser på flera olika typer av system. De senaste åren har forskningen handlat mycket om att utveckla och studera resurseffektiva biogaslösningar samt hur och om resurser i teknosfären, så som material i städer och deponier, kan tillvaratas och återföras från dvala tillbaka till användning. Biogasstudierna har genomförts inom ramen för kompetenscentret, Biogas Research Centre. Där har  jag varit projektledare för ett forskningsområde kring kvantitativa systemstudier. Studierna har undersökt allt från enskilda anläggningars prestanda till hur biogas passar in i en framtida bioekonomi.

Resursforskningen bedrivs inom forskargruppen Resources 2.0 och där har jag främst handlett doktorander inom områdena ”urban mining” och ”landfill mining” samt utfört kvantitativa systemstudier på olika typer av implementering av dessa koncept. Studierna kring städer som gruvor har också lett till att fokus nu även skiftat mot hållbar förvaltning av ledningsbunden infrastruktur.

Grundutbildning

Jag är kursansvarig för kurserna Industriell Ekologi för ökad resurseffektivitet samt Miljösystemanalytiska verktyg som främst bedrivs på civilingenjörsprogrammet Energi, Miljö och Management (EMM). Utöver det så är jag även koordinator för masterprogrammet ”Sustainability Engineering and Management” (SUS). Dessutom sitter jag med i programplanenämnden för EMM och SUS.

Samverkan

I kursen Miljösystemanalytiska verktyg som ges under hela vårterminen så utförs riktiga livscykelanalyser med företag och organisationer som motpart. Hör av er om ni är intresserade av att en grupp motiverade och engagerade studenter utför en LCA för er organisation. År 2011 fick jag pris som årets pedagog på Filosofiska fakulteten på LiU.

Publikationer

2024

Marcus Gustafsson, Stephanie Cordova, Niclas Svensson, Mats Eklund (2024) Climate performance of liquefied biomethane with carbon dioxide utilization or storage Renewable and sustainable energy reviews, Vol. 192, Artikel 114239 Vidare till DOI

2023

Niclas Svensson (2023) Transportsystemet Miljöteknik: för en hållbar utveckling, s. 219-231
Niclas Svensson (2023) Systemperspektiv och systemtänkande Miljöteknik: för en hållbar utveckling, s. 153-160
Giovanna Sauve, John Laurence Esguerra, David Laner, Joakim Johansson, Niclas Svensson, Steven Van Passel, Karel Van Acker (2023) Integrated early-stage environmental and economic assessment of emerging technologies and its applicability to the case of plasma gasification Journal of Cleaner Production, Vol. 382, Artikel 134684 Vidare till DOI
Stephanie Cordova, Marcus Gustafsson, Mats Eklund, Niclas Svensson (2023) What should we do with CO₂ from biogas upgrading? Journal of CO2 Utilization, Vol. 77, Artikel 102607 Vidare till DOI

Forskning

Organisation

Nyheter