Presentation

Arbetsuppgifter

 • Ekonomi- och personaladministration inom Avdelningen för omvårdnad.
 • Ekonomisystemet Agresso mot utbildning och forskning
 • Ekonomisystemet Palette leverantörsfaktuor och utlandsbetalningar
 • Underlag kundfakturor 
 • Omföringar inom forskning och utbildning
 • Medverkan i bokslutsarbete, framtagning av underlag för statistik
 • Ersättningar till externa föreläsare
 • Delade anställningar och lönekonteringar anställd personal
 • Introduktion och information nyanställd personal
 • Framtagning av underlag IT-abonnemang
 • Kontroll avtal anställda
 • Lokalansvarig, brandombud
 • Inventering anläggningstillgångar
 • Ansvarig för Sjuksköterskeprogrammets hemsida (http://www.hu.liu.se/ssk/)
 • Avdelningsadministrativa uppgifter och stöd till avdelningschefer
 

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll

Min arbetsplats
Visa/dölj innehåll